Back

ⓘ Religion i Israel. Israel er det eneste land i verden hvor jodedommen er storsteparten af indbyggernes religion. Israel blev etableret som et hjemland for det j ..
Religion i Israel
                                     

ⓘ Religion i Israel

Israel er det eneste land i verden hvor jodedommen er storsteparten af indbyggernes religion. Israel blev etableret som et hjemland for det jodiske folk og er ofte refereret til som den jodiske stat. Landets tilbagevendingslov giver alle joder og de af jodisk slægt retten til at få israelsk statsborgerskab. Ifolge Israels statistiske centralbureau, viste folketallet i 2005 76.1 % joder, 16.2 % muslimer, 2.1 % kristne, og 1.6 % drusere, med de resterende 3.9 % ikke klassificeret efter en religion Omtrent 68 % af de israelske joder er fodt i Israel, 22 % er immigranter fra Europa og Amerika og ti procent er immigranter fra Asien og Afrika.

Den religiose tilknytning mellem israelske joder varierer kraftigt. I 2006 definerede 10 % af israelske joder sig selv som harediske; en lige stor gruppe definerede sig som "religiose"; 14 % som "religiose-traditionalister"; 22 % som "ikke-religiose-traditionalister" ikke bogstavtro tolkning af jodisk lov eller halakha; og 44 % som "sekulære". "Af alle israelske joder tror 65 % på Gud og 85 % deltager i et Sedermåltid. Andre kilder indikerer at mellem 15 % og 37 % af israelerne identificerer sig selv som enten agnostikere eller ateister. 20 % anser sig selv som "sekulære joder". Majoriteten af israelske joder, 55 %, siger de er "traditionelle". De genværende 17 procenter definerer sig selv som ortodokse joder.

Muslimer udgor 16.2 % af befolkningen, og er dermed Israels storste religiose minoritet. Israelske arabere, som udgor 19.8 % af befolkningen, bidrager betydeligt til denne andel siden over fire femtedele 82.6 % af dem er muslimer. Af de genværende israelske arabere er 8.8 % kristne og 8.4 % drusere. Medlemmer af andre religiose grupper, som buddhister og hinduister, er også repræsenteret i Israel, dog i små grupper.

Byen Jerusalem har en speciel plads i hjerterne til joder, muslimer og kristne, og har mange vigtige religiose steder såsom Grædemuren, Tempelbjerget, Al-Aqsa-moskéen og Den hellige gravs kirke. Der ligger flere vigtige religiose landemærker på Vestbredden, blandt dem Jesu fodested og Rakels hvilested i Betlehem, og patriarkernes hule i Hebron. Det administrative centrum for Bahai og Bábs gravmæle er lokaliseret i Baháís verdenscenter i Haifa, og troslederen er begravet i Akko. Hvis man ser væk fra vedligeholdspersonalet der ikke noget Bahai-samfund i Israel, selv om det er en destination for pilgrimmer.

                                     
  • af Israels 12 stammer, se israelitter. Israelere er indbyggere af den moderne stat Israel Uddybende artikler: Israels demografi og Sprog i Israel Ifolge
  • For alternative betydninger, se Israel flertydig Se også artikler, som begynder med Israel Israel hebraisk: י ש ר א ל, tr. Yisra el arabisk: إسرائيل
  • stat og religion i Israel Okonomi - og handelssporgsmål sidste med andre nationer og sociale fordelingssporsmål Uddybende artikel: Israels distrikter
  • person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Oldtidens Israels og Judæas historie hænger noje sammen med bibelhistorien. Bibelen er den
  • Israel Security Forces Hebraisk: מערכת הביטחון er flere organisationer, som samlet er ansvarlige for staten Israels sikkerhed. Organisationerne er uafhængige
  • befolkningen efter befolkningsgrupper, religion alder, kon og distrikt 2005 CBS Statistical Abstract of Israel PDF engelsk CS1 - vedligeholdelse:
  • Uddannelse i Israel er en vigtig del af liv og kultur i Israel Israel har et veludviklet og omfattende skolesystem, som har udviklet sig over tid og
  • Bene Israel Hebraisk: Sonner af Israel er betegnelsen for en etnisk gruppe af joder, der i 1800 - tallet migrerede fra landområder og mindre byer i det
  • Transport i Israel er godt udviklet, og infrastrukturen bliver forlobende opgraderet for at imodekomme kravene til befolkningstilvæksten, politiske faktorer