Back

ⓘ Langholt, by. For alternative betydninger, se Langholt. Se også artikler, som begynder med Langholt Langholt er en by i Vendsyssel med 1.032 indbyggere, beligge ..
Langholt (by)
                                     

ⓘ Langholt (by)

For alternative betydninger, se Langholt. Se også artikler, som begynder med Langholt

Langholt er en by i Vendsyssel med 1.032 indbyggere, beliggende 19 km sydvest for Dronninglund, 26 km syd for Bronderslev og 12 km nordost for Norresundby. Byen horer til Aalborg Kommune og ligger i Region Nordjylland.

Langholt horer til Horsens Sogn. Horsens Kirke og sognegård ligger i den nordostlige ende af byen. 3 km nordost for byen ligger Langholt Hovedgård.

                                     

1. Faciliteter

 • Ved siden af skolen ligger Langholthallen, som skolen råder over. Her spilles fodbold, badminton og håndbold, og hallens cafeteria kan lejes til arrangementer med op til 60 personer.
 • Langholt Skole blev grundlagt i 1632. De nuværende bygninger er opfort i 1970 og gennemgribende renoveret i 2003. Skolen har 99 elever, fordelt på 0 6. klassetrin, og 25 ansatte.
 • Bornehaven Trylleskoven blev bygget i 1999. Den er normeret til 40 born og har 5 ansatte.
 • Langholt har kobmandsforretning, grillbar og en aktiv borgerforening, der er stiftet i 1923.
                                     

2.1. Historie Horsens-Hammer sognekommune

Horsens-Hammer var et sognedistrikt pastorat, fra 1867 en sognekommune. Hammer Sogn var oprindeligt hovedsognet, men præstegården blev i 1877 flyttet til Horsens, så Hammer Sogn blev anneks til Horsens Sogn. Horsens-Hammer sognekommune havde 6040 indbyggere ved kommunalreformen i 1970, hvor den blev indlemmet i Aalborg Kommune.

                                     

2.2. Historie Sæbybanen

Horsens fik jernbanestation på Sæbybanen 1899-1968, men den blev opkaldt efter hovedgården for at undgå forveksling med Horsens i Ostjylland. Langholt Station havde operron, omlobsspor og separat læssespor med stikspor og brolagt læssevej. I banens sidste år var stationen nedrykket til trinbræt. Stationsbygningen lå for enden af vejen Pindskæret, men er revet ned. Banens tracé er bevaret på Langholt Banesti, som strækker sig 1½ km mod vest fra enden af vejen Ronhoj.

                                     

2.3. Historie Stationsbyen

I 1901 beskrives Horsens således: Horsens med Kirke, Præstegd. flyttet hertil 1877, Skole, Hospital, Missionshus opf. 1886, Sparekasse for Hammer-H. Past. opr. 21/4 1869.Antal af Konti 332, 2 Bagerier, 2 Moller, Kobmandsforretninger, Teglværk og Telefonstation. Sondre Skole, paa Horsens Enge; nordre Skole. Fattiggaard for H Hammer Komm. Langholt Jærnbanestation

På det lave målebordsblad fra 1900-tallet ses desuden hotel og mejeri ved stationen. I slutningen af 1900-tallet blev byens navn ændret til Langholt.

                                     
 • Langholt henviser til flere artikler: Langholt by en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Horsens Sogn, Aalborg Kommune Langholt Skæve
 • ligger mellem Langholt Hjallerup og Vester Hassing i Horsens Sogn. Området var en mindre landsby for sig, med tilknytning til Langholt by Nogle af gårdene
 • hvor den krydser Frederikshavnmotorvejen nær Lyngdrup og fortsætter forbi Langholt Hovedgård i Horsens Sogn. Her lober Gerå videre forbi gården Striben i
 • levetid. Langholt station i km 15, 0 med omlobs - og læssespor og brolagt læssevej. Lå i byen Horsens 4 km ost for Vodskov, men blev opkaldt efter Langholt Hovedgård
 • Kattegat, 31 kilometer ost for Aalborg og syv kilometer syd for nærmeste by Hou. Hals har desuden færgeforbindelse til Egense på fjordens sydside. Byen
 • Sebbersund er en by i Himmerland med 354 indbyggere 2020 beliggende på vestsiden af Sebber Sund, 22 km ost for Logstor, 23 km nord for Aars, 6 km sydvest
 • 1917 i Grindsted ved Hammer 1918 Hovedbygning og inspektorbolig, Langholt ombygning 1919 Norresundby Bank, Torvet 1924, sammen med Charles Jensen
 • for autisme og ADHD. Den har plads til 32 born, heraf 12 i en afdeling i Langholt I 1919 blev epileptikerhjemmet Fredhjem åbnet med plads til 7 mænd. Efter
 • er en by i Region Nordjylland med 117.351 indbyggere 2020 140.897 indbyggere 2020 inkl. Norresundby som derfor er Danmarks fjerdestorste by Aalborg
 • Ferslev. Se også artikler, som begynder med Ferslev Ferslev er en lille by i Himmerland med 691 indbyggere 2020 beliggende i Ferslev Sogn 4 km. sydost
 • Nibe er en by og tidligere kobstad i Himmerland med 5.217 indbyggere 2020 beliggende 27 km ost for Logstor, 25 km nord for Aars og 21 km sydvest for