Back

ⓘ Odder, by. For alternative betydninger, se Odder. Se også artikler, som begynder med Odder Odder er en stationsby i Ostjylland med 12.354 indbyggere, beliggende ..
Odder (by)
                                     

ⓘ Odder (by)

For alternative betydninger, se Odder. Se også artikler, som begynder med Odder

Odder er en stationsby i Ostjylland med 12.354 indbyggere, beliggende i Odder Sogn. Den er samtidig hovedby i Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. Tidligere var den hovedby i Hads Herred.

Befolkningen i Odder by udgor cirka halvdelen af kommunens samlede indbyggertal.

Nærmeste storre byer er Aarhus 21 kilometer mod nord, Skanderborg 19 kilometer mod nordvest og Horsens 25 kilometer mod sydvest. Odder er en selvstændig by, men fungerer i dag som en hyggelig lille forsmag på Aarhus. De to byområder er tæt forbundet via Aarhus Letbane.

Byen hævder sammen med fem andre at være Danmarks geografiske centrum.

                                     

1. Historie

Odder omtales forste gang i 1363 som Oddræth.

Odder landsby bestod i 1682 af 21 gårde og 6 huse med jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 683.9 tonder land skyldsat til 116.58 tonder hartkorn. Dyrkningsformen var trevangsbrug med omdriften 2/1 + 1 vang sås årligt.

Den forste skole blev oprettet i 1741 på foranledning af godsejeren fra Rodsteenseje. Skoleholderen hed Jens Jensen Aadder. Der blev bygget et 6 fags bindingsværkshus ved indgangen til kirken, og det stod til omkring 1850, hvor det menes nedbrændt.

Den forste privilegerede kro i Hads Herred blev opfort i Odder i 1742

Odder havde i 1801 469 indbyggere, i 1840 889 indbyggere, i 1860 931 indbyggere, i 1870 1.164 indbyggere, i 1880 1.416 indbyggere.

I 1850 fik man bevilling til at holde marked 2 gange om året – det blev senere udvidet til 4 og 6 gange. I forbindelse med ansogningen om marked sogte man om hjælp til at grave en kanal fra Norsminde til Kildegården i den nordostlige ende af den daværende by, men henvendelsen blev ikke besvaret, og Odder blev ingen havneby.

I 1879 beskrives byen således: Odder med henved 1000 Indbyggere med Kirke, Præstegaard, Skole foruden 2 Privatskoler, Thing- og Arresthuus, Bolig privat for Herredsfogden, Apothek, Bolig for Districtslægen, Postexpedition, Telegraphstation, Valgsted for Amtets 1ste Folkethingsvalgkreds, Bolig for Branddirecteuren for Hads Herred, Udgivelsested fir "Odder Avis", Boghandler, 4 andre Handlende, 2 Moller, mange Haandværkere, 6 aarlige Markeder med Kreaturer, Heste og Kvæg; Buen har Udseende af en Flække, brolagt Hovedgade med flere sammenbyggede og tegltækte Huse ".

Omkring århundredeskiftet omtales byen således: Odder 1363: Oddræth - 1/2 1901 329 Huse og 2822 Indb. -, stor kobstadlignende Landsby med brolagt Hovedgade, ved Landevejen og Odder Aa samt ved den nordl. Udkant af Vejlskov en Del af Byen hedder "Egholm", en anden "Slippen", med Kirke, Valgmenighedskirke, Præstegd. og Præstebolig for Valgmenighedspræsten, to Kirkegaarde den ene ved Kirken, den anden mod N. med et 1894 opf. Ligkapel, Ting- og Arresthus opf. 1856-57, Plads for 10 Arrestanter, Almueskole udvidet 1876 og 1893, c. 350 Elever, Realskole opr. 1872, c. 70 Elever, Friskole, teknisk Skole, Folkehojskole opr. 1889, Amtssygehus med Epidemibygning - Sygehuset er opf. 1879-80, ombygget 1897-98 Arkitekt: Frimodt-Clausen, Epidemibygningen 1888-89 Arkit: Arboe; det har i alt kostet 130.000 Kr. og har Plads til 55 Patienter, deraf 25 i Epidemibygn. -, Apotek opr. 1850, Distriktslægebolig privat, Andersens Stiftelse med Fribolig for 12 gamle eller svagelige af begge Kon, Odder Bornehjem for kirtelsvage Born opr. 1886, Bygningen er opf. 1892 og ejes nu af Plejeforeningen i Aarhus, Asyl opr. 1888, med en 1896 opf. Bygning, Odder Bank opr. Nov. 1898; Aktiekapital: 75.000 Kr.; 31/3 1901 var Folio- og Indlaanskontoen 326.351, Vekselkontoen 98.216 Kr., Hads Hrd.’s Spare- og Laanekasse, Rathlousdal-Odder Vandværk, Gasværk anlagt 1897, Haandværkerforening med egen Bygning, offtl. Brusebadeanstalt, Herredsfogedbolig privat, Bolig for Driftsbestyreren paa Hads-Ning Hrdr.’s Banen, et storre Hvidtolsbryggeri og Maltgoreri anl. 1851, 2 Dampsavværker, Farveri, Væveri og Uldspinderi, Maskinfabrik med Jærnstoberi, Garveri, et storre Teglværk aarl. 2 1/2 Mill. Sten, Kalkværk, Andelssvineslagteri, Andelsmejeri Aaholm, 3 Vandmoller "Nedermolle", "Sandager Molle" og "Stampemolle", Gartnerier, mange handlende og Haandværkere, m. m., Bogtrykkeri, hvorfra udgives "Odder Dagblad", 3 Hoteller, Markedsplads, Jærnbane-, Telegraf- og Telefonst., Postkontor, Valgsted for gl. Aarhus Amts 1. Folketingskr. og Sessionssted for 4. Udskrivningskr.’ Lægd 244-58.

                                     

2. Kultur

I byen findes bl.a. en masse andre forretninger; biografen Biffen, der drives af en gruppe frivillige, ulonnede medarbejdere.

Byen har årligt flere koncerter og arrangementer som f.eks. Odder Byfest, som altid afholdes i ugen op til den forste weekend i august.

I Odder ligger Odder Museum, idrætsanlægget Spektrum Odder og et bibliotek.

Hvert år i Kristi himmelfartsferien der siden 2003 blevet kort cykellobet Tour de Himmelfart, der regnes som et af Europas storste for drenge og piger i alderen 9-18 år. Odder Cykel Klub er arrangor.

                                     

3. Transport

Jernbane

Odder Station er beliggende centralt i byen og er endestation på Linje L2 på Aarhus Letbane. I den nordlige del af byen stopper letbanen ved Rude Havvej Station. Letbanen korer med halvtimesdrift i dagtimerne og timedrift i aftentimerne. Rejsetiden med Odder St. og Aarhus H. er 40 minutter. Der har tidligere været jernbaneforbindelse til både Horsens og Hou, læs mere under Horsens-Odder Jernbane og Odderbanen.

Regionale og lokale busser

I Odder der regionale busforbindelser til Aarhus, Horsens og Skanderborg og en række lokalruter til mindre bysamfund i kommunen.

Biltrafik

I den sydlige del af Odder krydser de to landeveje 445 og 451.

 • Sekundærrute 451 passerer gennem Odder fra Aarhus i nord til Horsens i syd.
 • Sekundærrute 445 går gennem Odder i ost-vestlig retning, fra Hou mod Skanderborg,
                                     

4. Uddannelse

Folkeskoler og privatskoler

Der findes fem folkeskoler i Odder. To af skolerne er private og de ovrige tre er kommuneskoler:

 • Vestermarkskolen kommune
 • Parkvejens Skole kommune
 • Rathlouskolen privat
 • Skovbakkeskolen kommune
 • Odder lille friskole privat

Ungdomsuddannelser

 • STX
 • Odder Gymnasium OG udbyder
 • HF
 • Skanderborg-Odder Center for Uddannelse SCU tilbyder
 • HHX
 • HTX
                                     

5. Erhverv

Blandt de mere markante virksomheder i Odder kan nævnes:

Industri
 • Barnevognsfabrikken Oddervognen ca. 30 ansatte
 • ProTruck ca. 65 ansatte
Handel
 • Kvickly over 100 ansatte
Service
 • Odder Parkhotel
                                     

6. Kendte danskere fodt i Odder

 • 1979 – Juliane Elander Rasmussen, letvægtsroer.
 • 1928 – Hans Christian Nielsen, fodboldspiller, solvvinder ved OL i Rom 1960.
 • 1979 – Louise Pedersen, håndboldspiller.
 • 1993 – Oliver Breum, livereporter og radiovært på blandt andet P4 Kobenhavn og Radio Loud.
 • 1977 – Kirsten Brosbol, politiker og tidligere miljominister.
 • 1965 – Andrea Vagn Jensen, skuespillerinde.
 • 1929 – Knud Enggaard, minister i flere regeringer i perioden 1978-93.
 • 1910 – Ejler Bille, kunstmaler, grafiker, billedhugger.
 • 1946 – Niels Fredborg, cykelrytter, guldvinder ved OL i München 1972.
 • 1983 – Thomas Mogensen, håndboldspiller.
 • 1989 – Sofie Linde Lauridsen, skuespillerinde og tv-vært.
 • 1916 – Willy Brauer, fagforeningsformand og kommunalpolitiker.
 • 1957 – Jens Jorn Spottag, skuespiller.
 • 1984 – Esben Smed, skuespiller.
 • 1985 – Nina Luna, sangerinde, sangskriver og korleder.


                                     

7. Trivia

 • Teglbakken har i sin tid været brugt til at udvinde ler til at lave tagsten.
 • Odder er oprindeligt en stationsby, som skulle gore det nemt at komme fra enten Horsens eller Aarhus til havnebyen Hov.
 • Omkring Ostergade, Bredgade og Mejerivej blev nogle af Odders forste bygninger bygget.
                                     

8. Litteratur

 • Kristian Hald: Vore Stednavne ; Udgivet af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. C. E. Gads Forlag, Kobenhavn 1950.
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688. Udgivet efter hans Dod paa Bekostning af Carlsbergfondet Kobenhavn MCMXXVIII; Reprotryk for Landbohistorisk Selskab, Kobenhavn 1975, ISBN 87-7526-056-5
 • Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrkningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83 Bygd 1983, ISBN 87-87293-25-0
                                     
 • Odder By er en dansk dokumentarisk optagelse fra 1909 instrueret af Peter Elfelt. Optagelser fra Torvet i Odder og kvægmarked. Denne beskrivelse stammer
 • Odder har flere betydninger: Odder by en jysk by Odder Sogn et jysk sogn. Odder Kommune en jysk kommune. Odder dyr et rovdyr Odder nordisk
 • begynder med Vestermarkskolen Vestermarkskolen er en folkeskole i Odder by Odder Kommune, og en del af Vestskolen bestående af skovbakkeskolen og Vestermarken
 • fredet Åen lober gennem det centrale Odder forbi den gamle Odder Vand - og Dampmolle, der i dag rummer Odder Museum, forbi rådhuset, og i den ostlige
 • For alternative betydninger, se Odder Se også artikler, som begynder med Odder Odder Kommune i Region Midtjylland var en stor sognekommune i Århus
 • For alternative betydninger, se Odder Se også artikler, som begynder med Odder Odder Sogn, ligger i Odder Kommune i Region Midtjylland, tidl. Århus
 • Horsens, 33 km syd for Aarhus og 10 km sydost for kommunesædet Odder Hov horer til Odder Kommune og ligger i Region Midtjylland. Fra 2019 Næsten hele Hov
 • Biffen er en biograf i byen Odder Ostjylland. I 1990 overtog en gruppe entusiastiske frivillige driften af biografen Fotorama, i dag bedre kendt under
 • Horsens - Odder Jernbane HOJ var en dansk privatbane mellem Horsens og Odder 1904 - 67. Lov af 16. marts 1900 gav hjemmel til en jernbane fra Horsens til Odder
 • Saksild er en lille by i Ostjylland med 806 indbyggere 2020 beliggende ved Aarhus Bugt. Den ligger fem kilometer ost for Odder og 24 kilometer syd
 • Randlev er en by i Ostjylland med 216 indbyggere 2020 beliggende 24 km syd for Aarhus og 3 km sydost for kommunesædet Odder Byen horer til Odder Kommune