Back

ⓘ Transport efter by - Transport, London Passenger Transport Board, Transport i Kobenhavn, Boligministre fra Danmark, Transport i Israel, Kertj, by ..
                                               

Transport

Transport er befordring af mennesker, gods eller varer fra et sted til et andet. Ordet er afledt af de latinske ord trans, der betyder "over", og portare der betyder "at bære". Almindelige former af moderne transport omfatter menneskedrevne koretojer, motoriserede koretojer, tog, fly og skibe. Transport og kommunikation er begge substitutter og komplementerende. Transportvækst ville være umulig uden kommunikation, og vækst i den ene vil lede til vækst i den anden.

                                               

London Passenger Transport Board

London Passenger Transport Board var en organisation, der var ansvarlig for den lokale kollektive trafik i London og omegn fra 1933 til 1948. Som med alle andre trafikselskaber i London fra 1933 til 2000 var det offentlige navn og brandet London Transport.

                                               

Transport i Kobenhavn

Transport i Kobenhavn omhandler veje, jernbaner, havne og lufthavne mm., som bruges til transport i Kobenhavn. Udbygningen af infrastrukturen tager dels sigte på at betjene indbyggere og virksomheder i den stadigt voksende by, de mange pendlende til den, og dels byens rolle som nationalt og internationalt trafikalt og politisk knudepunkt. Indtil voldenes fald i 1850erne, var Kobenhavn af en sådan storrelse at langt det meste transport kunne klares til fods. Med voldenes fald og den tiltagende industrialisering voksede byen og tog, sporvogne, biler, cykler og busser blev introducerede. I da ...

                                               

Boligministre fra Danmark

Der har været danske boligministre i perioden 1947 til 2001 og igen fra 2011. I 1999–2001 var titlen by- og boligminister, idet ministeriets navn ændres til By- og Boligministeriet. I 2011–2015 var titlen Minister for by, bolig og landdistrikter. Fra 2015 hedder det Udlændinge-, integrations- og boligminister. Fra november 2016 blev det til Transport- og Bygnings og Boligminister * Fra 1947 til 1949 Minister for byggeri- og boligvæsen. ** Fra 1950 til 1955 Indenrigs- og Boligminister. *** Titlen ændret til By- og boligminister 27. september 1999. **** Titlen ændret til Minister for by, bol ...

                                               

Transport i Israel

Transport i Israel er godt udviklet, og infrastrukturen bliver forlobende opgraderet for at imodekomme kravene til befolkningstilvæksten, politiske faktorer, Israels forsvar, turisme og oget trafik.

                                               

Kertj (by)

For alternative betydninger, se Kertj. Se også artikler, som begynder med Kertj Kertj, er en by på halvoen af samme navn på Krims ostkyst. Byen har 148.932 indbyggere. Kertj blev grundlagt for 2.600 år siden som en oldgræsk koloni, og den anses for at være en af de ældste byer på Krim. Byen voksede markant fra begyndelsen af 1920erne og var scene for et stort slag under anden verdenskrig. I dag er Kertj en af de storste byer på Krim blandt republikkens vigtigste centre for industri, transport og turisme. Kertj adskilles fra det russiske fastland af Kertjstrædet.

                                     

ⓘ Transport efter by

 • kommunikation, og vækst i den ene vil lede til vækst i den anden. Efter art kan transport opdeles i: landtransport sofart luftfart rumfart For hver transportform
 • London Passenger Transport Board LPTB var en organisation, der var ansvarlig for den lokale kollektive trafik i London og omegn fra 1933 til 1948. Som
 • komplekse systemer til sanitering, forsyning, arealanvendelse, boliger og transport Den store koncentration af udvikling faciliterer interaktion mellem mennesker
 • Transport i Kobenhavn omhandler veje, jernbaner, havne og lufthavne mm., som bruges til transport i Kobenhavn. Udbygningen af infrastrukturen tager dels
 • Udlændinge - integrations - og boligminister. Fra november 2016 blev det til Transport - og Bygnings og Boligminister Fra 1947 til 1949 Minister for byggeri
 • For alternative betydninger, se Slesvig. Slesvig by tysk: Schleswig, sonderjysk Sljasvig er en by i det nordlige Tyskland, beliggende i den nordostlige
 • Israel storste by med forstæder. Israel har et godt udviklet bussrutesystem, og busser er landets hovedform for offentlig transport Egged, Israels
 • industri, transport og turisme. Kertj adskilles fra det russiske fastland af Kertjstrædet. Wikimedia Commons har flere filer relateret til Kertj by
 • klasse, juniorklub, fritidsordning, og en Dagli Brugs. Med offentlig transport fra Brylle kan Odense nås på omkring en halv time og turen i bil tager
 • auditorfuldmægtigene skal være uddannet jurister, cand.jur. Transport - og Energiministeriet har egen auditor Auditoren under Transport - og Energiministeriet
 • ved Storebæltsbroens landfæste. Med billeder og både fortælles om de transporter med isbåd, der fandt sted helt frem til 1940 erne, når Storebælt var