ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46
                                               

Kongevej (Danmark)

Kongevejene var nogle af de ældste anlagte veje, nogle steder endda brolagt, forbeholdt kongerne og deres folk. De var afspærret med bom og lås, og den borger, der korte der trods forbud, risikerede tidligt at få konfiskeret vogn, heste og læs, s ...

                                               

Landevej

Landeveje er efter almindelig sprogbrug alle storre veje i landet, som er bestemte for almindelig, offentlig færdsel. Traditionelt har man imidlertid i administrativ henseende skelnet mellem landeveje og biveje. Som modsætning til landevejene sto ...

                                               

Makadam

Makadam er en type vejbelægning bestående af grus og sten i forskellige storrelser. I slutningen af 1700-tallet, da vejbygningen tog fart i Europa, var det en væsentlig motivationsfaktor, at man kunne reducere stenforbruget. I 1775 udviklede den ...

                                               

Jean Marmillod

Jean Rodolphe François Marmillod var en fransk ingenior og vejekspert, der stod for en del storre vejprojekter ved i og omkring Kobenhavn i anden halvdel af 1700-tallet. Han blev i 1764 hentet til Danmark af den daværende statsminister J.H.E. Ber ...

                                               

John Loudon McAdam

John Loudon McAdam var en skotsk ingenior, som i 1820 videreforte den engelske ingenior John Lochheads idé fra 1794 om at bygge vejbanen helt af skærver. For sin indsats for at udbrede kendskabet for denne konstruktion fik McAdam sit navn knyttet ...

                                               

Milepæl

En milepæl er en afstandsmarkering ved en vej og har været brugt mange steder i verden. I Danmark blev milepæle opsat ved hver hele mil og ofte også ved halve, kvarte og trekvarte mil. Milepælenes anforte afstande måles fra nulpunkter markeret me ...

                                               

Oldtidsvejen (Ellemosen)

For alternative betydninger, se Oldtidsvejen. Se også artikler, som begynder med Oldtidsvejen Oldtidsvejen i Ellemosen ved Tibirke er Danmarks ældste kendte vej, idet en træstolpebro, hvis stolper ligger skjult under græsset, er anlagt i yngre st ...

                                               

Oldtidsvejen (Farum)

For alternative betydninger, se Oldtidsvejen. Se også artikler, som begynder med Oldtidsvejen Oltidsvejen i Farum er de resterende spor af et vejanlæg, som har fulgt de torreste steder i området mellem Roskilde Fjord og Oresund. Den når frem til ...

                                               

Reichsautobahn

Reichsautobahnen var net af motorveje i Det Tredje Rige i Tyskland. Planlægningen og påbegyndelsen skete allerede under Weimarrepublikken i privat regi i foreningen HaFraBa, men under Nationalsocialismen blev udbygningen forceret i offentligt reg ...

                                               

Sekundærrute 156

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Sekundærrute 156 er en rutenummereret landevej mellem Kobenhavn og Roskil ...

                                               

Stammevej

En stammevej er en vejtype hvor træstammer lægges vinkelret på korselsretningen og dækkes af sand. Metoden anvendes på lavtliggende eller sumpede steder. Resultatet er en klar forbedring i forhold til en mudret eller bundlos jordvej, men selv und ...

                                               

Thomas Telford

Thomas Telford var en skotsk arkitekt og ingenior, især kendt for sine veje, broer og kanalprojekter i Storbritannien. Han har bl.a. designet gadenettet i Tobermory på en Mull.

                                               

Pierre-Marie-Jérôme Trésaguet

Pierre-Marie-Jérôme Trésaguet var en fransk vejingenior. Han er bredt anerkendt for etableringen af den forste videnskabelige tilgang til vejbyggeri omkring år 1764. Blandt hans opfindelser var en vejopbygning der bestod den nedre halvdel af et p ...

                                               

Vej

En vej er en betegnelse for en færdselsåre. Trafikforbindelser er vigtige led i et områdes infrastruktur, og det er tydeligt, at veje er opstået alle de steder, hvor sejlads ikke var mulig. Der har siden bronzealderen været faste vejsystemer i Da ...

                                               

Via Appia

Via Appia var den forste og vigtigste af de romerske veje, hvorfor den blev kaldt regina viarum "Vejenes Dronning"). Den gik fra Rom via den vigtige provinsby Capua til havnebyen Brundisium. Via Appia blev anlagt i 312 f.Kr. af censor og konsul A ...

                                               

Via Egnatia

Via Egnatia var en vej, romerne byggede 2. århundrede f.Kr. Vejen krydsede de romerske provinser Illyrien, Macedonia og Thrakien gennem områder, der nu er dele af Albanien, Republikken Makedonien, Grækenland og Tyrkiet. I vest begyndte vejen i Dy ...

                                               

Videnskabshistorie

Videnskabshistorie er en akademisk disciplin, der beskæftiger sig med videnskabernes opståen og udvikling. Målet er at beskrive hver enkelt videnskabs historie og erkendelsesmæssige udvikling. De forste videnskabelige landvindinger opnåede man in ...

                                               

Aristoteles fysik

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Aristoteles fysik er den naturfilosofi, som den antikke græker Aristotele ...

                                               

Den videnskabelige revolution

Den videnskabelige revolution var en periode i videnskabshistorien, hvor nye ideer inden for astronomi, fysik, biologi, menneskets anatomi, kemi og andre videnskaber forte til opgor med de hidtil kendte doktriner, der havde været gældende siden o ...

                                               

John Louis Emil Dreyer

John Louis Emil Dreyer var en dansk-irsk astronom. Han var son af krigsminister Frederik Dreyer og bror til stiftamtmand Vilhelm Dreyer. I 1874, som 22årig, tog han til Irland for at arbejde som assistent for Lawrence Parsons son og efterfolger a ...

                                               

Alexandre Koyré

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Alexandre Koyré var en fransk filosof og videnskabshistoriker af russisk ...

                                               

Okonomisk historie

Okonomisk historie er en del af historiefaget, som grænser op mod okonomiens videns- og emnefelt. Feltet trækker på indsigter fra både okonomifaget og historiefaget som fx arbejdshistorie og socialhistorie. Tilhængere af et materialistisk histori ...

                                               

Fastlandsspærringen

Fastlandsspærringen var den okonomiske blokade, som Napoleon indforte den 21. november 1806, mens han var i Berlin. Den skulle tvinge Storbritannien i knæ ved hjælp af okonomisk krigsforelse. Samtidig skulle de forholdsregler, der går under beteg ...

                                               

Finanskrisen på Færoerne 1989–1995

Finanskrisen på Færoerne 1989–1995 var en dyb okonomisk krise som ramte Færoerne hårdt, og som havde sit hojdepunkt mellem 1992 og 1994. Krisen havde sin kerne i det færoske fiskeri, som havde været præget af enorme investeringer indenfor både ha ...

                                               

Hartkorn

Hartkorn betyder egentlig "hårdt korn", altså brodkorn, men tidligere var tonde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord. I den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det nodvendigt med et fælles værd ...

                                               

Kameralist

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. En kameralist er en hojere embedsmand eller professor, som beskæftiger si ...

                                               

Kameralvidenskab

Kameralvidenskab er en ældre betegnelse for statskundskab, eller benævnelsen for de kundskaber, som en embedsmand i kameralforvaltningen havde brug for.

                                               

Kliometri

Kliometri, somme tider kaldt ny okonomisk historie eller okonometrisk historie er den systematiske anvendelse af okonomisk teori, okonometriske teknikker og andre formelle eller matematiske metoder til studiet af historie. Det er dermed en kvanti ...

                                               

Methodenstreit

Methodenstreit, altså tysk for metodestrid, beskriver ueningheden mellem den tyske okonom Gustav von Schmoller og den ostriske okonom Carl Menger, som var uenige om, hvordan samfund skulle undersoges. Schmoller ledte den tyske historiske skole, m ...

                                               

NEP

Ny okonomisk politik, NEP er betegnelsen for den okonomiske politik i Sovjetunionen, der blev fulgt fra 1921 til 1928 og som i stor grad var baseret på kapitalistiske principper. NEP erstattede krigskommunismen, og blev indfort af Vladimir Lenin, ...

                                               

Oplysningstiden

Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra ca. 1690 til ca. 1800. Begrebet "oplysning" hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte sporgsmålstegn ved autoriteter ...

                                               

Pirenne-tesen

Pirenne-tesen går tilbage til den belgiske historiker Henri Pirenne. I en posthum afhandling i 1937 Mahomet et Charlemagne fremdrog Pirenne sin opfattelse om slutningen på antikken og overgangen fra senantikken til middelalderen. Ifolge Pirenne b ...

                                               

Republikken Venedigs okonomiske historie

Republikken Venedigs okonomiske historie har især været forbundet med handel. Gennem skiftende tider har Venedig haft handel som en afgorende forudsætning for sin trivsel, til dels suppleret med fremstillings- og forædlingsvirksomhed. Venedig kan ...

                                               

Stabelret

Stabelret var en rettighed, der i middelalderen og senere tilkom visse kobstæder til at forlange, at varer, der passerede kobstaden eller fortes forbi den, fx på en flod, skulle oplægges og falholdes i byen en vis tid, i reglen 3 dage. Retten kun ...

                                               

Tulipanboblen

Tulipanboblen, tulipanmanien eller tulipansvindelen var en okonomisk boble i Nederlandene i 1630erne, baseret på handel med tulipaner. Den regnes som verdens forste spekulationsboble.

                                               

Tyende

Tyende blev brugt som en fællesbetegnelse for de personer, der stod i et særligt ansættelsesforhold, typisk som underordnet i et landbrug eller en anden type husholdning. Som for eksempel en tjener. Det afgorende for denne type ansættelse var, at ...

                                               

Tysklands hojindustrialisering

Tysklands hojindustrialisering er betegnelsen for en fase i Tysklands okonomiske historie. Tidsmæssigt ligger den efter den industrielle revolution i Tyskland og frem til 1. verdenskrigs udbrud. Dette svarer nogenlunde til den periode hvor det Ty ...

                                               

Tysklands okonomiske historie

Tysklands okonomiske historie udviser store omskiftelser gennem tiden. Okonomi handler grundlæggende om hvordan et land bruger sine ressourcer på at skabe velstand. For år 1800 var Tyskland i overvejende grad et landbrugsland, men nogle handelsce ...

                                               

Okonomiske krise 1893

Den okonomiske krise 1893 var den værste i USA siden den okonomiske krise i 1873. Krisen skyldtes lige som tyve år forinden, at ud over dalende kobekraft i landbruget fik jernbanernes gode tider en brat ende, og store aktieudvidelser i denne bran ...

                                               

Okonomiske krise i 1873

Den okonomiske krise i 1873 var indledningen på en kriseperiode i USA og Europa. Den varede i USA frem til 1879. Den blev udlost af konkursen i bankfirmaet Jay Cooke & Company den 18. september 1873. Krisen var en i en række af tilbagevendende ok ...

                                               

Politik i verdens lande

Politik i verdens lande er henvisninger til artikler om politik i bestemte lande samt en note om regeringslederen og statsoverhovedet i landet samt disse titler.

                                               

Kro

Ikke at forveksle med Kro organ hos fugle. En kro er et værtshus eller en lille restaurant på landet, hvor der serveres traditionelle egnsretter. Nogle kroer har også hotelvirksomhed og tilbyder kroferier for private eller kroophold til konferenc ...

                                               

Barak

En barak er et mindre typisk modulopbygget hus normalt beregnet til midlertidig ophold af mennesker. Eksempel på barakker er bygningsbarakker, som er mobile huse, der kan fojes sammen og stilles op ved byggeri for at tjene som lokaler for byggear ...

                                               

Bed and breakfast

For alternative betydninger, se Bed & Breakfast flertydig. Se også artikler, som begynder med Bed & Breakfast En bed and breakfast er en lille virksomhed, der tilbyder overnatning og morgenmad, men ikke andre måltider. Typisk er en bed and breakf ...

                                               

Bivuak

En bivuak er en primitiv beskyttelse mod vejrliget ved overnatning under åben himmel. Den kan være konstrueret af materialer fundet på stedet, f.eks. en nodtorftig ramme af to pæle og en overligger, hvorover der er anbragt lovrige grene, så en le ...

                                               

Byggelegeplads

Byggelegeplads, eller skrammellegeplads, er en betegnelse for et afgrænset offentligt udendors sted, hvor born kan lege og udnytte deres fantasi. I modsætning til en almindelig legeplads der ikke opsat gynger, klatrestativer, sandkasser eller lig ...

                                               

Fattighus

Fattighuse og fattiggårde var forsorgelsesanstalter, som tidligere var et element i socialforsorgen i mange lande. Der skelnes mellem fattighuse og fattiggårde, hvor fattiggårdene som regel var fælles for flere kommuner, og optog arbejdsfore pers ...

                                               

Fyr (navigation)

For alternative betydninger, se Fyr. Se også artikler, som begynder med Fyr Et fyr er et pejlemærke og navigationshjælpemiddel, som giver information via lys, lyd eller radiosignaler. De mest kendte fyr er lysfyr, som benyttes af sofarten til at ...

                                               

Garage

For alternative betydninger, se Garage flertydig. Se også artikler, som begynder med Garage En garage er en bygning til opbevaring af koretojer.

                                               

Genbrugsplads

En genbrugsplads er omtrent en losseplads eller en containerplads, men begreberne overlapper. De findes de fleste steder i landet med flere containere til at sortere affaldet i efter kommunens retningslinjer. Normalt der fast ansatte på pladsen t ...