Back

ⓘ Naturteknik er et skolefag i den danske folkeskole fra 1. til 6. klasse bestående af elementer fra fagene biologi, geografi, fysik, kemi, orientering, slojd. Si ..
                                     

ⓘ Natur/teknik

Natur/teknik er et skolefag i den danske folkeskole fra 1. til 6. klasse bestående af elementer fra fagene biologi, geografi, fysik, kemi, orientering, slojd. Siden 2015 kendt som natur/teknologi.

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. "Fælles Mål 2009.

Et centralt element i natur/teknik, natur/teknologi, er elevernes selvaktivitet, eksperimenteren, erfaringer gennem" hands on "efter John Deweys princip om" learning by doing ".

                                     

1. Tilsvarende undervisning i udlandet

En lang række skolefag er så traditionelle i afgrænsning og pensumfastlæggelse, at de stort set er ens i de fleste lande. Det drejer sig om fag som modersmålsundervisning, matematik, fremmedsprog, sport. Et afgrænsningsfænomen er, at fysik, kemi og astronomi er selvstændige fag i det danske gymnasium, hvorimod alle tre fag i folkeskolen er samlet i faget fysik/kemi. Faget natur/teknik er et fag med en særlig afgrænsning, der ikke direkte genfindes andre steder; men der findes særlige fagafgrænsninger, der minder meget om den danske.

                                     

1.1. Tilsvarende undervisning i udlandet Norge

I 1997 blev natur-, miljo- og samfunnsfag NMS indfort i Norge i de forste skoleår småskolen som ét samlet fag. På mellemtrinnet der natur- og miljofag for sig og samfunnsfag for sig.

For 1997 havde man orienteringsfag O-fag, som bestod af elementer fra naturfag, samfundslære, historie og geografi.

                                     

1.2. Tilsvarende undervisning i udlandet Sverige

I Sverige er teknik et af fagene i grundskolen, og indholdet er: affald og genbrug, computere og IT, elektroteknik, energi, film, foto, koretojer og trafik, levnedsmiddelfremstilling, mekanik, teknikhistorie og opfindelser etc.

Teknik indgår også i forskolen og i nogle gymnasieretninger. Det blev et obligatorisk fag i Sverige i 1980.

                                     

1.3. Tilsvarende undervisning i udlandet Tyskland

Technik Teknik er et selvstændigt undervisningsfag i nogle af de tyske forbundslande i hoved- og realskoler.

Wirtschaftskunde Samfundslære omfatter arbejds- og samfundsorientering samt okonomi.

Gesellschaftslehre Samfundslære indeholder elementer fra geografi, historie og socialvidenskab.

Heimatkunde Hjemstavnslære er et underskolefag omfattende nærområdets geografi, biologi, historie etc.

Sachkunde Orientering i underskolen er et fag, der kan indeholde undervisningsforlob som: brevets vej fra afsender til modtager; mælkens vej fra ko til morgenbord; fra minedrift til færdigt produkt. Elementerne er hovedsagelig fra biologi, fysik, kemi, elektronik, samfundslære og voksen almenviden m.v. Ligesom den danske natur/teknik er forloberen for biologi, geografi, fysik/kemi, så regnes Sachkunde saglig viden afhængig af forbundsland for fundamentet for den efterfolgende undervisning i: geografi, historie, biologi, socialvidenskab, samfundslære, fysik, kemi, elektronik, teknik.                                     
 • uddannet lærer i 1983. Han har primært skrevet læreboger til geografi og natur teknik samt fagboger til de yngste elever i grundskolen. Troels Gollander modtog
 • undervist i natur teknik på Danmarks Lærerhojskole. Han er medforfatter til en lærebog til pædagoguddannelsen, Værksted, natur og teknik 2007 Han
 • forst i 7. klasse. Flere emner, der indgik i 6. klasse, indgår nu i natur teknik i de mindre klasser. Danmarks Fysik - og Kemilærerforening, DFKF Arkiveret
 • ældste klasser, hvorimod geografi og biologi sammen med fysik kemi udgor elementer i det nye fag natur og teknik som findes i folkeskolens 1 - 6. klasse.
 • frikvartererne og i timerne. Her kunne man også låne boger. Der var også et natur og teknik - rum. Skolen havde desuden en gymnastiksal, som også blev brugt til
 • producer Jorgen Knub teknik Tom Andersen teknik Johannes Stærk teknik Henrik Nilsson ass. teknik Lars Nissen ass. teknik Kenneth Kikkenborg
 • mere del af naturen og alligevel ikke naturen herre. 6. Etik og teknik Etik og teknik er sosken: Etik behersker naturkræfterne i os, teknik behersker
 • Meisner 1905 - 97 udviklede sin egen metode kaldet repetitions - teknik eller Meisner - teknik som i dag er en af de mest udbredte. Han underviste i en menneskealder
 • Rokkestenen men i dag skal der mange kræfter til bare at bevæge den en smule. En teknik til at få stenen til at rokke uden brug af særligt mange kræfter er dog
 • hestetræningsmetoder, der er vokset hurtigt i popularitet siden 1980 erne. Teknikkerne varierer i deres præcise grundsætning, men deler generelt principper
 • Kultur DKK Pædagogik, Udtryk, Musik & Drama UMD Værksted, Natur & Teknik VNT Sundhed, Krop & Bevægelse SKB På 2014 uddannelsen starter