ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41




                                               

Jellingstil

Jellingstilen er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra den tidlige vikingetid. Den opstod i forste halvdel af 10. århundrede og forsvandt inden år 1000. Betegnelsen stammer fra det store Jellingmonumnet. Oprindeligt blev hele anlægget m ...

                                               

Kivik-graven

Kivik-graven, også kaldet Kongegraven ", ved Kivik i det sydostlige Skåne er jævngammel med Tut Ankh Amons grav i Egypten og er Nordens storste bronzealdergrav. Den beregnes at have fordret 200.000 læs sten, og viser, at der fandtes en stærk cent ...

                                               

Konservator

En konservator er en person, der arbejder med bevaring og restaurering af kulturgenstande eller med præparering og udstilling af biologiske præparater. Konservatorer er ofte tilknyttet museer, biblioteker og samlinger, man kan også drive selvstæn ...

                                               

Konservering (museum)

For alternative betydninger, se Konservering. Se også artikler, som begynder med Konservering Konservering har sin oprindelse fra latin conservare, som betyder bevare, holde ved lige. Konservering har til formål at modvirke nedbrydning af museums ...

                                               

Kunstblad

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. – Bor gennemses af en kunsthistoriker eller anden kyndig person for fagudtryk og evt. tilfojelse af danske forhold Et kunstblad er et grafisk produkt, ...

                                               

Kunstnerkolonien Egernsund

Kunstnerkolonien Egernsund eller Künstlerkolonie Ekensund var en Kunstnerkoloni i Egernsund, dengang Ekensund, i provinsen Slesvig-Holsten. Mere end 40 kunstnere regnes i dag for en del af kunstnerkolonien i Egernsund. - Fra cirka 1880 samlede de ...

                                               

Kunstnerkolonien Worpswede

Kunstnerkolonien Worpswede er en koloni af malere og andre kunstnere, der fra 1889 opstod i den tyske landsby Worpswede nordost for Bremen. Den regnes for Tysklands mest beromte kunstnerkoloni. Blandt koloniens markante kunstnere var Fritz Macken ...

                                               

Kunstteori

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Kunstteori har ligheder og fællestræk med kunsthistorie, æstetik, kunstkritik, og for nylig til humaniora, men også med filosofi, psykologi, medieteor ...

                                               

Kunstwollen

Kunstwollen, kunstnerisk villen, er et begreb inden for kunsthistorien, der blev præget af Alois Riegl og viderebearbejdet af Erwin Panofsky. Det blev introduceret i forhold til problemet om kunstnerisk form. Begrebet er influeret af hegelianisme ...

                                               

Maestà

Maestà er i kunsten en fremstilling af den tronende Jomfru Maria med Jesusbarnet ofte omgivet af helgener og engle. Billedtypen blev især brugt i anden halvdel af 1100-tallet og i 1200-tallet, blandt andet på tavler, den dekorative opbygning over ...

                                               

Majestas Domini

Majestas Domini er en fremstilling som viser Jesus Kristus som hersker. Fremstillingen viser ham siddende på en jordklode, tronstol eller en regnbue i en mandorla hvor han kan være omgivet af de fire evangelistsymboler. Den tronende Kristus udstr ...

                                               

Maleriets historie

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Artklen er en oversættelse fra den engelske. Bor efterses for brug af sædvanlige danske udtryk Maleriets historie går tilbage til værker af forhistori ...

                                               

Mammenstil

Mammenstilen er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra den sene vikingetid, som opstod i lobet af den forste halvdel af 900-tallet og forsvandt i begyndelsen af 11. århundrede. Dens blomstringstid er Harald Blåtands regeringstid, og hans ...

                                               

Mandorla

Mandorla kaldes den aflange mere eller mindre mandelformede strålekrone, aureole, der på billeder fra Middelalderen ofte omgiver Jesus, Maria og hellige mænd og kvinder. Mandorlaen er meget ofte tilspidset foroven og forneden.

                                               

Mexicansk kunst

Udviklingen af mexicansk billedkunst kan opdeles i pre-hispanisk mesoamerikanske æra, kolonitiden og perioden efter Mexicos uafhængighedskrig. Mesoamerikansk kunst blev fremstillet i et område, der omfatter en stor del af det der nu er centrale o ...

                                               

Monument historique

Et monument historique beskyttes i Frankrig juridisk på grund af dets historiske, arkitektoniske eller kunstneriske kvalitet. Der eksisterer to niveauer af beskyttelse: historisk fornemst eller i databasen over historiske monumenter. Beskyttelsen ...

                                               

Månedsbilleder

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Artiklen er en oversættelse af den tyske i denne version fra 23. april 2018. – Fjern gerne efterladte germanismer, slå-, stave- og andre fejl, så der ...

                                               

Naturalisme (billedkunst)

For alternative betydninger, se Naturalisme. Se også artikler, som begynder med Naturalisme Inden for maleriet var naturalismen en bestræbelse på at gengive omverdenen så nojagtigt som muligt. Man forholder sig derfor objektiv, og maler kun det m ...

                                               

Neoekspressionisme

Neoekspressionisme, også kaldet nyekspressionisme, var en kunstbevægelse, der dominerede kunstmarkedet i Europa og USA fra slutningen af 1970erne og frem til midten af 1980erne. Den stod for en genoplivning af det ekspressionistiske maleri. Bevæg ...

                                               

Newport Tower

Newport Tower er et rundt stentårn i Touro Park i Newport, Rhode Island. Tårnet har længe været omgærdet med mange kontroversielle spekulationer om dets oprindelse. Den mest accepterede forklaring er, at det var en vindmolle bygget i midten af de ...

                                               

Nymindegabmalerne

Nymindegabmalerne er en malerkoloni i Nymindegab fra ca. 1880 til ca. 1960. Nymindegabmalerne er langt mindre kendt end andre malerkolonier som Skagensmalerne, Fynboerne, Odsherredsmalerne, Egernsundmalerne og Worpswedemalerkolonien Laurits Tuxen ...

                                               

Polykromi

Polykromi betyder anvendelse af farver eller farvede stoffer på bygnings- og billedhuggerværker. Udoverne af den såkaldte primitive kunst yndede farve, gerne i storst muligt omfang. Det gamle Ægypten har anvendt farver på sojlernes skafter og kap ...

                                               

Postimpressionisme

Postimpressionisme er en samlebetegnelse for forskellige malestilarter der omkring 1900 fulgte efter impressionismen med tyngdepunkt i Frankrig. Begrebet går tilbage til den engelske maler og kunstkritiker Roger Fry, der 1910 havde brugt udtrykke ...

                                               

Prærafaelitter

Prærafaelitterne var en kunstretning i England, der fremstod i 1848 som Det prærafaelitiske broderskab af tre venner i 20erne, kunstnere og digtere: Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt og John Everett Millais. Med initialerne PRB annoncer ...

                                               

Restaurering

Restaurering betegner den proces, hvorved en bygning, kunstgenstand eller andet objekt helt eller delvist tilbagefores til en tidligere tilstand. Denne proces kan bygge både på bygningsarkæologiske spor og på historiske kilder og involverer et el ...

                                               

Peter Rindal

Peter Rindal var lagerforvalter fra Kolding Horfabrik og medlem af Fremskridtspartiet. Han blev landskendt for sin kamp mod statsstotte til kunstnere, ofte benævnt rindalisme. Udover Grundtvig er han den eneste dansker, der har lagt navn til en - ...

                                               

Rindalisme

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som ...

                                               

Ringerikestil

Ringerikestil er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra den sene vikingetid, som opstod omkring år 1000 og forsvandt midt i det 11. århundrede. Tidsmæssigt falder stilens blomstringstid sammen med Knud den Stores regeringstid og den enge ...

                                               

Salon des Indépendants

Salon des Indépendants er en kunstnergruppe eller stiftelse som 1884 blev dannet i Paris, og som arrangerede sin egen kunstudstilling under sloganet Sans jury ni récompense. Blandt stifterne var Albert Dubois-Pillet, Odilon Redon, Georges Seurat ...

                                               

Sankt Lukasgildet

Sankt Lukasgildet var navnet på et gilde eller lav af kunstnere og kunsthåndværkere især i Nederlandene. Gildet havde afdelinger i Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Brugge, Delft, Gent, Leiden og Utrecht. Kunstmalere, glaskunstnere, billedhuggere, gr ...

                                               

Secession

Secession betegner i kunsten en gruppe kunstneres udtræden af et kunstnersamfund ved dets udstillinger, fordi man er utilfreds med den herskende – gerne akademiske – retning og dens censur ved udstillingerne. Den ny gruppe optræder da i en særuds ...

                                               

Sienaskolen

Sienaskolen var en italiensk malerskole eller -retning i Siena mellem det 13. og 15. århundrede. Den var sammen med florentinerskolen en af tidens betydeligste, men fulgte en mere konservativ linje præget af gotikken. Til dens betydeligste repræs ...

                                               

Skagensmalerne

Skagensmalerne var en skandinavisk kunstnerkoloni, som bosatte sig i Skagen for hovedsageligt at male naturomgivelser og lokalmiljo. Deres kunstneriske produktion kendetegnes af realistiske friluftsmalerier i rige farver. Skagensmalernes kunst va ...

                                               

Solvognen

Denne artikel omhandler bronzealderfundet. Opslagsordet har også en anden betydning, se Solvognen teatergruppe. Solvognen er et dansk nationalklenodie – et enestående bronzealderfund i bronze og guld. Solvognen er en hulstobt hest, der trækker en ...

                                               

Stil (æstetik)

Stil er en betegnelse, der oprindelig betegnede en norm, som man skulle folge. I det nittende århundrede, hvor kunsthistorien opstod, begyndte man at opfatte stil, ikke som en fælles norm, men som forskellige udtryk for nation, tidsalder og for d ...

                                               

Urnesstil

Urnesstilen er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra den sene vikingetid og hojmiddelalderen, som opstod omkring midten af 11. århundrede og forsvandt mod slutningen af 12. århundrede. Dens dyrestil har rodder i romersk jernalder. Selv ...

                                               

Veksohjelmene

Veksohjelmene er to hjelme fremstillet af bronze, som er fundet i sommeren 1942 i Brons Mose nær Vekso i Hovedstadsregionen. Rettere sagt var de delt i mange dele, så ingen skulle blive fristet til at stjæle dem, efter de var ofret. Det er lykked ...

                                               

Venus fra Galgenberg

Venus fra Galgenberg er en lille kvindestatuette af gron serpentin, der er mere end 30.000 år gammel. Den er fundet i delstaten Niederösterreich i Ostrig. Den blev fundet i forbindelse med udgravningerne af en boplads fra den ældre stenalder den ...

                                               

Venus fra Willendorf

For alternative betydninger, se Venus. Se også artikler, som begynder med Venus Venus fra Willendorf også kendt som Kvinden fra Willendorf er en 11.1 cm hoj statuette af en kvinde. Den blev opdaget i 1908 ved en palæolitisk boplads i nærheden af ...

                                               

Kunst i vikingetiden

Kunst i vikingetiden er en samlebetegnelse for de kunstneriske stilarter, der blomstrede i Norden og de områder i Nordeuropa, hvor vikingerne bosatte sig fra slutningen af 8. århundrede til omkring 1100 e.v.t. De bevarede kunstværker omfatter båd ...

                                               

Visuel kultur

Visuel kultur betegner en studieretning og et fagområde, der undersoger visuelle udtryk i populærkulturen i bredeste forstand. Modsat kunsthistoriefaget opererer visuel kultur sædvanligvis ikke med et klassisk værkbegreb. Inden for visuel kultur ...

                                               

Vorticisme

Vorticismen var en kortvarig retning inden for den bildende kunst der opstod i England i begyndelsen af 1900-tallet parallelt med kubismen og den italienske futurisme. Den så sig i modsætning til den akademiske tradition såvel som til impressioni ...

                                               

Værkfortegnelse

Værkfortegnelse eller oeuvrekatalog er en liste over en kunstners værker. Et andet brugt udtryk for en værkfortegnelse er catalogue raisonné, som dog er meget mere omfattende end en liste.

                                               

Weilbachs Kunstnerleksikon

"Weilbach" omdirigeres hertil. For anden betydning, se Weilbach Bayern. Weilbachs Kunstnerleksikon, ofte bare kaldet Weilbach, er det storste biografiske opslagsværk over danske billed- og bygningskunstnere. Der findes fire udgaver med varierende ...

                                               

Wiener Werkstätte

Wiener Werkstätte var en ostrigsk organisation bestående af arkitekter og kunsthåndværkere grundlagt 1903 med Josef Hoffmann og Koloman Moser som centrale bidragydere. Formålet var at styrke kunsthåndværket og lægge grundlaget for en samlet udfor ...

                                               

Önningebykolonien

Önningebykolonien var en kunstnerkoloni som var aktiv i Önningeby i Jomala på Åland mellem 1886 og 1914. Kolonien kan beskrives som et svensk-finsk svar på kunstnerkolonien i Skagen i Danmark.

                                               

Överhogdalgobelinerne

Överhogdalgobelinerne er fem velbevarede gobeliner fra vikingetiden fundet i landsbyen Överhogdal i Härjedalen midt i Sverige. Gobelinerne blev fundet af Jonas Holms karl 1895-1986 i brændekassen i Överhogdals kirkes sakristi i forbindelse med en ...

                                               

Landbrugshistorie

Landbrug opstod for ca. 12.000 år siden uafhængigt af hinanden på flere steder: i Mellemosten, det nordlige Kina, det sydlige Mexico og i Peru. Man udnyttede forskellige afgroder på disse forskellige steder, og det medforte, at hver kulturkreds k ...

                                               

Acre (flademål)

For alternative betydninger, se Acre. Se også artikler, som begynder med Acre Acre er en engelsk arealenhed = 0.40469 hektar. 1 acre = ca. 100 x 100 danske alen = 10.000 kvadratalen. 1 acre = 4.046.9 m².

                                               

Ager

Ager bruges i nutidsdansk i lighed med mark og vang om et afgrænset stykke agerjord, hvor der dyrkes en afgrode. Ordet forstås synonymt med mark og vang, men det siges at kun ordet mark også kan bruges om et græsningsareal.