ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45
                                               

Rigsdagsbrandforordningen

Den såkaldte tyske Rigsdagsbrandforordning eller "Rigspræsidentens Forordning til Beskyttelse af Folket og Staten" af 28. februar 1933 var en forordning, der satte en række af Weimarrepublikkens borgerrettigheder ud af kraft. Forordningen udgjord ...

                                               

Romerret

Romerret er betegnelsen for et af de vigtigste vestlige retssystemer, som udsprang af det romerske rige i antikken og den tidlige middelalder.

                                               

Romerske republiks forfatning

Den romerske republiks forfatning omfattede et sæt af retningslinjer og principper, der primært blev viderefort ved hjælp af præcedens. Forfatningen var stort set uskreven, ukodificeret og i konstant udvikling. I stedet for at danne et styre, der ...

                                               

Stand (samfundsgruppe)

For alternative betydninger, se Stand. Se også artikler, som begynder med Stand En stand er en samfundsgruppe i europæisk historie. Op gennem middelalderen deltes befolkningen gradvis i mere eller mindre skarpt adskilte samfundsklasser med konsek ...

                                               

Lov om Tilsyn med Fremmede og Rejsende

Lov om Tilsyn med Fremmede og Rejsende af 1875 var en dansk lov, som blev indfort for at lette den politimæssige kontrol med indvandrerne. Med loven blev det muligt for politiet at udvise uonskede fremmede af landet. Loven om tilsynet med fremmed ...

                                               

De tolv tavlers lov

De tolv tavlers lov er den romerske republiks sagnomspundne forfatning og dermed også grundlaget for romerretten. Tavlerne er ikke bevaret og der findes heller ikke noget fuldstændigt afskrift, hvorfor man må sammenstykke den af fragmenter fra fo ...

                                               

Det Tyske Riges forfatning af 1871

Det tyske riges forfatning var forfatningen i Tyskland fra 1871 til 1919. Den blev efterfulgt af forfatningen af 1919 af samme navn, bedre kendt som Weimarforfatningen. Forfatningen er også blevet referet til som Bismarcksche Reichsverfassung. De ...

                                               

Valdemars Sjællandske Lov

Valdemars Sjællandske Lov er en dansk lovbog fra omkring år 1200. Loven var en landskabslov, der dækkede Sjælland. Der findes tre eksemplarer, hvoraf den ældste er fra for år 1200. De to andre er nedskrevet i forste halvdel af 1200-tallet. Lovbog ...

                                               

Volksgerichtshof

Volksgerichtshof var en specialdomstol for hoj- og landsforræderi i Nazi-Tyskland fra 1934 til 1945. Den blev etableret af den tyske kansler Adolf Hitler og ledet af Fritz Rehn, Otto Georg Thierack, Roland Freisler og Harry Haffner. Dommeren Rola ...

                                               

Weimarforfatningen

Weimarforfatningen var Tysklands forfatning fra 1919 til 1933. Den foreskrev en parlamentarisk-demokratisk og foderativ republik, hvor magten skulle udgå fra folket. Dele af den weimarske rigsforfatning er formelt stadig en del af den nuværende t ...

                                               

Åborätt

Åborätt er et svensk retsudtryk der vedrorte retten til i en vis tid – oftest på livstid og med arvelig besiddelse – at dyrke en andens jord mod en vis afgift. Indehaveren af en sådan ret kaldtes en åbo. Begrebet findes i reglen anvendt på kronen ...

                                               

Den seksuelle frigorelse

Den seksuelle frigorelse, også kaldet den seksuelle revolution, betegner den proces, der i det 20. århundrede gjorde seksualiteten til andet og mere end forplantning der foregik i det skjulte, og som man ikke talte om. Som eksempler på den seksue ...

                                               

Libertiner

Libertiner er også titlen på et album af L.O.C., se Libertiner album. Libertiner betyder i dag en person, der lever et hedonistisk liv, og uhæmmet kaster sig ud i nydelser, især erotiske. Betegnelsen er oftest brugt i en mere eller mindre nedsætt ...

                                               

Menneskets seksualitets historie

Seksuel adfærd og sociale konstruktioner om seksuel adfærd - tabuer, regulering samt social og politisk indflydelse - har haft stor indflydelse på de forskellige kulturer i verden siden forhistorisk tid.

                                               

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum var et statsligt, landsdækkende specialmuseum under Kulturministeriet beliggende i Horsholm i avlsbygningerne fra det gamle Hirschholm Slot bygget i 1700-tallet. Museet blev oprettet i 1942 og omfatter 3 samlinger: ...

                                               

Slægtsforskning

"Ane" omdirigeres hertil. For pigenavnet, se Ane navn. Slægtsforskning, også genealogi - af græsk: genea familie ; græsk: logos læren om - er udforskningen af det enkeltes menneskes eller den enkelte families afstamning, og i begge tilfælde forer ...

                                               

Danish Family Search

Danish Family Search er en privat dansk-engelsk sproget hjemmeside, hvor det er muligt at soge i, læse og indtaste historiske kilder med relevans for dansk slægtsforskning, deriblandt kirkeboger, folketællinger og lægdsruller. Hjemmesiden blev la ...

                                               

Danske Landmænd og deres Indsats

Danske Landmænd og deres Indsats er et bogværk / mindeværk i 12 bind, udgivet i årene 1943-1948 af Nationalt Bogforlag i Herning. Bogerne indeholder biografier for landmænd i en stor del af Danmark. De enkelte bind omfatter hver et amt eller to a ...

                                               

DenStoreKrig1914-1918.dk

Denstorekrig1914-1918.dk er en hjemmeside, der omhandler sonderjyderne og Den store krig 1914 - 1918, altså 1. Verdenskrig, hvor Sonderjylland var tysk, og hvor danske sonderjyder blev tvunget med i krigen på tysk side. Websiden / bloggen denstor ...

                                               

Familysearch.org

Familysearch.org registreredes 25. juni 1998 som internetdomæne af organisationen Intellectual Reserve, der varetager immaterialret for Genealogical Society of Utah og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Salt Lake City. Mormonkirkens moti ...

                                               

GEDCOM

GEDCOM er et filformat, der de facto er standard inden for slægtsforskningsprogrammer. GEDCOM-formatet er udviklet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hvis syn på familien giver behov for omfattende registrering af familiebånd og slægts ...

                                               

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Det Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde er en nederlandsk forening for videnskabelig praksis af genealogi og heraldik. Foreningen har vigtige samlinger inden for genealogi og heraldik. Den mest kendte udgivelse af for ...

                                               

Lokalhistorisk arkiv

Et lokalhistorisk arkiv er et arkiv, der indsamler, registrerer og bevarer privat arkivmateriale såsom dokumenter, fotografier, film, landkort og lignende fra et afgrænset lokalområde såsom et eller flere sogne, en by eller en hel kommune. Typisk ...

                                               

MyHeritage

MyHeritage er en internetbaseret genealogiplatform med produkter og tjenester på hjemmesider, mobile enheder og computerprogrammer. Platformens brugere kan lave stramtræer, lægge billeder op, bladre i billeder og soge blandt milliarder af histori ...

                                               

Sidste fælles forfader

For alternative betydninger, se Lua. Den sidste fælles forfader, LUA, også kaldet LUCA eller cenancestor, er den seneste organisme som alle nulevende organismer på jorden nedstammer fra. Hermed er den sidste fælles forfader den mest sene fælles f ...

                                               

Slægtsforskernes bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Etableringen var et resultat af en omfattende samling boger, som Rigsarkivet donerede til Slægtsforskernes Bibliotek på daværende tidspunkt. Side ...

                                               

Camera obscura

Camera obscura er et optisk apparat der kan projicere et billede af dets omgivelser op på en skærm. Det har været brugt af kunstmalere og til underholdning og var en af opfindelserne der hjalp med til at bane vejen for fotografiet. Apparatet best ...

                                               

Hughes fasemodel

Hughes fasemodel er en model til at analysere en teknologi. Den kan bruges til at forklare, hvilke tidligere teknologier en bestemt teknologi er baseret på, samt hvordan en bestemt teknologi har udviklet sig. Hughes fasemodel stammer fra en analy ...

                                               

Horeapparatets historie

Det forste horeapparat blev skabt i det 17. århundrede. Bevægelsen i retning af moderne horeapparater, der begyndte med oprettelsen af telefonen, og det forste elektriske horeapparater blev skabt i 1898. Ved slutningen af det 20 århundrede, blev ...

                                               

Perspektivkasse

En perspektivkasse var en indvendigt bemalet trekantet eller firkantet kasse. Når beskueren så ind igennemem et eller to huller på forsiden, så han et virkelighedstro tredimensionalt rum: Måske mobleret med forskellige mobler og andre genstande, ...

                                               

Teknologihistorie

Teknologihistorie er en underdisciplin af historiefaget, der beskæftiger sig med teknologiens udvikling og dens indflydelse på samfundet fra menneskets forhistorie til i dag. Faget omfatter flere faglige tilgange, der hver lægger sit særlige foku ...

                                               

Telefonvæsenets historie i Danmark

Telefonvæsenet i Danmark organiseredes oprindeligt i regionale fælleskommunale selskaber. KTAS, stiftet 1881, JTAS, stiftet 1895, FKTAS, stiftet 1884 og flere. Under disse organisationer horte en række centraler, der lededes af en centralbestyrer ...

                                               

Alma mater

Alma mater er en gammel betegnelse for universiteter. Alma er et adjektiv, der hos romerne ofte blev brugt for gudinder der beskyttede menneskerne. I antikkens Rom var alma mater titel på modergudinden, og i den kristne middelalderkirke på Jomfru ...

                                               

De frie kunster

De frie kunster betod hos romerne de kundskaber og færdigheder, der var en fri mand værdige, i modsætning til de ufri, lavere beskæftigelser, der udfortes af slaver. Derfra gik udtrykket i middelalderen over til at betegne de syv videnskabelige d ...

                                               

Den romerske skole

Den romerske skole betegner opdragelsen af born og unge i antikkens Rom. Opdragelsen afhang af familiens sociale position og okonomiske placering i samfundet. De rige familiers born fik den bedste uddannelse, mens mange born fra fattige familier ...

                                               

Lykeion

Lykeion var forst et offentligt modested i en lund uden for Athen, dernæst et idrætsanlæg. I 335 f.Kr. grundlagde Aristoteles sin filosofiske skole, Den peripatetiske skole. I 1996 blev resterne af Lykeion opdaget i Athen i en park bag ved parlam ...

                                               

Paideia

Paideia er et noglebegreb til forståelsen af den antikke kultur og et centralt værdibegreb. Det betegner ikke kun skoleundervisning for born, men har som mål at orientere eller vende menneskene mod det værdifulde og skabelsen af gode sæder. Kun v ...

                                               

Platons akademi

Platon grundlagde omkring 385 f.Kr. et gymnasium med navn Akademiet Akademia i en storre have lidt nordvest for Athen, ved floden Kefissos opkaldt efter heroen Akademos uden for Athen. Hovedgaden Kerameikos’ fortsættelse forte derud, Kimon havde ...

                                               

Alfarvej

En alfarvej var i ældre dansk sprogbrug navnet på mere befærdede offentlige veje som alle måtte bruge, i modsætning til hærveje eller en kongevej, som kun kongen og hans mænd måtte bruge. Den er nævnt i Jyske Lov, som athæl vegh. På gammeldansk h ...

                                               

Alte Salzstraße

Den gamle saltvej, der er en del af den tidligere, vigtigste nord-syd-forbindelse i Tyskland, går tilbage til forhistorisk tid. Den storste betydning havde den fra det 12. til det 16. århundrede. I den tid eksporterede Hanseforbundet en stor del ...

                                               

AVUS

AVUS, åbnede i 1921 og var frem til 1998 en racerbane beliggende i bydelen Charlottenburg i det vestlige Berlin. Banen var en kombineret racerbane og motorvej. Racerbanen bestod af to 9 km lange langsider og to kurver, Südkurve og Nordkurve. AVUS ...

                                               

Berlinka

Berlinka er den planlagte og delvis færdigbyggede motorvej mellem Berlin og Kaliningrad. Navnet Berlinka er nyt og er en kombination af Berlin og Link dvs. sammenkædning. Det betyder også "kommende fra Berlin" på polsk. Projektet blev planlagt og ...

                                               

Bivej

En bivej var i lovgivningsmæssig og administrativ henseende en landevej til offentlighedens færdsel som blev administreret af sognekommunerne.

                                               

Broskovvejen

Broskovvejen er en oldtidsvej nordvest for Præsto. Vejen har flere faser, med den ældste anlagt i yngre romersk jernalder. Den yngste fase af vejen dateres til middelalder og det samme gor de hulveje, som leder hen til Broskovvejen. Vejen er et f ...

                                               

Brosten

En brosten er en rektangulær, tilhugget natursten, der måler ca. 15x16x21 cm og vejer ca. 12 kg. Som regel er materialet granit, men brosten af basalt og gnejs ses også. Betegnelsen brosten har sin baggrund i, at "broer" af træfjæle brofjæle blev ...

                                               

Caroline Mathildestien

Caroline Mathildestien forbandt Caroline Mathildes ejendomme Horsholm Slot og Frydenlund Slot. Den nordlige del af stien kaldes Mathildevejen. Vejen blev anlagt i 1771 på Stuensees initiativ, og efter hans personlige ordre, forst og fremmest til ...

                                               

Chaussé

Chaussé bruges som betegnelse for en kunstig anlagt hovedvej med befæstelse, dvs. chaussering, af grus- eller skærvemakadamisering, eller chaussé-brolægning af 8-10 cm store, firkantede sten. Ordet "chaussé" er et fransk låneord chaussée, der mås ...

                                               

Danmarks Vej- og Bromuseum

Danmarks Vej- og Bromuseum var en museumsinstitution under Transportministeriet. Museet blev oprettet i forbindelse med en trafikaftale, indgået i Folketinget den 5. november 2003. Udstillingen var placeret i udkanten af Holbæk ved siden af det h ...

                                               

Dansk Vejhistorisk Selskab

Dansk Vejhistorisk Selskab er en dansk forening der har til formål er at fremme interessen for den historiske udvikling af Danmarks veje og deres brug ud fra samfundsmæssige og tekniske synspunkter. Foreningen blev stiftet 2. marts 1982. Den lave ...

                                               

Gammel Koge Landevej

Gammel Koge Landevej var i gammel tid vejen fra Kobenhavn til Koge. Dengang hed den blot Kogevej. Den blev omlagt i Valby-Hvidovre-området i 1720erne, så den fulgte den rute, den stort set har i dag. Enkelte steder er den kystnære ruteforing sene ...