Back

ⓘ Mellemlange videregående uddannelser i Danmark. Mellemlange videregående uddannelser er hojere, videregående uddannelser af teoretiskboglig art. Langt de fleste ..
                                     

ⓘ Mellemlange videregående uddannelser i Danmark

Mellemlange videregående uddannelser er hojere, videregående uddannelser af teoretisk/boglig art.

Langt de fleste mellemlange videregående uddannelser i Danmark kan ikke påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. For at blive optaget som studerende på en videregående uddannelse skal man forst have gennemfort og bestået en studieforberedende ungdomsuddannelse – dvs. en gymnasial uddannelse.

På nogle mellemlange videregående uddannelser er det dog muligt at blive optaget, hvis man på forhånd har gennemfort og bestået en relevant erhvervsrettet ungdomsuddannelse – dvs. en erhvervsuddannelse, en social- og sundhedsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse – i stedet for en gymnasial uddannelse.

Alle mellemlange videregående uddannelser i Danmark blev omkring 1990 inddraget i den budgetreform, som bygger på taxameterstyringen af resurser og studenterårsværk-beregningen.

Nogle af de mellemlange videregående uddannelser forer til en professionsbachelorgrad.

Mellemlange videregående uddannelser i Danmark varer 3-4½ år, læses på professionshojskoler eller lignende hojere læreanstalter og inddeles i folgende 6 kategorier:

 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Kreative og kunstneriske uddannelser
 • Sproguddannelser
 • Samfundsfaglige og okonomiske uddannelser
 • Pædagogiske uddannelser
 • Tekniske og teknologiske uddannelser
                                     

1.1. Mellemlange videregående uddannelser i Danmark Kreative og kunstneriske uddannelser

 • Filmproducer
 • Filminstruktor
 • Sceneinstruktor
 • Scenograf
 • Teatertekniker
 • Danser
 • Grafisk designer Professionsbachelor i grafisk design
 • E-Konceptudvikling Professionsbachelor i E-Konceptudvikling
 • Medie- og Sonokommunakation Professionsbachelor i Lyddesign
 • Tv-tilrettelægger
 • Dokumentarinstruktor Tv-tilrettelægger
 • Flerkamerainstruktor Studieproducer
 • Filmfotograf
 • Dramatikeruddannelsen
 • Animationsinstruktor
 • Tonemester film og tv
 • Fotojournalist Professionsbachelor i journalistik
 • Tv- og medietilrettelæggelse Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse
 • Filmklipper
 • Medieproduktion og Ledelse Professionsbachelor
 • Grafisk kommunikation Professionsbachelor i grafisk kommunikation
 • Skuespiller
 • Tekstile fag og formidling Professionsbachelor i tekstile fag og formidling
 • Karakteranimator Professionsbachelor i karakteranimation
 • Kunsthåndværker
                                     

1.2. Mellemlange videregående uddannelser i Danmark Pædagogiske uddannelser

 • Pædagog Professionsbachelor som pædagog
 • Fri-, hoj- og efterskolelærer
 • Folkeskolelærer Professionsbachelor som lærer i folkeskolen
 • Faglærere på erhvervsskoler m. pædagogikum/pædagogisk diplom
                                     

1.3. Mellemlange videregående uddannelser i Danmark Sproguddannelser

 • Journalist
 • Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation
 • Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk Professionsbachelor som tegnsprogs- og MHS-tolk
                                     

1.4. Mellemlange videregående uddannelser i Danmark Samfundsfaglige og okonomiske uddannelser

 • Leisure management Professionsbachelor i leisure management
 • Okonomi og it Professionsbachelor i okonomi og it
 • Professionsbachelor i offentlig administration
 • Procesokonomi og værdikædeledelse Professionsbachelor i procesokonomi og værdikædeledelse
 • Natur- og kulturformidling Professionsbachelor i natur- og kulturformidling
                                     

1.5. Mellemlange videregående uddannelser i Danmark Social- og sundhedsuddannelser

 • Farmakonom Lægemiddelkyndig
 • Ernæring og sundhed Professionsbachelor i ernæring og sundhed
 • Sygeplejerske Professionsbachelor i sygepleje
 • Fysioterapeut Professionsbachelor i fysioterapi
 • Optometrist Optiker Professionsbachelor i optometri
 • Afspændingspædagog Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik
 • Socialrådgiver Professionsbachelor som socialrådgiver
 • Ergoterapeut Professionsbachelor i ergoterapi
 • Bandagist Kandidat i ortopædteknik, Ortipædiingenior
 • Jordemoder Professionsbachelor i jordemoderkundskab
 • Radiograf Professionsbachelor i radiografi
 • Bioanalytiker Professionsbachelor i medicinsk laboratorieteknologi
                                     

1.6. Mellemlange videregående uddannelser i Danmark Tekniske og teknologiske uddannelser

 • Diplomingenior i Integreret design
 • Diplomingenior
 • Diplomingenior i By og byg
 • Diplomingenior - Stærkstrom
 • Diplomingenior i Kemi
 • Diplomingenior i Bygning
 • Diplomingenior i Arktisk teknologi
 • Bygningskonstruktor Professionsbachelor i bygningskonstruktion
 • Diplomingenior - Maskin
 • Diplomingenior i Trafik og transport
 • Diplomingenior i Eksport
 • Diplomingenior i Informations- og kommunikationsteknologi
 • Diplomingenior i Teknologi og okonomi
 • Diplomingenior i Interaktivt design
 • Diplomingenior i Bioprocesteknologi
 • Diplomingenior i Datateknik og it
 • Diplomingenior i Business Development Engineer
 • Diplomingenior i Eksportteknologi
 • Diplomingenior - Elektro
 • Diplomingenior i Produktion
 • Diplomingenior i Global Management and Manufacturing GMM Engineer
 • Diplomingenior i Nanoteknologi
 • Diplomingenior i Mekatronik
 • Skibsofficer Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse
 • Teknisk officer i soværnet Professionsbachelor i somilitær ledelse og operation
 • Medieproduktion og ledelse Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse, MPL
 • Skov- og landskabsingenior Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniorvirksomhed
 • Maskinmester Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift
 • Skibsforer Professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse
 • Helikopterpilot i soværnet Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift
 • Taktisk officer i soværnet Professionsbachelor i somilitær ledelse og teknik
 • Flyveleder i flyvevåbnet

Katastrofe og risikomanager                                     
 • Korte videregående uddannelser KVU 2 - 3 års fuldtidsstudier Mellemlange videregående uddannelser MVU 3 - 4½ års fuldtidsstudier Lange videregående uddannelser
 • Diplomuddannelserne svarer til og er på samme niveau som de danske mellemlange videregående uddannelser MVU herunder professionsbachelor - og universitetsbacheloruddannelserne
 • ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser VIA University College tilbyder mellemlange videregående uddannelser på Campus Randers. Fra 2018
 • Bering Danmark udbod såvel teknisk gymnasium og HF, erhvervsrettede uddannelser professionsbacheloruddannelser samt kortere og mellemlange videregående uddannelser
 • udbyder korte, mellemlange og lange videregående uddannelser I Kobenhavn er der pr. 2015 lige under 60.000 ansatte beskæftiget med uddannelser I alt er der
 • Center for videregående uddannelse forkortet CVU var en institutionsform, som blev indfort i 2000 gennem en lov, fremsat den 2. februar 2000 af daværende
 • en videregående uddannelsesinstitution, der primært udbyder professionsrettede videregående uddannelser også kendt som mellemlange videregående uddannelser
 • af de mellemlange videregående uddannelser i Ostjylland og Midt - og Vestjylland, som tidligere horte under CVU erne: Jysk Center for Videregående Uddannelse
 • SOSU - assistent har man mulighed for at soge ind på en del mellemlange videregående uddannelser MVU indenfor velfærdsområdet, bl.a. som sygeplejerske
 • grunduddannelse hvor man f.eks. bygger oven på sin nuværende mellemlange videregående uddannelse eller diplomuddannelse eller som postgraduat videreuddannelse
 • forberedelseshold som pakker af enkeltfagsundervisning til visse mellemlange videregående uddannelser MVU f.eks. pædagog, politibetjent og sygeplejerske. Endvidere