ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40
                                               

Historisk antropologi

Historisk antropologi er en betegnelse for den videnskabelige interesse og praksis, der anvender antropologiske teorier og metoder i bearbejdningen og analysen af historisk kildemateriale. Keith Thomas bog Religion and the Decline of Witchcraft e ...

                                               

Hojkultur

En hojkultur er i historievidenskaben et tidligt samfundssystem, som gjorde fremskridt for end andre kulturer, men det er i hoj grad omstridt, hvilke kulturer, der skal betragtes som "hojkulturer". Mest bekendt er vel Arnold J. Toynbees definitio ...

                                               

Ismejeri

Ismejeri, var en virksomhed og senere en forretning, der blandt andet solgte is til isskabe. Da det i 1970erne blev almindeligt i Danmark at have et koleskab i hjemmet forsvandt ismejerierne.

                                               

Klyverstav

En klyverstav) er en cirka 3.60 meter lang stav, marskbeboerne tidligere brugte for at komme over marskens grofter og kanaler. Springeren stikker springtaven midt i groften og svinger sig med staven over vandlobet. For at oge både stabilitet og s ...

                                               

Leger

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. Leger er den gamle betegnelse for spillemand og for gogler; det forekommer tidligst i Vikingetiden, men får langt storre betydning ned i ...

                                               

Linse (kage)

For alternative betydninger, se Linse. Se også artikler, som begynder med Linse En linse er en lille, flad, tor konditorkage som kan indeholde creme, rabarber eller makron. Betegnelsen på tysk er Linzer Torte efter den ostrigske by Linz. Ofte til ...

                                               

Manchester Uniteds historie

Manchester Uniteds historie er delt op i folgende artikler: Manchester Uniteds historie -1945 Manchester Uniteds historie 1945-1969 Manchester Uniteds historie 2013- Manchester Uniteds historie 1986-2013 Manchester Uniteds historie 1969-1986

                                               

Mikrohistorie

Mikrohistorie er en historiefaglig teoretisk metodisk tilgang, der studerer oversete enkeltindivider eller grupper for at opnå ny indsigt i fortiden. Tilgangen associeres især med den italienske historiker Carlo Ginzburg, og bogen Osten og Ormene ...

                                               

Munera

Munera var i romerriget offentlige fester eller skuespil til gavn for det romerske folk. Munera skyldes den private storhed af et individ, i modsætning til ludi, "spil", atletiske konkurrencer eller forestillinger sponsoreret af staten. Den mest ...

                                               

Museum Midtjylland

Museum Midtjylland er et kulturhistorisk museum, som opstod i 2010 efter en fusion mellem Herning Museum, Vester Palsgaard Skovmuseum og Klosterlund Museum. Museet omfatter i dag fem forskellige besogssteder i Herning og Ikast-Brande Kommune: Tek ...

                                               

Nordjyllands Kulturhistoriske Sogebase

Nordjyllands Kulturhistoriske Sogebase er en kulturhistorisk sogedatabase på internettet, som blev oprettet 25. februar 2002, som det forste danske initiativ på fælles sogning i arkiver, biblioteker og museers samlinger baseret på en database. Pr ...

                                               

Pottemagerkunst

Pottemagerkunsten blev opfundet i stenalderen. Den formes i ler, der får oget holdbarhed efter en brænding. I Japan der fundet lertoj fra det 11. århundrede f.Kr.I Mellemosten er de ældste genstande omkring 10.000 år gamle. Pottemagerkunst er den ...

                                               

Rugbrodsgrænsen

Rugbrodsgrænsen er en imaginær og diffus grænse, der går tværs gennem Europa i ostlig-vestlig retning: I dag går den fra den Engelske Kanal, midt gennem Nederlandene, ca. midt i Tyskland og langs Tjekkiets og Slovakiets grænser mod Ungarn og derf ...

                                               

Silkeborg Arkiv

Silkeborg Arkiv er et arkiv i Silkeborg, der har eksisteret siden 1918. Peder Nielsen tog initiativ til arkivet dette år som nyansat leder af Silkeborg Bibliotek. Han begyndte at indsamle billeder og andet lokalt, historisk materiale. Han mente, ...

                                               

Sparebosse

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En sparebosse er en beholder, der er hul og er beregnet til opbevaring af monter. Sparebosser findes i mange forskellige udformninger og ...

                                               

Tekstilmuseet

Tekstilmuseet er et kulturhistorisk museum beliggende i Herning. Museet er en del af Museum Midtjylland, som består af fem besogssteder i Herning- og Ikast-Brande Kommuner. Tekstilmuseet hed for Textilforum, men tog i 2017 navneforandring til Tek ...

                                               

Translatio imperii

Translatio imperii, latin for ”overforsel af verdensherredomme”, er et begreb som opstod i middelalderen i Europa for at beskrive dén lineære udvikling de mente havde fundet sted ved at verdensherredommet var flyttet fra hojkulturer under antikke ...

                                               

Transnational historie

Transnational historie er en betegnelse for en nyere retning inden for historiefaget, der beskæftiger sig med, hvordan udviklinger inden for ét lands historie gerne er påvirket af udviklinger uden for dette land, fx hvordan Danmarks historie er b ...

                                               

Trekantshandel

Trekantshandel er et begreb, der benyttes om handel mellem tre havne eller områder, der indbyrdes har en relativt stor afstand og er nodt til at passere et hav. Trekantshandel udvikles normalt, når et område har mulighed for at levere eksportvare ...

                                               

Wormianum

Ikke at forveksle med Museum Wormianum. Wormanium, Institut for kulturhistorisk oplysning er en selvejende institution, der blandt andet udgiver tidsskriftet Skalk men tillige har stået for udgivelse af boger og salg af kopier af genstande m.m. W ...

                                               

Kunsthistorie

Kunsthistorie er læren om de visuelle kunstarters historie, æstetik og videnskab fra antikken til nutiden. Kunsthistorie beskæftiger sig bl.a. med kunst, kunstnere og deres roller i historien. Kunsthistorie er delt op i stilarter, som er skilt fr ...

                                               

Abstrakt ekspressionisme

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Abstrakt ekspressionisme, også omtalt som The New York School, var en kun ...

                                               

Ales sten

Ales sten er Sveriges storste skibssætning, 67 m lang, dannet af 58 fem ton tunge sten ved Kåseberga havn i det sydostlige Skåne. Den er beskrevet i 1500-tallet. Det formodes, at den er rejst omkring år 500 f.Kr., og der er fundet trækul, som kul ...

                                               

Armory Show

Armory Show eller International Exhibition of Modern Art var en indflydelserig international udstilling af værker af moderne kunstnere der blev vist i New York på 69. regiments depot eller arsenal 17. februar – 15. marts 1913. Fauvister, kubister ...

                                               

Arts and Crafts

Arts and Crafts var en designretning eller bevægelse som ville genrejse de æstetiske kvaliteter i kunsthåndværket. Bevægelsen var virksom i sidste halvdel af 1800-tallet til omkring forste verdenskrig med et hojdepunkt i Storbritannien og USA mel ...

                                               

Bayeux-tapetet

Bayeux-tapetet er et 70 meter langt vægtæppe broderet med uldgarn på horlærred. Det illustrerer normanneren Vilhelm Erobrerens erobring af England, da han vandt over Harold Godwinson i Slaget ved Hastings i oktober 1066. Bayeux-tapetet blev sands ...

                                               

Beaux-Arts

Beaux-Arts eller skonne kunster er betegnelsen på den akademiske og klassiske arkitektoniske stil, der blev undervist i ved École des Beaux-Arts i Paris, og som var den dominerende byggestil i Europa og USA i slutningen af 1800- og begyndelsen af ...

                                               

Berdalstil

Berdalstilen er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra slutningen af germansk jernalder i 8. århundrede og den tidlige vikingetid i forste halvdel af 9. århundrede. Den var omtrent samtidig med Broastilen, men var primært udbredt i Vests ...

                                               

Berliner Sezession

Berliner Sezession var en kunstnergruppering i Berlin 1898-1933, som opstod som alternativ til den etablerede akademiske kunstverden, der domineredes af Die Königliche Akademie der Künste, den private forening Verein Berliner Künstler samt kejser ...

                                               

Bisutun-inskriptionerne

Bisutun-inskriptionerne, også Bīsutūn, Behistūn eller Bistun, er en 15 m hoj og 25 m bred tekst og billede ristet ind i klippevæggen. Indskriften fortæller om kong Dareios 1. erobringer. De legemstore afbildninger viser Dareios og oprorere, som h ...

                                               

Borrestil

Borrestilen er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra den tidlige vikingetid. Den opstod omkring 850 og var i brug indtil slutningen af 10. århundrede. Stilarten er opkaldt efter en rig skibsbegravelse i Borrehojene i Norge. Borrestilen ...

                                               

Brakteat

En brakteat er en lille, rund, tynd guldplade, der er forsynet med en osken, så den kan bæres i en snor eller kæde. Der er blevet fundet over 970 brakteater fra tiden omkring 450-550 e.Kr., hvoraf 2/3 stammer fra Norden. De er dekoreret på den en ...

                                               

Broastil

Broastilen eller Osebergstilen) er en nordisk kunst- eller kunsthåndværkerstil fra sidste halvdel af 8. århundrede til forste halvdel af 9. århundrede. Genstande, der er udsmykket i denne stilart, stammer fra de sidste årtier i germansk jernalder ...

                                               

Bæltepladen fra Langstrup

Bæltepladen fra Langstrup er en bælteplade med den diameter på 28 cm, der sad i bæltet foran på underlivet. Den er af bronze og er fra ca. 1400 f.Kr. Den blev fundet i 1879 i en mose ved Langstrup i Nordsjælland. Den er det ene af motiverne på de ...

                                               

Cammin-skrinet

Cammin-skrinet var et relikvieskrin med den hellige Cordulas relikvier. Det blev fremstillet i den sene vikingetid omkring år 1000. Det var fremstillet i Sydskandinavien og blev opbevaret i Johannes Dober-domkirken i Kamień Pomorski, det tidliger ...

                                               

Catalogue raisonné

Catalogue raisonné er en omfattende værkfortegnelse om en kunstners værker med oplysninger om værkerne. For at være en catalogue raisonné må den indeholde for hvert værk: Tilstand. Hvor har værket været for tidligere ejere, udstillet osv. Introdu ...

                                               

Contrapposto

Contrapposto er det italienske ord for modvægt, som refererer til en skulpturteknik hvor kunstneren illustrerer kroppens naturlige kontrabalance ved at boje hofterne i én retning og benene i den anden retning. Vægten er balanceret på en fod, derf ...

                                               

Der Blaue Reiter

Der Blaue Reiter var en tysk ekspressionistisk kunstnergruppe der blev grundlagt i München i 1911 af og med blandt andre Wassily Kandinsky, Franz Marc og August Macke. Gruppen udgav også Der Blaue Reiter Almanach som indeholdt essays af Kandinsky ...

                                               

Dighton Rock

Dighton Rock er en sandsten på 40 tons, der oprindeligt lå ved flodbredden af Taunton River ved Berkeley Massachusetts. Den blev den sandsynligvis fort hertil under den seneste istid. Stenen er kendt for kontroverser vedrorende dens mystiske hell ...

                                               

Dragestil

Dragestil er en arkitektonisk stil, der opstod i Norge i slutningen af 1800-tallet, og som var særligt udbredt fra 1880 til 1910. Den har rodder i nationalromantikken og J.C. Dahls arbejde for at bevare stavkirkerne. Desuden blev vikingeskibene T ...

                                               

Eklekticisme

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Eklekticisme, er en tankegang, eller tilgang, der opstår ved at forene fo ...

                                               

Entartete Kunst

Entartete Kunst var den tyske betegnelse, nationalsocialisterne brugte om kunst, de ikke brod sig om. Ekspressionistiske og avant-gardistiske kunstnere, især hvis de var joder, var forhadte. Nazisternes kunst skulle afspejle den tyske folkesjæl, ...

                                               

Etruskisk kunst

Etruskisk kunst er den form for figurativ kunst som blev skabt af den etruskiske civilisation i det mellemste og nordlige Italien mellem 800-tallet og 100-tallet f.Kr. I etruskernes kunst havde figurativ skulptur i terrakotta en central plads, is ...

                                               

Fiduskunst

Fiduskunst er, som ordet siger fidus/falskneri, noget der giver sig ud for at være kunst, men som er produceret på en nem måde, der som regel sælges forholdsvis billigt i store mængder, men kan dog også sælges til en hoj pris. Den historiske opri ...

                                               

Fountain

Fountain er en såkaldt "readymade" af Marcel Duchamp fra 1917. Det drejer sig om et signeret urinal, en almindelig pissoirkumme, der som en handelsvare kunne kobes på markedet. Denne genstand regnes for et af nogleværkerne i moderne kunst. Urinal ...

                                               

Fuente Magna og Pokotia-monolitten

Ancient Archaeology – List of remarkable archaeological finds Arkiveret 23. december 2018 hos Wayback Machine Citat: ".The possible relation between the Yonaguni/Okinawa writing, the Indian clay tablet, the finds at Peru, and the Phoenician end r ...

                                               

Marcus Gheeraerts den Ældre

Marcus Gheeraerts den Ældre var en flamsk grafiker og maler tilknyttet det engelske hof i den sidste halvdel af det 16. århundrede. Han er bedst kendt som kunstneren bag 1567-udgaven af Æsops fabler. Gheeraerts blev fodt i Brygge Brugge omkring å ...

                                               

Guldhornene

For alternative betydninger, se Guldhornene flertydig. Se også artikler, som begynder med Guldhornene Guldhornene var to horn fra germansk jernalder som i 1800-tallet blev et dansk nationalsymbol og et betydeligt symbol for den danske nationalrom ...

                                               

Gundestrupkarret

Gundestrupkarret også kaldet Gundestrupkedlen er fra overgangen fra keltisk til romersk jernalder omkring år 1. Det er af solv og fundet i 1891 i torvemosen Rævemose ved Gundestrup ost for Aars i Vesthimmerland. Tjenestekarl Jens Sorensen stodte ...

                                               

Gyldne bulle

Gyldne bulle betegner i almindelighed enhver bulle, der er forsynet med hængende segl af guld. Specielt betegner det den vigtige statsakt, som 1356 blev udfærdiget af den tysk-romerske kejser Karl 4. og som bl.a. regulerede formerne for kejserval ...