Back

ⓘ Den Gamle By, Danmarks Kobstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur på Vesterbro i Aarhus Midtby. Det er verdens forste frilandsmuseum for kobstædernes kult ..
Den Gamle By
                                     

ⓘ Den Gamle By

Den Gamle By, Danmarks Kobstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur på Vesterbro i Aarhus Midtby. Det er verdens forste frilandsmuseum for kobstædernes kultur og historie. Museet er opbygget som en gammel kobstad med 75 huse fra 1500- til 1800-tallet bygninger fra 1900-tallet hentet fra 25 forskellige byer i Danmark. Nogle hjem og forretninger er desuden bevaret som tidslommer som de fremstod i forskellige tidsperioder, helt op til i dag.

                                     

1. Historie

Museets grundlæggelse skyldes den energiske skolelærer og lokalhistoriker Peter Holm, der blev opmærksom på, at kobmandsgården Den gamle Borgmestergård på hjornet af Immervad og Lille Torv i Aarhus skulle nedrives. Holm fik udvirket, at gården blev genopfort som udstillingsbygning ved Landsudstillingen i Aarhus i 1909. Efter udstillingen var lukket, lykkedes det Holm at skaffe midler til at få genopfort gården permanent. Aarhus Kommune stillede et stykke jord til rådighed i den tidligere Det Jyske Haveselskabs Have nu Botanisk Have. Den 23. juli 1914 åbnede Den Gamle By forste gang for publikum. Foruden Borgmestergården var der to bygninger: et lille lysthus fra Vestergade og Frands Hansens Hus fra Mejlgade. Museets udstrækning var beskeden i begyndelsen.

I forbindelse med at Aarhus var valgt som Europæisk kulturhovedstad i 2017 åbnede en ny udstilling kaldet Aarhus Fortæller om byens historie i april måned. Henover påsken besogte 10.000 personer udstillingen, hvilket var 32 % flere end samme periode året for, og heraf kom 2.900 langfredag, hvilket var den mest besogte langfredag i museets historie.

                                     

2. Byens udvidelse

Peter Holm blev museets forste leder. Med stor energi begyndte han arbejdet for skaffe flere huse, så han kunne skabe et billede af, hvordan en dansk kobstad havde set ud med gader, stræder, haver, bolig og erhverv. I de forste år blev der kun tilfojet enkelte huse, men i 1920erne og 1930erne gik det stærkt. Fra Aalborg kom adskillige huse, da Den klingenbergske Gård blev nedrevet. Ligeledes fik Holm fat på mange bygningen fra Aarhus Molle, der lå i Vester Allé. Da Holm trak sig tilbage i 1945 efter 31 år som leder, havde byen 44 bygninger.

Efter Peter Holm forlod Den Gamle By, gik udvidelsen af byen langsommere. Det skyldtes både en voksende forståelse for bygningernes værdi og onsket om at bevare dem på deres oprindelige plads. Men der er også færre bevaringsværdige bygninger.

Der har under ledelse af Thomas Bloch Ravn været en stor tilgang af bygninger: Montmestergården fra Borgergade i Kobenhavn, Eilschous Boliger fra Munkemollestræde i Odense og den nye bydel fra 1900-tallet med Politikens pavillon fra Landsudstillingen i Aarhus i 1909, som er den eneste bevarede bygning derfra. I den mellemliggende periode har den stået i en kolonihaveforening i Nærum nord for Kobenhavn og været i brug som fælleshus.

I dag rummer Den Gamle By 75 historiske huse, værksteder og forretninger. Flere er under opforelse.

                                     

3. Bybilledet

Den Gamle By er en vandring gennem kobstadens historie de sidste 300 år. Gæsterne kan folge udviklingen af boliger, både for borgerskabet og de fattige og udviklingen af erhverv og forretninger.

Lige fra museets begyndelse sikrede det sig værktoj, inventar etc. fra gamle håndværksfag, så publikum kunne få indtryk af kobstadens dagligliv i byens huse. Dertil kommer samlinger af ure, dragter, tekstiler, solvtoj, fajance og legetoj, som er udstillet.

I Den Gamle By findes Helsingor Theater, der blev genrejst i 1961. Her har der været opfort både opera, komedier, klassiske og moderne koncerter, ligesom det bliver brugt til foredrag og kongresser.

                                     

4. Montmestergården

I de senere år er museumsbyen vokset. I 2005 genopfortes Eilschous boliger, en enkestiftelse, som lå i det kvarter, hvor H.C. Andersen voksede op i Odense. Navnlig opforelsen af Montmestergården fra Borgergade i Kobenhavn har vakt opmærksomhed. Der var i mange år været reserveret en plads på byens torv til opforelsen af et rådhus. Men ingen kobstad ville af med deres gamle rådhuse. Derfor blev Montmestergården genopfort her, en fin kobenhavnsk gård fra 1600-tallet, som siden nedtagningen i 1944 havde ligget på magasin. Bygningen, hvis indvendige genopforelse blev helt afsluttet i 2009, lukker torvet på fineste vis.

                                     

5. Bryggeriet

Som enhver kobstad i 1800-tallet har Den Gamle By sit eget bryggeri. Det blev etableret med sponsorat fra Bryggeriforeningen, som i 1933 stillede 30.000 kr. til rådighed. Hvidtolsbryggeriet i Den Gamle By opfortes i Aalborgbygningen og blev indviet i 1934. I efteråret 2001 blev Bryggerlavet i Den Gamle By etableret. Lige siden har bryggerlavet i udvalgte weekender og ferier brygget ol og udskænket smagsprover i Den Gamle Bys historiske bryggeri. Bryggerlavet består af frivillige entusiaster, der til hverdag passer deres arbejde og studier. I bryggerkælderen i Hvidtolsbryggeriet i Den Gamle By forenes de om interessen for at brygge ol på samme måde – og med samme remedier – som i midten af 1800-tallet.

                                     

6. Den Gamle Bys Teknologi

Museet har adskillige eksempler på teknologiske opfindelse, som har været med til at gore livet nemmere for befolkningen, og som har betydet meget for den danske udvikling.

Et damplokomotiv fra Frichs udstilles i den Salling-inspirerede nybygning "Aarhus fortæller" fra april 2017.

                                     

7. Jul i Gammelby

Danmarks Radios julekalender fra 1979, Jul i Gammelby, foregår i Den Gamle By. Udeoptagelserne fandt sted i Den Gamle By. Men optagelserne inde skete i et studie inspireret af kramboden i Borgmestergården.

I 1995 optog Danmarks Radio fortsættelsen til Jul I Gammelby – Hallo det er jul – i Den Gamle By. Her er omdrejningspunktet den telefoncentral, som ligger lige overfor Borgmestergården. Hallo det er jul handler om industrialiseringen i 1920erne.

Begge julekalendere er udgivet på DVD.

Den Gamle By har hvert år en stor juleudstilling af julens udvikling gennem de seneste 300 år. Den blev i 2014 udvidet med et decideret julemuseum med tilhorene butik.

                                     

8. Eksterne henvisninger

 • Dansk Center for Byhistorie – Den Digitale Byport Arkiveret 26. januar 2010 hos Wayback Machine
 • Den Gamle By, Danmarks Kobstadmuseum Arkiveret 12. oktober 1999 hos Wayback Machine
                                     
 • frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus. Den blev oprindeligt opfort i 1597 som kobmandsgård. I de efterfolgende århundreder tilhorte den skiftende kobmænd
 • oprettede Den Gamle By i efteråret 2001 Bryggerlavet i Den Gamle By Meyer, Niels. Olbrygning i Den Gamle By Den Gamle Bys årbog, 2002 Den Gamle By Danmarks
 • med Legetojsmuseet Legetojsmuseet er en afdeling af kobstadsmuseet Den Gamle By i Aarhus, det rummer ca. 5.000 stykker legetoj. Legetojsmuseet udstiller
 • De Gamles By betegner et område med plejehjem og ældreboliger på Norre Allé på Norrebro i Kobenhavn. Det omkranses også af Guldbergsgade, Sjællandsgade
 • af mure, så den var let at forsvare. I 2007 havde den gamle by en befolkning på omkring 3.000 mennesker. I december 2000 blev den gamle bydel i Baku
 • betegnelsen by benævnelse for de bebyggelser, der siden midten af det 19. århundrede er fremvoksede i landdistrikterne dels som videreudvikling af gamle landsbyer
 • Min Gamle Skole 1996 Retro 2002 Rockers By Choice Rockers By Choice Rockers By Choice på Allmusic Rockers By Choice på Discogs Rockers By Choice
 • Thuro By er eneste by på Thuro i det Sydfynske Ohav med 3.230 indbyggere 2020 Thuro By er beliggende i Thuro Sogn fem kilometer sydost for Svendborg
 • City el. Quebec er hovedstaden i den canadiske provins Québec. Den gamle bydel Vieux - Québec er den eneste by i Nordamerika nord for Mexico, hvis
 • Friheden Auf der Freiheit med det nye danske gymnasium. Vest for den gamle by ligger den i 1600 - tallet opvoksede bydel Lolfod Lollfuß Syd for Gottorp
 • Rhodos by ligger på oen Rhodos en del af Dodekaneserne. Rhodos by er nærmest en fæstning. Den gamle bydel er uberort de seneste 400 år. På Mandriki havnen