Back

ⓘ Liaoning Bronzedolk-kultur eller Violinformet Bronzedolk-kultur er et arkæologisk genstandskultur fra den sene bronzealder i Korea og Manchuriet. Genstande fra ..
                                     

ⓘ Liaoning bronzedolk-kultur

Liaoning Bronzedolk-kultur eller Violinformet Bronzedolk-kultur er et arkæologisk genstandskultur fra den sene bronzealder i Korea og Manchuriet. Genstande fra kulturen findes primært i Liaoning-området i Manchuriet og på den koreanske halvo. Forskellige andre bronzegenstande, herunder ornamenter og våben, er forbundet med kulturen, men dolkene betragtes som de mest karakteristiske. Liaoning-bronzer indeholder en hojere procentdel af zink end de omgivende bronzekulturer.

Lee Chung-kyu har opdelt kulturen i fem faser: faserne I og II var præget af violinformede dolke, faserne IV og V ved slanke dolke og fase III var overgangen mellem de to. Genstande tilhorende fase I, II og III forekommer i nogen udstrækning både på den koreanske halvo og i Manchuriet, men fra fase IV, og V findes den næsten udelukkende i selve Korea.

ifolge Yi Yundae udvikler og spredes to kulturfaser i Korea mellem det fjerde århundrede og andet århundrede fra deres centrum i Chungcheong-provinsen og i sydvest i Cholla-provinsen. Derefter, mellem andet århundrede f.Kr. og andet århundrede går nedgangen i denne kultur parallelt med udviklingen af jernteknologi og fremkomsten af et nyt samfund, hvor de forste sammenslutninger, der svarer til Samhan-perioden, realiseres. Denne seneste forskningstilstand skelner mellem Liaoning kultur og koreansk kultur. Faktisk blev få objekter af Liaoning, "violinformede", opdaget på halvoen; de vidner kun om regionale udvekslinger. Tilspidsede sværd er dog specifikke for halvoen.

                                     

1. Violinformede dolke

Den tidlige fase består af en tidlig periode med bronzefremstilling uden dolke, efterfulgt af en periode med produktion af violinformede dolke. Den forste produktionsperiode for violinformede dolke er dateret til 8. og 7. århundrede f.Kr.

De tidligste genstande fra denne periode findes udelukkende i Kina hovedsagelig i Gojoseons tidligere område - kongeriget er tilnærmet ved fordeling af violinformede dolke og bordformede dysser og synes kun at have gradvist spredt sig til den koreanske halvo. Ved Lees 1996 fase II begynder der dog en særskilt indhugget form for dolk i Sydkorea, hvilket tyder på, at uafhængig bronzeproduktion på dette tidspunkt var begyndt i den pågældende region.

Beviser fremkommet fra keramik indikerer, at bronzedolkenes "kultur" af denne tid faktisk omfattede flere forskellige kulturelle grupper. En særskilt keramikstradition findes i Manchuriet og i det nordvestlige Korea, en anden i Taedong floddalen, en tredje i sydvest omkring Chungcheong-provinserne, herunder ved Geum-floden, og endnu en i hele den sydlige del af den koreanske halvo, herunder Jeju-oen.

                                     

2. Smalle dolke

Denne senere del af Liaoning bronzedolk-kulturen er ofte omtalt som "koreansk bronzedolk-kultur", da den stort set var begrænset til den koreanske halvo. På dette tidspunkt begynder Liaoning-kultur genstande at forsvinde fra Manchuriet. En ny form for dolk begynder at dukke op på den koreanske halvo, lige og slank.

Den storste koncentration af bronzedolke findes i Geum-floddalen i Syd-Chungcheong-provinsen. Dolkene bliver gradvist færre med voksende afstand til dette område. Dette tyder på, at de fleste dolke blev produceret i Geumdalen, og at de andre kulturer på halvoen erhvervede dem primært ved handel. Handel foregik også til sos, med genstande fra den senere fase, der blev fundet på japanske arkæologiske steder.

Lee 1996 deler denne fase i to forskellige delperioder: en dateret til det 3. århundrede f.Kr., hvor produktionen af slanke bronzedolke dominerede, og en dateret til det 2. århundrede f.Kr., hvor dolke ofte ledsages af bronzespejle med geometriske monstre og halberds påvirket af den kinesiske Qin-stat. I forste del findes en enkelt keramikkultur, der er kendetegnet ved karakteristiske lerbånd og udbredt på hele den koreanske halvo, men i den anden del opstår der særprægede keramiktyper i nordvest og resten af halvoen. Det synes at være en ekspansionsperiode for denne kultur, der også kendetegnes ved en kraftig stining i antallet af genstande fremstillet til ritualer som rangler og bronzespejle med en tynd stjerneformet lineær dekoration.

                                     

3. Oplosningstiden

Afslutningen af Liaoning bronzedolk-kulturen i Kina synes at falde sammen med staten Yans erobring af dette område. Den koreanske bronzedolk-kultur i den senere fase ser ud til at svare til staten Jin, som lejlighedsvis optræder i kinesiske annaler som samtidig med Wiman af Joseon. Dette synes at falde sammen med perioden for fremkomsten af "bymurs-stater" i den koreanske kultur, en hierarkisk politisk struktur i modsætning til stamme-systemet, der havde hersket i den neolithiske periode.

Det ser ud til, at Jin-imperiet reelt var en sammenslutning sammensat af individuelle politiske enheder, fra arkæologisk synspunkt kendetegnet af "bronzedolk-kulturen" i dennes afsluttende fase og indbyrdes forbundne ved en religiose praksis og ved et handelsnetværk gennem hvilket der skete en udveksling af genstande af bronze. Denne Jin-sammenslutning, der blev etableret på en del af halvoen, repræsenterede så tillige en politisk magt, der havde forbindelser med Kina og Gojoseon i slutningen af andet århundrede. Et andragende fra denne tid om at opnå audiens hos kejseren af Han-dynastiet i Kina afvises på grund af oppositionen fra kong Ugeo Ugō, barnebarn af Wiman af Gojoseon Wei Man. Gojoseon, der kontrollerede handelsforbindelserne mellem den sydkoreanske halvo og Kina, brugte denne magt som et middel til udove pres i en konfrontation med Jin. Dette medforte nedgang i produktionen af bronze og dermed svækkelsen af denne sammenslutning.

Den gradvise forsvinden af bronze-dolkens kultur i Kina kan også sættes i forbindelse med erobringen af Liaodonghalvoen af Yan-staten. Omkring år 300 formåede Qin Kai at påfore det koreanske kongerige Gojoseon et alvorligt nederlag og erobrede Liaodong-bugtens nord- og vestkyst. Yan-staten forsvinder også i 222 f.Kr., da den bliver erobret af staten Qin. Den forste ubestridte omtale af Gojoseon falder sammen med kejser Wudis erobring af Han-dynastiet, mellem år 109 og 106. Faktisk havde grundlæggelsen af Han-imperiet forårsaget fremkomsten af kinesiske modstandere i Korea, hvilket forte til denne invasion. Som folge heraf vedvarede etableringen af Hans fire kommanderier delvist Lelang kommanderiet indtil 313, trods Wudis tilbagetrækning i 126.

Nedgangsfasen af bronzekultur skete mellem 2. århundrede f.Kr. og 2. århundrede e.Kr., på et tidspunkt, hvor produktionscenteret for jern i den gamle region Yongnam var ved at udvikle sig. Dette falder sammen med den periode, hvor spejlet og ranglerne forsvinder, og hvor der skete rituelle nedlægninger af våben, såsom lancespidser og hellebarder med indskrifter. Fra 4. til 2. århundrede f.Kr. begynder brugen af jern i Yan-staten at spredes til halvoen; Denne periode sammenfalder med perioden for de kinesiske krigsforende stater. Som folge heraf sker fremstillingen af genstande i stigende grad af jern, og dette omfatter også produktion og handel med våben.

I sin sidste fase efterfolges Koreas bronzekultur politisk af Samhan-perioden 3. århundrede f.Kr 3. århundrede e.Kr., som havde samme etniske og kulturelle grundlag. Det var en tid, hvor byerne begynder at blive befæstet med bymure, hvor der bliver etableret en hierarkisk politisk struktur, og som stod i modsætning til det stammepolitiske system, der havde været reglen tidligere.                                     

4. Litteratur

 • K b. Lee: A new history of Korea. Tr. by E.W. Wagner & E.J. Schulz, based on 1979 rev. ed. Seoul: Ilchogak. 1984. ISBN 89-337-0204-0
 • C k. Lee: "The bronze dagger culture of Liaoning province and the Korean peninsula" i: Korea Journal 364, s. 17-27; 1996.
 • Yi Yunhae: "The formation & development of the Samhan" i: Mark E. Byington red, Early Korea 2: The Samhan Period in Korean History, Korea Institute, Harvard University, 2009, 208 p. ISBN 097958003X; s. 17-59).
                                     
 • koreanske bronzedolk - kultur som efterfulgte Liaoning bronzedolk - kultur i slutningen af forste årtusind f.Kr. De hyppigst forekommende fund fra denne kultur har
 • kornsorter så som hirse og byg, og tæmmede husdyr. Uddybende artikel: Liaoning bronzedolk - kultur Begyndelsen på bronzealderen på halvoen siges normalt at indtræde
 • koreanske nation, Gojoseon, i året 2333 f.Kr., i det område som omfatter Liaoning Manchuriet og Koreahalvoen. Termen Dangun refererer almindeligvis til
 • påvirket af den nye kultur nordfra. Indvandringen voksede med Gojoseons fald og etableringen af de kinesiske kommanderier i Liaoning - regionen i 108 f.Kr
 • helt erobret af Gwanggaeto den Store af Goguryeo. Vores viden om Okjeo kultur er mangelfuld. Som for Dongyes vedkommende lignede Okjeos sprog, mad, toj
 • annekteret af Silla i 562. Kinesiske Sanguo Zhi skriver, at sproget og kulturen i Byeonhan i hovedsagen var det samme som i Jinhan, og udgravninger viser
 • omfattende brolægninger med afrundede brosten og prestigegenstande såsom bronzedolke jade og rod - brændte kar anlagte i nærheden af den sydlige kyst i sen
 • Det Forenede Silla var en guldalder for kunst og kultur og buddhismen blev en stor del af Sillas kultur Buddhistiske klostre som Bulguksa er eksempler
 • af det 9. århundrede. På trods af den politiske ustabilitet blomstrede kultur og kunst i det Forenede Silla. Gennem tætte bånd havde det forbindelse med
 • oen Jeju i forbindelse med mikrolitter, der indikerer en sen palæolitiske kultur De 10 huse er semi - begravede. Denne keramik blev også opdaget på lokaliteten