Back

ⓘ Religion i Sydasien er præget af områdets hoje grad af etnisk, sproglig og kulturel diversitet; det betyder at fx traditionalisme blandes med modernitet i den m ..
Religion i Sydasien
                                     

ⓘ Religion i Sydasien

Religion i Sydasien er præget af områdets hoje grad af etnisk, sproglig og kulturel diversitet; det betyder at fx traditionalisme blandes med modernitet i den moderne indiske stat, at og tolerance og religios åbenhed eksisterer side om side med blodige religiose konflikter i fx Pakistan. De mange forskellige folkeslag, religioner og religiose grupperinger er et resultatet af den indiske historie, der er præget at både indvandringer, erobringer, imperiers kollaps og den dynamik tætbefolkede områder skaber.

Sydasien er i dag delt i flere stater, hvoraf den storste både befolknings- og arealmæssigt er Indien. Blandt Indiens 1.103 mia. indbyggere er tilhængerne af de forskellige religioner fordelt omtrent således:

 • 12% muslimer
 • Restgruppen udgores af bl.a. forskellige stammereligioner, Bahai, joder og parsere, de udgor tilsammen omkring 0.4%.
 • 0.4% jainister
 • 1.9% sikher
 • 0.8% buddhister
 • 82% hinduer
 • 2.3% kristne

I dag spiller religion i Sydasien stadig en stor rolle i mange menneskers liv, og ægteskab på tværs af religiose skel er fx stadig yderst sjældne. I offentligheden udviser indere normalt stor respekt for andre religioner og deres tilhængere og forsoger samtidigt at opretholde en vis sekulær attitude for ikke at virke stodende. De sammenstod der har fundet sted mellem religiose grupperinger har af samme grund sjældent fået stor opbakning udenfor de mest ekstreme grupperinger, og den generelle opfattelse er at de snarere har rod i politik frem for ideologi.

                                     

1. Oldtid

Arkæologisk strækker civilisationen i Sydasien sig tilbage til 2300 f.v.t. hvor induskulturen blomstrede, byer med skriftkultur er udgravet ved Harappa og Mohenjo-Daro, vi kender dog ikke meget til disse byers kultur eller religion, vi kender knapt årsagen til deres forsvinden. Forst fra omkring 1200 f.v.t. har vi bevaret de forste levn til Indiens historie, da indoeuropæiske stammer bosætter sig i det nordlige Indien, men denne periode er præget af både kronologisk usikkerhed og mangel på reelle historiske oplysninger. De forste sikre årstal stammer fra Perserrigets erobring af Punjab i 510 f.v.t. og Alexander den Stores felttog til Indien i 326 f.v.t. Grækerne i Alexanders hær modte filosoffer og asketer, der fascinerede dem pga. den radikalitet og konsekvens hvormed de udlevede med deres religiose forestillinger. De asketiske og frelsesorienterede stromninger, som Jainismens og Buddhismens udsprang af, havde på dette tidspunkt fået stor betydning i de ældre indiske religion.

                                     

1.1. Oldtid Vedisk tid

Hovedartikel: Vedisk religion

Fra år 1200 f.v.t. til år 500 f.v.t. oplever Indien den såkaldte Vediske periode, den har fået navn efter den vigtigste tekstsamling fra perioden; Vedaerne. Ifolge legenden er Vedaerne åbenbaret til menneskene på guddommelig vis, og herefter er teksten overleveret på mundtlig vis fra far til son i den såkaldte Brahmin kaste. Teksterne er forfattet over et meget langt tidsrum 1200 f.v.t 500 f.v.t., og de ældste afspejler derved en helt anden kultur end de yngste, men den dag i dag betragtes Vedaerne stadig som den hojeste religiose autoritet blandt storstedelen af Indiens religiose grupperinger. Sproget i teksten, vedisk, er af den oldiranske gruppe, og er en arkaisk forlober for klassisk sanskrit. Pga. de meget få skriftlige levn fra perioden, udover Vedaerne, har det været svært at få et helt klart billede af religionen.

Et af de forhold, der kan udledes af teksterne er præsteskabets fremtrædende position, ofringer var en central del af kulten, og derfor var hojt uddannede præster nodvendige. Ofringer var under stærk rituel kontrol, selv de ritualer, som blev udfort i hjemme var et offentligt anliggende, der krævede særlige procedurer og remedier. Et væsentligt element i alle ofringer var ilden, og der fandtes et ganske særligt præsteskab, der tog sig af offerbål.

Den vediske perioder var præget af forandring, og de religiose tekster afspejler disse, forandringerne i fem epoker har været særligt gennemgribende:

 • De vediske indoarier opgiver deres nomadetilværelse og bliver fastboende.
 • Det religiose fokus flyttes, vi finder en spiritualisering bevægelse i religionen og en dualisme mellem krop og sjæl, hvor kroppen repræsenterede genfodsel og dod, mens det evige liv fandtes i sjælen.
 • Lokale stormandslægter udvikler sig sakrale dynastier i tidlige statsdannelser.
 • Indvandring af indo-arier fra Afghanistans hojland forst til Punjab og senere til området omkring Ganges’ ovre lob.
 • Det sakraliserede kastesystem opstår, idet samfundet differentieres efter funktioner.

I dette frelsesorienterede miljo opstod de dharmiske religioner jainismen, buddhismen og hinduismen.

                                     

2.1. Hinduisme Pluralisme

Hele perioden fra Alexanders mislykkedes felttog til Indien til den islamiske erobring af det nordvestlige Indien i 1021 e.v.t. var præget af mindre og rivaliserende stater, hvor påvirkning udefra var minimal. Den dominerende religion var stadig baseret på Vedaerne, men det religiose udtryk var meget forskelligartet.

Forst i moderne tid er hinduisme blevet en mere ensartet, bl.a. pga. indflydelsen fra nye religioner, der har vundet indpas i Indien, men selv i dag er det umuligt at give en samlet og entydig beskrivelse af hinduisme.

                                     

2.2. Hinduisme Historie

Hinduerne er i dag den storste religiose gruppe i Indien, i alt mere end 900 mill. mennesker. Begrebet hinduismen er indfort af vestlige forskere i 19. årh. som en samlebetegnelse for alle de religioner, kultfællesskaber osv. som var baseret på Vedaerne. Ordet hindu er dannet af sindhu, som er en betegnelse for en person der stammer fra landet ved floden Sindhu, dvs. Indien, og hinduisme er disse personers levemåde. Til forskel fra de ovrige såkaldte verdensreligioner har hinduismen ikke en grundlægger, teologiske systemer, fælles moralbegreber eller centrale religiose organisationer.

Hinduisme er groet ud af vediske traditioner, og det er meget svært at fastsætte et tidsmæssigt skel mellem de to perioder, men mod slutningen af den vediske tid flyttes det religiose fokus mod spiritualitet og frelse.

På trods af angreb og invasioner af især islamiske folkeslag overlevede hinduismen.

                                     

3. Buddhisme

Se også: Buddhisme

Buddhisme er en dharmisk religion, der opstod i det nordlige Indien på grundlag af Siddhartha Gautamas lære, han blev siden kendt som Buddha, hvilket betyder Den oplyste eller Den opvågnede. Buddhismen oplevede en blomstringstid under Mauryariget, der i sin storhedstid kontrollerede storstedelen af Indien. Imperiets grundlægger Chandragupta Maurya havde praktiseret jainisme, men hans senere efterfolger, Ashoka, begyndte at stotte buddhistiske bevægelser som led i konsolideringen af hans egen magt efter en ekspansiv fase. Allerede under Ashoka blev buddhistiske missionerer sendt til nabolandende, bl.a. til Sri Lanka, hvor kongen selv konverterede. Med stotte fra Mauryarigets herskere spredte buddhismen som til store områder i Asien, herunder de iransktalende regioner i Afghanistan og i Centralasien. Ashoka fik opfort tusindvis af nye stupaer i hele sit rige, hvoraf nogle stadig eksisterer og er i aktiv brug.

Buddhismen oplevede i 13. århundrede en nedgangsperiode i Indien og forsvandt helt i flere regioner, den vedblev dog med at være udbredt i Himalayaområdet og på Sri Lanka. Efter Mauryarigets fald mistede den sin stotte i den herskende klasse, og nogle af de efterfolgende hindufyrster benyttede sig endda af vold for at undertrykke buddhister. Pala, det sidste dynasti der stottede buddhismen, forsvandt i 12. århundrede, og senere de muslimske erobrere odelagde de buddhistiske klostre og templer og arbejdede for at befolkningen i de områder de kontrollerede i stedet blev omvendt til islam.

Allerede for den muslimske invasion i 12. århundrede var den buddhistiske indflydelse stærkt svækket, og antallet af klostre var i forvejen faldende. En teori der kan forklare dette er at buddhisme i denne periode i realiteten ikke var en del af den almindelige befolknings daglig liv og udelukkende levede af overklassens stotte.

I det 20. århundrede har buddhismen oplevet en genopblomstring i Indien; den sri lanankaske buddhistiske leder Anagarika Dharmapala grundlagde i 1891 en bevægelse, Maha Bodhi, hvis primære opgave var at vedligeholde, genopbygge og drive de gamle buddhistiske helligdomme. I 1950erne blev en ny organisation, Dalit Buddhist movement, dannet, dens formål var at forhindre at de kastelose dalitter konverterede til de" uindiske” religioner, kristendommen og islam, ved at tilbyde buddhismen som et" indisk” alternativ. Efter den kinesiske invasion og besættelse af Tibet er et stort antal buddhistiske tibetanere flygtet fra landet og mange af dem har bosat sig i den indiske by Dharamsala, heriblandt deres overste religiose leder Dalai Lama, byen er i dag blevet et af den buddhistiske verdens ledende centre.                                     

4. Litteratur

 • Podemann et.al., Gads Religionsleksikon, Gads forlag, Kbh, 1999 ISBN 87-12-03138-0
 • Tim Jensen et. al., Gyldendals Religionshistorie, Gyldendal, Kbh, 1994 ISBN 87-00-12196-7
                                     
 • fungerer som en kulturel og geografisk barriere mellem Sydasien og resten af Asien. Sydasien er blandt verdens tættetst befolkede steder. Der er omkring
 • indo - iranske fællestræk med vedisk religion men den nedstammer ikke derfra. Vedisk kultur Religion i Sydasien Proto - indoeuropæisk religion Indoeuropæisk
 • til den vediske religion er stadig en levende religion på trods af buddhismens og islams intense mission i Sydasien Neopaganisme I nyere tid er hedenskaben
 • forskningsprogram med fokus på gudindetraditioner i Sydasien Bjarne Wernicke - Olesen er har ledet flere ekspeditioner til Sydasien for at forstå og kortlægge gudindedyrkelse
 • religiose traditioner med oprindelse i Sydasien det moderne Indien, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, og historisk også i Pakistan for indforelsen af Islam
 • meditation, der forer til den frelsende indsigt. Buddhisme Meditation Religion i Sydasien Shinto Japanese kanji symbols. Hentet den 19.06.2016 Dumoulin, Heinrich
 • Dzogchen Mandala Nyingma Lægbuddhist Buddhistisk folkereligiositet Religion i Sydasien Betinget samopståen Zenbuddhisme Sekulær buddhisme Buswell Jr., RE
 • parti. I alt blev 25 af de opstillede 54 politiske partier repræsenteret i det nye parlament. Nepal er sammen med de ovrige lande i Sydasien medlem af
 • Pakistan urdu: اسلامی جمہوریۂ پاکستان tr. islāmī jamhūriya - i - pākistān er et land i Sydasien Det er verdens sjette mest befolkede land med over 220, 892
 • গণপ রজ তন ত র ব ল দ শ tr. Gônôprôjatôntri Bangladesh er en suveræn stat i Sydasien For 1971 hed det Ostpakistan. Grænselandene er Indien mod vest, nord
 • i Puducherry er imidlertid hastigt på retur. Se også: Religion i Sydasien Indien er en sekulær stat uden statsreligion. De vigtigste religioner i landet
 • officielt Den Islamiske Republik Afghanistan er en suveræn stat i Centralasien og Sydasien Afghanistan er en indlandsstat, der har religiose, etno - lingvistiske