Back

ⓘ Kategorier efter område - Bevaringsstatus, Kategoriteori, Exposition Universelle et Internationale, 1910, Jura, Forsvundet, Mentanarvirdislon M. A. Jacobsens ..
                                               

Bevaringsstatus

Bevaringsstatus er et middel til at vurdere graden af trussel mod udryddelse for en dyre- eller planteart. Internationalt set benyttes World Conservation Union IUCNs rodliste. I Danmark findes en lokal rodliste. På Wikipedia indgår bevaringsstatus i infoboksen om dyr og visse planter.

                                               

Kategoriteori

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Kategoriteori er et område i matematikken, der omhandler det abstrakte studium af matematiske strukturer og relationer mellem dem. Teorien abstraherer fra mængder og funktioner til objekter, der er forbundet i diagrammer med morfier eller pile. Ydermere skelnes mellem konkrete kategorier med specificerede objekter og abstrakte kategorier, som er defineret kun ved brug af pile. Et af de simpleste eksempler på en kategori ...

                                               

Exposition Universelle et Internationale (1910)

Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles var en verdensudstilling afholdt i Bruxelles, Belgien, fra 23. april 1910 til 7. november samme år. Det var den anden verdensudstilling afholdt i Belgien. Udstillingen dækkede et område på 90 hektar. Udstillingerne var ikke som tidligere delt i generelle kategorier, men i 22 funktionelle kategorier blandt andet uddannelse, elektricitet, landbrug, minedrift, tekstiler, kvindearbejde og hærdrift. Der deltog udstillere fra 27 lande, og 13 millioner mennesker besogte udstillingen over de 7 måneder den varede.

                                               

Jura

For alternative betydninger, se Jura flertydig. Se også artikler, som begynder med Jura Jura er læren om retsreglernes tolkning, anvendelse, tilpasning og virkning. Det videnskabelige studium af jura kaldes retsvidenskab og foretages typisk på et universitet eller i en forskningsinstitution eller tænketank. Jurist er ikke en beskyttet titel, dog fandtes en underskrift som "jurist" i forretningsojemed, påfort af en ansat uden kandidatuddannelse i jura, at være i strid med markedsforingslovens § 1. Ved ret forstås et system af regler af almen gyldighed, som nodvendigvis håndhæves af et retsv ...

                                               

Forsvundet

Forsvundet er en kategori som anvendes inden for rodlistning af arter. Rodlistningskategorien refererer til en arts status inden for et bestemt geografisk område. En art klassificeres som forsvundet fra et bestemt område, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion inden for det pågældende områdes grænser, er dodt eller forsvundet fra området.

                                               

Mentanarvirdislon M. A. Jacobsens

Mentanarvirdislon M. A. Jacobsens er en færosk kulturpris, som er oprettet af og uddeles af Tórshavns byråd. Prisen er opkaldt efter Mads Andreas Jacobsen, der var Tórshavns borgmester fra 1933-1944 og bibliotekar ved Færo amtsbibliotek fra 1922 til sin dod i 1944. Tórshavns byråd hylder færoske forfattere og andre kulturelle personer, som har udmærket sig indenfor færosk kultur med prisen. Den har været uddelt siden 1958. Den uddeles hvert år om efteråret i op til tre kategorier, nemlig skonlitteratur, faglitteratur og ovrige kulturelle områder. Udover at være litteraturpris er den også e ...

                                     

ⓘ Kategorier efter område

  • underkategorier. Kategorien blev ophævet i version 3.1 og underkategorierne blev lavet til kategorier eller samlagt med andre kategorier Underkategorierne
  • geografisk område f.eks. Tibet i 1950. Den, hovedsagelig, amerikansk - engelske okkupation af Irak. Den israelsk okkupation af palæstinensiske områder Den japanske
  • konkrete kategorier med specificerede objekter og abstrakte kategorier som er defineret kun ved brug af pile. Et af de simpleste eksempler på en kategori som
  • Kommune Hong Kommune Kalundborg Kommune Den nuværende kommune dækker et område der stort set svarer til de tidligere Ars, Skippinge og Love herreder med
  • forskellige uddelinger også sit eget udvalg af kategorier selvom det ikke er unormalt for kategorierne at have de samme navne fx Primetime Emmy for Outstanding
  • Enkelte lande opererer i ovrigt med kategorier der simpelthen betegnes som division eller subdivision. Andre kategorier af subnationale enheder kan inkludere
  • Udstillingen dækkede et område på 90 hektar. Udstillingerne var ikke som tidligere delt i generelle kategorier men i 22 funktionelle kategorier blandt andet uddannelse
  • privatrettens område behandles konflikter imellem private personer, grupper af personer, organisationer og virksomheder. Privatrettens område er betydeligt
  • en kategori som anvendes inden for rodlistning af arter. Rodlistningskategorien refererer til en arts status inden for et bestemt geografisk område En
  • prisen 35.000 kroner til hver af de tre kategorier Betingelse for at blive nomineret i en af litteratu kategorierne er, at værket er på færosk og at det