Back

ⓘ Harappa er en by i Punjab i det nordostlige Pakistan omkring 35 km sydost for Sahiwal. Den moderne by er bygget på resterne af en oldtidsby, der var beboet fra ..
Harappa
                                     

ⓘ Harappa

Harappa er en by i Punjab i det nordostlige Pakistan omkring 35 km sydost for Sahiwal.

Den moderne by er bygget på resterne af en oldtidsby, der var beboet fra mellem 3300 f.Kr. og 1600 f.Kr. De fund, som blev gjort i denne by, udgor de forste levn fra den såkaldte Indus-kultur, som også er kendt som Harappa-kulturen.

Det menes at klimaændringer var årsag til Induskulturens inkl. Harappa store byers afmatning.

Det er blevet anslået, at Harappa havde op til 40.000 indbyggere, da Indus-kulturen var på sit hojeste. Byen blev anlagt ved bredden af Ravifloden, som siden har ændret sit lob.

                                     

1. Historie

Induskulturen, også omtalt som Harappakulturen, har sine tidligste rodder i kulturer som den i Mehrgarh, omtrentlig 6.000 f.Kr. De to storste byer, Mohenjo-daro og Harappa, opstod en gang omkring 2.600 f.Kr. langs floden Indus i Indusdalen i Punjab og Sind. Civilisationen, med et skriftsystem, urbane centre, og mangfoldig social og okonomisk system, blev genopdaget på 1920-erne efter udgravningerne af Mohenjo-daro som betyder "de dodes jordhaver" i Sind i nærheden af Sukkur og Harappa i vestlige Punjab, syd for Lahore.

Et antal steder som strækker sig fra foden af bjergkæden Himalaya i ostlige indiske Punjab i nord, til Gujarat i syd og ost, og til Baluchistan i vest, er også blevet opdaget og undersogt. Selv om det arkæologiske sted ved Harappa blev odelagt og vandaliseret i stor udstrækning i 1857, da jernbanen Lahore-Multan tog mursten fra ruinerne ved Harappa, der fundet en stor mængde oldtidsgenstande ved stedet. Murstenene ved stedet var blevet lavet af rodt sand, ler og sten og blev brændt i en ovn under meget hoj temperatur.

                                     

2. Kultur og okonomi

Induskulturen var hovedsagelig en urban kultur opretholdt ved overskud fra jordbrugsproduktion og handel, det sidste omfattede også handel med Sumer i det sydlige Mesopotamien. Både Mohenjo-daro og Harappa er generelt karakteriserede ved at have "differentierede boligkvarterer med murstenhuse med flade tage, og befæstede administrative eller religiose centre". Selv om ligheder har givet ophav til argumentation om eksistensen af et standardiseret system for en urban formgivning og planlægning, er lighedene hovedsagelig grundet tilstedeværelsen af en delvis retvinklet type af kommunal bydesign, og en sammenligning af formgivningen af Mohenjo-daro og Harappa viser, at de faktisk er arrangerede på en ganske uens måde.

Vægt og måleenheder i Induskulturen var på den anden side meget standardiseret og tilpasset til set af trindeling af skala. Særskilte segl i ler blev benyttede, måske for identificering af ejendom og fragt af varer. Selv om både kobber og bronze var i brug, var jern endnu ikke taget i brug. "Bomuld blev vævet og farvet for tekstiler; hvede, ris og et mangfoldighed af frugt og grontsager blev kultiverede, og et antal dyr, herunder pukkelkvæg, blev tæmmet." Drejet keramik - en del af det dekoreret med geometriske og dyremotiver - er blevet fundet i rigt omfang i alle de betydelige byer i Induskulturen. En centraliseret administration for hver by, skont ikke for hele kulturen, er blevet udledt fra den afdækkede kulturelle ensartethed; skjont det er usikkert om autoriteten lå indenfor et kommercielt fåmandsvælde. Der synes at have været en fuldstændig mangel på luksurios pragt og fremtoning hos præsterne, som ofte var typiske for andre tilsvarende kulturer.

                                     

3. Arkæologi

Charles Masson 1800–1853, et pseudonym for James Lewis, en soldat og udforsker fra Det britiske Ostindiske kompagni, var den forste europæer, som opdagede ruinerne af Harappa, hvilke han beskrev og illustrerede i sin bog Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan and The Panjab 1844.

Den tidligste kulstof 14-datering, som er nævnt på Internettet, er 2725+-185 f.Kr. ikke kalibreret eller 3.338, 3.213, 3.203 f.Kr. kalibreret, hvilket giver et gennemsnit på 3.251 f.Kr. Perioderne 4 og 5 er ikke daterede ved Harappa. Afslutningen af traditionen ved Harappa synes falde en gang mellem 1.900 og 1.500 f.Kr.

Hvad, som er de mest udsogte og sjældne genstande, som til nu er blevet afdækkede, er små, kvadratiske segl af klæbersten med indgraverede motiver af dyr eller mennesker. Et stort antal segl er blevet fundet ved steder som Mohenjo-daro og Harappa. Mange har inskriptioner med piktogrammer, som generelt er antaget at være en form for skriftsystem. Til trods for filologernes anstrengelser fra hele verden og med hjælp af moderne kryptografiske analyser, har disse tegnene endnu ikke ladet sig tolke. Det er også ukendt, om de reflekterer et urdravidisk eller et andet ikkevedisk sprog.

Tilskrivningen af Induskulturens ikonografi og epigrafik til historisk kendte kulturer er meget problematisk, delvis grundet spinkle arkæologiske beviser for sådanne påstande, foruden også projektion af moderne sydasiatiske politiske interesser på de arkæologiske levn i området. Dette er særlig åbenbart i de radikalt mangfoldige fortolkninger af den materielle kultur i Harappa fra både pakistanske og indiske forskere.                                     
  • andre formål end beboelse. Induskulturen er også Harappakulturen, efter Harappa der var det forste område, der blev udgravet i 1920 erne i det der dengang
  • og begyndelsen på den Tidlige Dynastiske IIIb periode i Mesopotamien. Harappa civilisationen dækkede, da den var på sit hojeste, et område på omkring
  • Mohenjo - Daro dansk: dodehojen og Harappa var samtidige oldtidsbyer i Indusdalen, der i dag ligger i Pakistan. De var begge en del af Induskulturen
  • identificeret med landet kaldet Meluhha på akkadisk Indtryk af lersegl fra byen Harappa i Indus - dalen anvendtes ojensynligt til at forsegle bundter af varer, hvilket
  • hjemme i Indusdalen, beboede nogle af verdens ældste byer, Mohenjo - Daro og Harappa Det vestlige navn Indien stammer herfra. Blandt dyrelivet bemærkes gavialen
  • oldtidens Punjab, var hjemsted for en af verdens forste civilisationer, Harappa kulturen. Ordet Punjab, udtales Panjāb, har sin rod i de persiske ord
  • Assyrien blev skabt ved Eufrat og Tigris, det egyptiske rige ved Nilen, Harappa - kulturen ved Indus og de kinesiske imperier ved Den Gule Flod. Floder er
  • stenalderbopladsen Skara Brae på Orkney havde toilet med vand. Befolkningen i Harappa i Pakistan havde i deres boliger vandskyllende toiletter, der var forbundet
  • forste gang opfort almindelige byhuse af tegl i byerne Mohenjo - daro og Harappa i Indusdalen, men da var Mesopotamien langt foran. Mesopotamien bestod
  • Patrick s Kolmanskop Elizabeth Bay Pyramiden Amri Chanhudaro Ganeriwala Harappa Kot Diji Mehrgarh Mohenjo Daro Sokhta Koh Takht Bhai Klomino Atil Ksnyatin