Back

ⓘ Slesvig by. For alternative betydninger, se Slesvig. Slesvig by er en by i det nordlige Tyskland, beliggende i den nordostlige del af delstaten Slesvig-Holsten. ..
Slesvig by
                                     

ⓘ Slesvig by

For alternative betydninger, se Slesvig.

Slesvig by er en by i det nordlige Tyskland, beliggende i den nordostlige del af delstaten Slesvig-Holsten. Den er et administrativt centrum i Sydslesvig og bispesæde. Den har ca. 24.500 indbyggere. Byen er opstået på nordsiden af fjorden Slien, efter at vikingehandelspladsen Hedeby oplostes.

Byen Slesvig var dansk indtil 1864. I dag findes der et dansk mindretal med egne skoler og kulturinstitutioner i byen.

                                     

1. Navnet

I 804 forekommer navnet Sliestorp, som tidligere mentes at kunne være et tidligt navn for Slesvig. Bynavnet Slesvig er sammensat af ordene Sli og Vig. Navnet Slesvig betyder altså Bugten ved Slien. På den lokale danske dialekt kaldtes byen Sljasvig med betoning på den anden stavelse.

                                     

2. Geografi

Geografisk set ligger Slesvig i det sydvestlige Angel cirka 30 kilometer syd for Flensborg. Kobstaden strækker sig næsten i en halvkreds omkring Sliens Lille Bredning.

Direkte nord for Slien ligger Slesvigs bykerne med domkirken og fiskerbyen Holmen. Ost for Holmen ligger Slesvigs nye bydel Friheden Auf der Freiheit med det nye danske gymnasium. Vest for den gamle by ligger den i 1600-tallet opvoksede bydel Lolfod Lollfuß. Syd for Gottorp Slot og tæt ved nabobyen Bustrup befinder sig Frederiksberg også Kratbjerg, tysk: Friedrichsberg. Nord for den indre by ligger Nystaden Neustadt, Klapskov Klappschau og Sankt Jorgen eller Jorgensby med byens psykiatriske klinikker. Mellem Gottorp og Lolfod skyder sig den lille bydel Hestebjerg Hesterberg med Honsehusene Hühnerhäuser ind. Ud for byen i Slien ligger Mågeoen. Vest for Gottorp Slot ligger skovområderne Dyrehaven og Pol Hegn. Indsoen Brudesoen ligger i Sankt Jorgen.

Byen var i 1700-tallet administrativt inddelt i otte kvarterer. De forste fem kvarterer udgjorde den indre by, det 6. kvarter Holmen, det 7. kvarter Lolfod med Hestebjerg og Honsehuse og det 8. kvarter Frederiksberg Kratbjerg. Byens ældste dele med Domkirken, Rådhuset og Rådhustorv omfatter området mellem Kalvedam/Kalvegade i nord, Slagtergade i ost og Slien/Skibsbrogang siden 1888 Hafenstraße/Havnegade i syd. Byens gågade strækker sig fra Munkebrogade via Korntorvet til Byvej/Stadtweg.

Historisk set horer byen under folgende sogne:

 • Frederiksberg Sogn, bestående af Frederiksberg Kratbjerg og gården Or
 • Michaelis Sogn, bestående af Lolfod, Hestebjerg, Honsehusene, Jorgensby samt tilgrænsende landsbyer
 • Skt. Hans Sogn Skt. Johannes Sogn, bestående af Sankt Hans Klostret og parcellerne på Friheden
 • Domsognet, bestående af midtbyen med Domkirken, Holmen, Domteglgården, nogle huse i Jorgensby og den nord for byen liggende avlsgård Klapskov

Den tidligere danske garnisionsmenighed på Gottorp Slot var organiseret som frimenighed

                                     

3. Historie

Slesvig har fået sin stadsret af Svend Grathe i 1155, men mistede allerede i lobet af middelalderen status som forende handelsby i Ostersoområdet til Lübeck, men bevarede sin politiske og religiose status. Slesvig blev flere gange befæstet ved både borg og bymur, senest ved Gottorp Slot, hvorfra Sonderjylland i en længere tidsperiode blev styret. I 1459 var slottet en overgang i Christian 1.s besiddelse. I 1522 oprettedes her et montsted, hvor der blev slået monter for blandt andre Frederik 1. og Christian 3.

Allerede i 948 blev byen bispesæde. Her virkede også biskop Poppo, som dobte Harald Blåtand. I 1020 indviedes den forste domkirke.

Allerede omkring 1100 oprettede, den daværende danske konge, Kong Erik Ejegod, Mikaelsklostret. Klostret befandt sig uden for byens grænser på Mikaelsbjerget. I 1191/1196 blev klostret flyttet fra Slesvig til Gudholm i Angel. Klosterkirken blev endnu i 1900-tallet anvendt som sognekirke. Omtrent 100 år senere blev Sankt Hans Klostret på Holmen oprettet. I 1234 kom Gråklostret til, som blev oprettet på initiativ af hertug Abel. Gråklostret var i middelalderen beboet af munke fra Franciskanerordenen, og var indrettet i Slesvigs tidligere danske kongegård. Et år senere kom, med Maria Magdalene Klosteret, byens fjerde kloster til. Maria Magdalene Klosteret var et dominikanerkloster og befandt sig lige syd for domkirken. Efter reformationen blev klosteret lukket. På samme sted byggedes senere den såkaldte Hattensche Hof.

I 1115 indsatte Kong Nils sin unge nevo, Knud Lavard, som jarl i Sonderjylland. Knud Lavards bopæl blev Jorgensborgen på Mågeoen. I 1200 fik Slesvig som den forste danske by stadsret.

I 1250 lod hertug Abel sin bror, Kong Erik Plovpenning, myrde på Slien. Abel blev betragtet som ansvarlig for mordet, men det lykkedes ham at få 24 riddere til at sværge på hans uskyld ved landstinget i Viborg, hvorefter han blev kåret til konge den 1. november 1250.

I 1356 hærgede pesten i byen og en stor del af byens indbyggere dode.

I 1486 blev Missale Slesvicense trykt i byen. Missalet regnes for et hojdepunkt i dansk bogtryk. Med reformationen kom det såkaldte Gråkloster i byens besiddelse. Klosterkirken blev i 1530 ombygget til Rådhuset. Efter landsdelinger i 1544 og frem til 1701 var Slesvig hjemby for de gottorpske hertuger. I 1600-tallet eksisterede der formodentlig en bro mellem Slesvig og Mågeoen.

I 1711 blev forstæderne Lolfod, Frederiksberg og Honsehuse indlemmet i byen, som nu blev omtalt som den kombinerede kobstad Slesvig.

I 1800-tallet blev den slesvigske stænderforsamling oprettet og fik, indtil 1850, huse i Slesvigs rådhus.

Befolkningsudvikling fra år 1803 til 1860:

 • I 1845 11.551 indbyggere.
 • I 1835 11.040 indbyggere.
 • I 1803 7.823 indbyggere
 • I 1855 12.411 indbyggere.
 • I 1860 12.197 indbyggere.
 • I 1840 11.204 indbyggere.

Efter de dansk-tyske krige blev byen tysk. I 1883 blev Slesvigs eneste byport i Langegade, Hoje Port eller Angelboport på tysk Hohe Tor eller Angelboetor, nedrevet. Langegade var i middelalderen den eneste vej ud af byen til Angel. I årene 1888 til 1894 blev det nygotiske, 112 meter hoje domkirketårn bygget.

Slesvig er i dag amtsby i kredsen Slesvig-Flensborg. Byen har en beskeden industri, og huser både den slesvig-holstenske overlandsret og landsforvaltningsret. Desuden er byen centrum for et stort psykiatrisk hospital.

Byen har med Hiort Lorenzen-Skolen, Gottorp-Skolen og A.P. Moller Skolen i den nye bydel, Friheden tysk Auf der Freiheit, tre danske skoler og en række danske foreninger og institutioner. A.P.Moller Skolen blev indviet den 1. september 2008. Skolen er en gave af A.P. Moller-Fonden.

Den danske billedhugger, Herman Wilhelm Bissen, og den danske maler, Asmus Jacob Carstens, kom begge fra Slesvig.                                     

4. Politik

Slesvigs borgmester er den partilose Thorsten Dahl. Slesvig byråd Stadtversammlung består af 27 medlemmer. Ved sidste kommunalvalg i maj 2013 fik byrådet folgende fordeling:

Byvåben

Det nuværende byvåben blev indfort i 1935, men kan fores tilbage til et bysegl fra 1299. På blå bund ses en portlos gylden kreneleret mur tindemur samt kreneleret tårn, suppleret med en gylden månesegl og en seksstrålende gylden stjerne. Nederst i skjoldet ses blå og solvfarvede bolger.

Muren henviser til den tidligere Jorgensborg på Mågeoen. Bolgerne symboliserer Slien. Betydningen af halvmånen og stjernen er derimod ukendt. Himmellegemerne fandtes allerede på Knudsgildens ældste segl fra slutningen af 1100-tallet. Farverne svarer til Sonderjyllands/Slesvigs farver blå og gulv.

                                     

5.1. Kultur og seværdigheder Kirker

Byens femskibede domkirke Sankt Petri, som er opfort i perioden fra 1100-tallet til 1400-tallet, er siden 1894 forsynet med Nordtysklands næsthojeste kirketårn og rummer både en række hertugelige gravmonumenter og adskillige mindelser om de dansk-tyske forbindelser. Pragtfulde er især Hans Brüggemanns altertavle Bordesholmalteret, som oprindeligt horte hjemme i klostret i Bordesholm og kong Frederik 1.`s gravmæle. Også kong Nils skal være gravsat her, men graven kendes ikke.

Trefoldighedskirken i bydelen Frederiksberg er bygget i årene 1650/1651 under hertug Frederik 3. Den enskibede kirke er opfort i munkesten. Det nygotiske tårn kom til under projserne i 1872.

Ved siden af domkirken findes også en dansk, en katolsk samt en baptistisk kirke. Den nuværende danske menighed i Slesvig blev oprettet i 1922. De holdt de forste år gudstjeneste i Slesvighus og i slotskirken på Gottorp Slot. Forst i 1968 blev Ansgarkirken indrettet. Kirken blev indrettet i den forhenværende Ansgarskole. Baptistkapellet i Byvejen er opfort i 1877. Kapellet er dermed den ældste baptistkirke i Slesvig-Holsten.

Af Slesvigs middelalderlige klostre kan nævnes Gråklostret i den indre by og Sankt Hans Kloster på Holmen.

Slesvig Domkirke er en del af Den europæiske rute for teglstensgotik.

                                     

5.2. Kultur og seværdigheder Museer

Byen rummer museerne Schleswig-Holsteinische Landesmuseen på Gottorp Slot med den genoprettede barokhave Nyværkhave Neuwerkgarten og den gottorpske kæmpeglobus, bymuseet Stadtmuseum i Günderoth Gård og folkemindemuseet Volkskunde Museum på Hesterberg. Bymuseums speciale er fotoudstillinger af hoj karat. Folkemindemuseet har de seneste år vist en lang række utraditionelle udstillinger, flere af dem er semi-permanente, bl.a. en kriminalhistorisk udstilling om Tysklands forste kvindelige bankrover.

                                     

5.3. Kultur og seværdigheder Teatre

Slesvigs byteater horer ind under den slesvig-holstenske landsdelsscene med spillesteder i både Slesvig, Flensborg og Rendsborg. Landsdelsscenen blev stiftet i 1974. Udover landsdelsscenen findes også en nedertysk amatorteater Schleswiger Speeldeel. Sydslesvigsk Forenings teaterudvalg tilbyder derudover også danske gæstespil i Slesvig Teater.

                                     

5.4. Kultur og seværdigheder Biblioteker

 • Dansk Bibliotek Slesvig i Ansgarhuset
 • Stadtbücherei Schleswig
 • Slesvig-Holstensk Landsarkiv i Prinsens Palæ
                                     

5.5. Kultur og seværdigheder Kongeengen

Ud mod Slien findes med Kongeengen Königswiesen et lille parkområde. Her findes blandt andet idrætspladser, en lille vikingelegeplads og et cirka 14 meter hoj udsigtstårn. Det cirka 16 hektar store parkområde skæres af en lille ost-vest gående vandkanal. Ved Kongeengen ligger også byens badested Louisenbad og klubhuset af Slesvigs danske roklub.

Kongeengen var også stedet hvor den landskabsarkitektoniske udstilling Landesgartenschau med over 20 emnehaver såsom en urtehave med helbredende planter fandt sted i 2008. Udstillingens maskot var med henvisning til Slesvigs historie en lille vikingedreng. Havdeudstillingen omfattede også kulturelle arrangementer, blandt andet en dansk kulturuge.

                                     

5.6. Kultur og seværdigheder Holmen

Umiddelbart ost for byens centrum ligger den idylliske bydel Holmen. Holmen er Slesvigs fiskerbydel, hvor indbyggerne i århundreder har haft deres egne sæder og skikke. Betegnelsen Holmen betyder lille o.

                                     

6. Infrastruktur og transport

Slesvigs kollektive trafik drives af Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg. Rutebilstationen ligger centralt ved den gamle kredsbanegård. Byens banestation ligger derimod udenfor bycentret i bydelen Frederiksberg. På Slien sejler færger fra Slesvig til blandt andet Kappel. Vest for kommunens grænser forlober motorvejen A 7, som fortsætter nord for den dansk-tyske grænse som Sonderjyske Motorvej. Den er en del af Europavej E45.

Byens sidste sporvogne i drift korte i 1936 se Slesvig Sporveje.

                                     

7. Eksterne henvisninger

 • Nicolai Jonge: Danmarksbeskrivelse, 1777 Om Staden Slesvig, Slottet og Amtet Gottorf, tilligemed Mohrkirchen; saavelsom og Staden Friderichsstadt og Landskabet Stapelholm.
 • Kommunens netsted
 • Turistside om Slesvig og Slien
 • Privat hjemmeside om Folkemindemuseet
 • Privat hjemmeside om et atelierudstilling på Gottorp Slot
                                     
 • Slesvig har flere betydninger: Slesvig by en tysk by i Sydslesvig Hertugdommet Slesvig eller Hertugdommet Sonderjylland et dansk rigslen mellem Kongeåen
 • Slesvig stift var et dansk stift indtil 1864, og siden da et tysk stift. Slesvig Bispedomme blev allerede oprettet i 948 i Slesvig by og horte indtil
 • Slesvig Domkirke tysk: Schleswiger Dom officielt Sankt - Petri - Dom zu Schleswig er en domkirke i Slesvig by Den blev opfort omkring år 1030, mens Slesvig
 • PI Plön Plön, PLÖ Rendsborg - Egernforde Rendsborg, RD Slesvig - Flensborg Slesvig By SL Segeberg Bad Segeberg, SE Steinburg Itzehoe, IZ Stormarn
 • for Slesvig by ved motorvejen Flensborg - Hamborg i Sydslesvig. Administrativt horer kommunen under Slesvig - Flensborg kreds i den tyske delstat Slesvig - Holsten
 • det nordlige Tyskland under Slesvig - Flensborg kreds i delstaten Slesvig - Holsten. Byen er beliggende 12 km syd for Slesvig by ved Hærvejen, som syd for grænsen
 • med Frederiksberg Frederiksberg tysk Friedrichsberg er en bydel i Slesvig by Bydelen fik navn efter hertug Frederik 3. af Gottorp, der var en sosterson
 • forveksle med Statholderskabet Slesvig og Holsten Den kongelige statholder var kongens stedfortræder i hertugdommerne Slesvig Sonderjylland og Holsten
 • se Slesvig Se også artikler, som begynder med Slesvig Slesvig er området mellem Ejderen og Kongeåen og udgjorde tidligere Hertugdommet Slesvig men
 • Slesvig - Holsten - Gottorp, Holsten - Gottorp eller den gottorpske hertuglinie var et fyrstehus i hertugdommerne Slesvig og Holsten. Fyrstehuset har fået navn