Back

ⓘ Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling. Geocenteret er et formaliseret samarbejde mellem de fire ..
Geocenter Danmark
                                     

ⓘ Geocenter Danmark

Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling. Geocenteret er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersogelser for Danmark og Gronland samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum ved Kobenhavns Universitet og Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

                                     

1. Samarbejdet omfatter bla.

 • Styrke den faglige synergi mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning
 • Styrke deltagerne som attraktive samarbejdspartnere.
 • Tiltrække yderligere bevillinger til det geovidenskabelige område.
 • Forbedre rådgivningen af myndigheder og erhvervsliv.
 • Styrke og udvikle de geologiske og geografiske uddannelser.
 • Bidrage til en optimal udnyttelse af ressourcerne.
 • Tiltrække danske og udenlandske forskere og gæsteforskere til Geocentret.

Geocentrets institutioner spænder over et vidt spektrum af geovidenskabelige fagområder. Med etableringen af Geocentret vil de forskningsmæssige tyngdepunkter være: Jordskorpens geologi, Sedimentære bassiners geologi, palæobiologi, grundvand, overfladelagenes geologi, geomorfologi og gletsjere, Stof- og energiomsætning i natur- og kulturlandskabet, by og regionalgeografi, arealanvendelse, naturressourceforvaltning og miljoanalyse.

Formand for chefkollegiet er administrerende direktor ved GEUS Johnny Fredericia. Kollegiet består af lederen for Institut for Geografi og Geologi, viceinstitutlederen for forskning ved Institut for Geografi og Geologi, to medlemmer af GEUS direktion og et medlem udpeget af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

                                     

2. Publikationer

Fire gange årligt udgives det populærvidenskabelige blad; Geoviden – Geologi og Geografi. Bladet er rettet mod undervisere og andre interesserede i geologi og geografi.

                                     
 • GeoCenter Mons Klint er et museum, der beskæftiger sig med Danmarks geologi og natur. Museet ligger i den ostligste ende af Mon i Store Klinteskov ved
 • Geologisk Institut ved Kobenhavns Universitet. Instituttet var en del af Geocenter Danmark Den forste institutleder var Lars Stemmerik. I 2013 blev IGG fusionieret
 • udfordringer og FN S mål for bæredygtig udvikling. Instituttet er en del af Geocenter Danmark det nationale center for geovidenskabelig forskning, uddannelse
 • GEUS GEUS horer under Klima - og Energiministeriet og er en del af Geocenter Danmark der også omfatter de geologiske institutter ved Aarhus Universitet
 • og Metropolitanskolen. Gefion Gymnasium ligger i samme bygning som Geocenter Danmark på Oster Voldgade 10. Gymnasiet ligger i område 5, der tidligere husede
 • fra Kobenhavns Universitet Institut for Geografi og Geologi GEUS Geocenter Danmark Carlsbergfondet CV Institut for Geografi og Geologi Institutleder
 • figurer, og det udkommer fire gange om året og udgives af Geocenter Danmark tidligere Geocenter Kobenhavn Bladet kan hentes som pdf - fil fra hjemmesiden
 • geomorfologi, Geografisk Institut, Kobenhavns Universitet 1992. Geoviden - Geologi og Geografi, Nr. 1 2012 Anholt, Geocenter Danmark ISSN 1604 - 6935
 • Barcelona GeoCenter Mons Klint shortlisted 2008 VM Zinc Award GeoCenter Mons Klint 2008 Vordingborg Kommunes præmiering - GeoCenter Mons Klint 2005 Bentley
 • Kusnitzoff red, 2020 Geopark Det Sydfynske Ohav. Geoviden, 2020, nr 3, Geocenter Danmark ISSN 1604 - 8172 Officiel hjemmeside for Geopark Det sydfynske Ohav
 • området op mod 300.000 turister. Der er flere trapper ned til stranden. GeoCenter Mons Klint på Stengårdsvej 8, 4791 Borre, har åbent alle ugens 7 dage