Back

ⓘ Artikler - Artikel, De 39 artikler, Thords Artikler, Haderslevartiklerne, Den Store Danske Encyklopædi, Dansk Wikipedia ..
                                               

Artikel

Artikel har flere betydninger: Artikel skrift – et afgrænset skrift, som en del af avis eller tidsskrift Artikel grammatik – et grammatisk kendeord Artikel ting – en ting af en bestemt type f.eks. el-artikel Se også Jura – hvor en "artikel" er et punkt i en vedtægt

                                               

De 39 artikler

De 39 artikler eller Articles of Religion er den anglikanske kirkes officielle læregrundlag efter bruddet med romerkirken i 1530erne. Ærkebiskop Thomas Cranmer havde 1538 udfærdiget nogle artikler med den augsburgske konfession som forbillede, og efter revisioner i blandt andet 1553 og 1563 blev artiklerne 1571 godkendt af parlamentet som læregrundlag for den engelske kirke/anglikanske kirke og optaget i kirkens liturgibog Book of Common Prayer. Artiklerne er udformet så flojene i den anglikanske kirke har kunnet acceptere læregrundlaget, om end i forskellig tolkning.

                                               

Thords Artikler

Thords Artikler er navnet på en jysk retsoptegnelse fra Erik Menved’s tid, der dels er overleveret i en latinsk tekst, som åbenbart er originalen, dels i flere kortere og længere danske tekster, der er yngre og må betragtes som oversættelser og udtog af den latinske. Tidspunktet for artiklernes tilblivelse fremgår af, at de omtaler Erik Klipping som dod, samt af, at de nævnes i en rigslov af 1304, hvor det bestemmes, at der skal nedsættes en kommission, som skal oversætte dem fra latin til dansk og udvælge de nyttigste af dem og forelægge kongen disse til stadfæstelse på det folgende daneh ...

                                               

Haderslevartiklerne

Haderslevartiklerne er en række trossætninger eller artikler, som Hertug Christian lod udarbejde i 1528 for sit område Haderslev-Torning Len. Dermed satte han gang i Reformationen knap ti år for dens indforelse 1536 i hele Danmark med Den rette Ordinants. Artiklerne er en indkredsning af hvad en luthersk kirkeordning kunne være, udarbejdet et par år for Den augsburgske bekendelse, Confessio Augustana, fra 1530 forelå.

                                               

Den Store Danske Encyklopædi

Den Store Danske Encyklopædi er det seneste store leksikon i 22 bind, 24 bind i alt, på dansk, tidligere udgivet af Gyldendals datterselskab Danmarks Nationalleksikon, nu af moderselskabet Gyldendal. Encyklopædien indeholder mere end 161.000 artikler. Det forste bind udkom i 1994, mens det andet og sidste supplementsbind udkom i 2006. Som alle andre leksika sigter værket efter at tilbyde storre afhandlinger om centrale emner, suppleret med kortere, leksikale opslag. Ca. 4.000 eksperter medvirkede under ledelse af medlem af Dansk Sprognævn og professor i dansk sprog Jorn Lund. Encyklopædien ...

                                               

Dansk Wikipedia

Dansk Wikipedia er den dansksprogede version af det verdensomspændende encyklopædi-projekt Wikipedia. Den dansksprogede udgave af Wikipedia blev lanceret 1. februar 2002 med et indlæg af Christian List. I januar 2017 er den dansksprogede Wikipedia den 34. storste udgave af Wikipedia. Pr. sondag den 04. april 2021 har den dansksprogede Wikipedia 265.913 artikler, 1.083 aktive bidragydere og 24 administratorer. Den danske Wikipedia har et samarbejde med den svenske, norske og nynorske Wikipedia i den såkaldte Skanwiki, hvor man blandt andet viser de andre sprogs "ugens artikel" på hinandens ...

                                     

ⓘ Artikler

 • titel. Det vil sige en artikel, der alt efter betydning henviser til andre artikler med det egentlige indhold. Hvis du fulgte en henvisning hertil, så gå venligst
 • udfærdiget nogle artikler med den augsburgske konfession som forbillede, og efter revisioner i blandt andet 1553 og 1563 blev artiklerne 1571 godkendt af
 • Thords Artikler er navnet på på en jysk retsoptegnelse fra Erik Menved s tid, der dels er overleveret i en latinsk tekst, som åbenbart er originalen, dels
 • Historie, bind III, side 320 Haderslev - artikler fra Reformationen.nu har en summarisk beskrivelse af de 22 artikler I H.V. Gregersen: Reformationen i
 • redigeringer og nye artikler i Den Store Danske bliver efterset og verificeret af redaktorerne og eksperterne. Redigeringsfunktionen af artikler er gjort brugervenlig
 • beslægtede artikler få prædikatet anbefalet emne. Blandt Kongeriget Danmarks ovrige sprogudgaver af Wikipedia findes gronlandsk Wikipedia med 811 artikler og
 • 000 artikler Den danske udgave af Wiktionary, der også kaldes Wikiordbogen, blev grundlagt i maj 2004 og består pr. april 2017 af 37.505 artikler Wikimedia
 • godkendte artikler ikke specifikke kildehenvisninger til litteratur, hvorved artiklerne kommer til at fremstå som populærvidenskabelige artikler Encyclopædia
 • For alternative betydninger, se Artikel. Se også artikler som begynder med Artikel Artiklen er det klassiske produkt af den journalistiske proces. Meget
 • kilder til de påstande, som fremfores i artiklen Et tidsskrift er et periodisk udgivet skrift indeholdende artikler omhandlende et mere eller mindre afgrænset
 • For alternative betydninger, se Måne flertydig Se også artikler som begynder med Måne En måne også kaldet naturlig satellit el. drabant er et storre