Back

ⓘ Them, by. For alternative betydninger, se Them. Se også artikler, som begynder med Them Them er en by i Midtjylland med 2.293 indbyggere, beliggende i Them Sogn ..
                                               

Den kejserlige russiske flåde

Den Kejserlige Russiske Flåde var Det Russiske Kejserriges flåde fra 1696 til 1917. Flåden blev formelt grundlagt i 1696 og opererede indtil den blev oplost i 1917 i forbindelse med Februarrevolutionen. Den udviklede sig fra at være en mindre enhed, der havde eksisteret for zar Peter den Stores tiltræden til under dennes ledelse at blive en moderne og slagkraftig flådeenhed under det Andet Azov-felttog i 1696. Flåden ekspanderede i den anden halvdel af 1700-tallet og opnåede sin storhedstid i begyndelsen af 1800-tallet, kun overgået af den britiske Royal Navy og den franske flåde målt på s ...

                                               

Strygeorkester

Et strygeorkester er et orkester, der udelukkende består af strygeinstrumenter, der bruges i vestlig klassisk musik. Instrumenterne i et sådant orkester er oftest folgende: violinen, som er opdelt i forste og anden violin, bratsch, cello og normalt, men ikke altid, kontrabas. Strygeorkestre kan være af kammerorkesterstorrelse fra 12 og 21 musikere undertiden optræder de uden dirigent. Det kunne også bestå af hele strygesektionen i et stort symfoniorkester, der kunne have 60 musikere (16 forstevioliner, 14 andenvioliner, 12 bratscher, 10 celloer og 8 kontrabasser = 60.

Them (by)
                                     

ⓘ Them (by)

For alternative betydninger, se Them. Se også artikler, som begynder med Them

Them er en by i Midtjylland med 2.293 indbyggere, beliggende i Them Sogn nær primærrute 52 mellem Silkeborg og Horsens få kilomenter vest for nabobyen Salten.

Byen ligger i Region Midtjylland og horer til Silkeborg Kommune.

                                     

1. Historie

Them landsby bestod i 1682 af 6 gårde. Det samlede dyrkede areal udgorde 183.6 tonder land skyldsat til 29.55 tonder hartkorn. Dyrkningsformen var trevangsbrug. Them indgik i Skanderborg Rytterdistrikt og blev udskiftet i 1787.

Byen blev i 1879 beskrevet således: "Tem med Kirke, Præstegaard, Skole og Kro". Ved århundredeskiftet blev byen beskrevet således: "Tem, ved Landevejen, med Kirke, Præstegd., Skole og Forskole, Sparekasse, Andelsmejeri, Teglværk og Kro".

Forst den 10. maj 1929 blev Horsens-Bryrup-banen forlænget til Silkeborg med station i Them. Them begyndte da at vokse: i 1930 havde stationsbyen 255 indbyggere, i 1935 328, i 1940 353, i 1945 384, i 1950 424, i 1955 401, i 1960 421 indbyggere og i 1965 468 indbyggere. I 1930, da byen havde 255 indbyggere, var sammensætningen efter erhverv: 46 levede af landbrug, 99 af industri og håndværk, 26 af handel, 18 af transport, 13 af immateriel virksomhed, 15 af husgerning, 38 var ude af erhverv og ingen havde ikke angivet oplysninger. Det lokale erhvervsliv bestod af mejeri, bageri, molle, smedje, kro, hotel, foruden en skole. I dag er den nedlagte jernbane omlagt til Naturstien Horsens-Silkeborg, og den tidligere stationsbygning ligger fortsat på Smedebakken.

Them var tidligere hovedby i Them Kommune.

                                     

2. Byen

Them har adskillige institutioner bl.a. Frisholm Skole med knap 500 elever og med klassetrin fra 0. til 9. klasse. Derudover findes en privat og to offentlige bornehaver, hvor den ene er integreret institution da her også er vuggestue. Der er et aktivt idrætsliv centreret omkring Them Hallerne hvor der er to idrætshaller, svommehal og fitnesscenter. I Toftebjerg arrangeres mange foredrag samt kultur- og musikbegivenheder, ligesom der også er bibliotek foruden dets funktion som medborgerhus.

Midt i Them der også samlet flere butikker bl.a. to dagligvarebutikker, pizzeriaer, frisorer, en cykelforhandler, et bogforlag med bogbutik og en blomsterbutik. Derudover har Kirkens Korshær en genbrugsbutik på 2200 m 2, i lokaler som tidligere husede et mobelhus. Lovenholt der i en årrække var hojskole samt Them Kirke ligger også midt i byen, ligesom der også er lægehus, tandlæge og plejehjem.

                                     

3. Erhverv

Foruden Them Andelsmejeri og Winther cykler der ikke mange storre virksomheder i selve Them by, da de fleste virksomheder med tilknytning til Them ligger i industriområdet Knudlund som ligger få kilometer ost for byen.

En af Silkeborg Kommunes genbrugspladser ligger på Ansovej i Them.

                                     

4. Litteratur

 • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 Bygd 1983, ISBN 87-87293-25-0
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Dod paa Bekostning af Carlsbergfondet Kobenhavn MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, Kobenhavn 1975, ISBN 87-7526-056-5
                                     
 • Them har flere betydinger: Them by en by i Midtjylland Them Kommune en dansk kommune Them Andelsmejeri et mejeri Them gruppe en irsk - britisk
 • Silkeborg - som den fungerer som satellitby til, og fire kilometer nordvest for Them Byen horer til Silkeborg Kommune, som er beliggende i Region Midtjylland
 • One of Them da. titel En af dem er det 38. afsnit af tv - serien Lost. Episoden blev instrueret af Stephen Williams og skrevet af Damon Lindelof & Carlton
 • se Salten Norge Salten er en lille by i Midtjylland med 678 indbyggere 2020 Salten er beliggende i Them Sogn nær Salten Langso 11 kilometer syd
 • gaderne i den hollandske by Groningen. Lobet sluttede i den italienske by Milano. Jeff Jones 2002 - 06 - 02 Cipollini leads them home in Milan Cycling
 • Silkeborg som den fungerer som satellitby til og tre kilometer nord for Them Virklund ligger i Silkeborg Kommune og horer derfor til Region Midtjylland
 • Them Kommune og den sydlige del af den gamle Silkeborg Kommune. Hele kredsen ligger indenfor grænserne af den gamle Silkeborgkredsen. Tidligere Them Kommune
 • Raised by Another er det tiende afsnit af tv - serien Lost. Episoden blev instrueret af Marita Grabiak og skrevet af Lynne E. Litt. Det blev forste gang
 • Eggs Laid by Tigers har de taget fra Dylan Thomas, som beskrev sin kunst med ordene I wrote endless imitations, though I never thought them to be imitations
 • 2007 ved sammenlægning af : Gjern Kommune Silkeborg Kommune 1970 - 2006 Them Kommune Kjellerup Kommune Den konservative Jens Erik Jorgensen var den forste