ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38
                                               

Ich bin ein Berliner

"Ich bin ein Berliner" er en vending, der stammer fra den amerikanske præsident John F. Kennedy. Under en europarejse kom han 26. juni 1963 til Berlin, hvor han blev modtaget af overborgmester Willy Brandt. På rådhuset i Vestberlin Rathaus Schöne ...

                                               

Indre tyske grænse

Den indre tyske grænse var grænsen mellem den Tyske Demokratiske Republik og Forbundsrepublikken Tyskland 1949-1990. Grænsen var 1.393 kilometer lang og lob fra Ostersoen til Tjekkoslovakiet, ikke medregnet den lignende, men fysisk adskilte Berli ...

                                               

INF-traktaten

INF-aftalen var en aftale mellem USA og Sovjetunionens daværende statsledere præsident Ronald Reagan og generalsekretær Mikhail Gorbatjov om at destruere et stort antal mellemdistanceraketter samt at begge nationer skulle have indblik i hinandens ...

                                               

Invasionen af Grenada

Invasionen af Grenada, med kodenavnet Operation Urgent Fury, var en amerikansk ledet invasion af ostaten Grenada som en reaktion på et kup udfort af vicepremierminister Bernard Coard. Fra 25 oktober 1983 landsatte USA, Barbados, Jamaica og medlem ...

                                               

Jagten på Rode Oktober

Jagten på Rode Oktober er en amerikansk spion-thriller fra 1990 instrueret af John McTiernan med Sean Connery og Alec Baldwin i hovedrollerne. Filmen er baseret på romanen af samme navn skrevet af Tom Clancy.

                                               

Jaltakonferencen

Jaltakonferencen er et topmode i dagene fra 4. til 11. februar 1945 mellem statslederne fra USA, Storbritannien og Sovjetunionen. Modet var en fortsættelse af moderne i Casablanca og Teheran og skulle koordinere de tre stormagters krigsindsats mo ...

                                               

Jerntæppet

Jerntæppet var betegnelsen for grænsen mellem Ost- og Vesteuropa under den kolde krig. Politisk blev ordet brugt af Winston Churchill i en tale 5. marts 1946 i Fulton i Missouri: Fulton Talen. Tæppet var et bredt bælte med pigtrådshegn og landmin ...

                                               

George F. Kennan

George Frost Kennan var en politisk rådgiver, diplomat, politolog og historiker fra USA. Han kendes bedst som "faderen til indæmningspolitikken," og som en noglefigur den kolde krigs tilblivelse. Han skrev senere flere historiske værker om relati ...

                                               

Koreakrigen

Koreakrigen varede fra sondag den 25. juni 1950 til Våbenstilstandstraktaten mandag den 27. juli 1953. Resultatet var en demarkationslinje ved fronten 27. maj. I 2009 trak Nordkorea sig ud af Våbenstilstandstraktaten, og der er derfor de jure kri ...

                                               

Korean Air Lines Flight 007

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Korean Air Lines Flight 007, også kendt som KAL 007, var en af Korean Air ...

                                               

Magtbalanceordning

En magtbalanceordning er, når individuelle stater eksisterer i ligevægt. Dette betyder, at ingen kan opnå fordele ved aggressiv opforsel. Dette var for eksempel situationen under den kolde krig, hvor der herskede magtbalance mellem ost og vest.

                                               

Massiv gengældelse

Massiv gengældelse var en miltærstrategi, hvor USA forbeholdt sig retten til anvendelse af atomvåben i tilfælde af et sovjetisk angreb på "en fri stat". Udtrykket blev lanceret af udenrigsminister John Foster Dulles i 1954, og strategien var offi ...

                                               

Mauerspringer

Mauerspringer blev på tysk brugt til at betegne personer, der klatrede over Berlinmuren fra Vest- til Ostberlin. I de 28 år muren fandtes, skete det mindst 400 gange, med flere sårede og mindst fem dodsofre til folge. Betegnelsen blev sjældnere b ...

                                               

Megadeath

Megadeath er et begreb, der blev anvendt til at beskrive en begivenhed, hvor mere end en million mennesker dor på samme tid. Begrebet stammer fra Amerika, og blev brugt forste gang i 1950erne. Man antog det kunne blive aktuelt med atombombens udb ...

                                               

Mutual assured destruction

Mutual assured destruction er en militær strategisk doktrin, der oprindelig blev formuleret af Robert McNamara som reaktion på Cubakrisen i 1962. Doktrinen indebærer, at hvis en af to parter i en konflikt anvender sine atomvåben, resulterer det i ...

                                               

Nationalkomitéen for et frit Europa

Nationalkomitéen for et frit Europa var en amerikansk antikommunistisk gruppering, grundlagt i juni 1949 i New York, som arbejdede for at frigore Europa fra sovjetisk besættelse og diktatur. Nationalkomitéen stod bag den amerikanske antikommunist ...

                                               

NATO

NATO er en international organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde omkring den nordlige del af Atlanterhavet, som blev etableret i 1949 med de allierede krigspartnere USA, Storbritannien og Frankrig som de drivende kræfter. Landene ...

                                               

Nixondoktrinen

Nixondoktrinen var en strategi for USAs udenrigspolitik, navnlig i forbindelse med Vietnamkrigen. Den blev forst fremfort af Richard Nixon i en pressekonference i Guam 25. juli 1969. Doktrinens hovedbudskab var at USAs allierede selv måtte klare ...

                                               

Norden som Atomvåbenfri Zone

Norden som Atomvåbenfri Zone var et sovjetisk forslag om traktatmæssigt at forbyde atomvåben i Norden. Forslaget blev forste gang fremsat i 1958 og senere genfremsat en række gange i 1960erne. Forslaget blev imidlertid afvist af de nordiske lande ...

                                               

Operation Asfalt

Operation Asfalt gik ud på at flytte alle krigsgrave med sovjetiske krigsfanger til den centrale internasjonal krigskirkegård på Tjotta. Flytningen blev gennemfort under den kolde krig i 1951, efter at det blev vedtaget af den norske regering. De ...

                                               

Operation Chrome Dome

Operation Chrome Dome var et af flere af det amerikanske luftvåbens programmer under Den kolde krig, hvori B-52 bombefly bevæbnet med atomvåben blev givet mål i Sovjetunionen på lobende missioner, der gav sikkerhed for, at der på et hvilket som h ...

                                               

Operation RJaN

Operation RJaN var en omfattende sovjetisk efterretningsoperation, der lob fra 1981 til 1984. Bag operationen stod KGB-chefen Jurij Andropov og forsvarsminister Dmitrij Ustinov, der nærede en frygt for et vestligt angreb og derfor brugte store re ...

                                               

Stanislav Petrov

Stanislav Jevgrafovitj Petrov var en russisk oberstlojtnant fra de sovjetiske strategiske raketstyrker, der afværgede en mulig atomkrig og Tredje verdenskrig. Da de sovjetiske satellitbaserede advarselssystemer kort for midnat den 26. september 1 ...

                                               

Francis Gary Powers

Francis Gary Powers var en amerikansk pilot, der under den kolde krig floj ind over Cuba og USSR. Han floj i et Lockheed U-2 fly, der kunne nå op i en hojde over 20 km, hvor man ikke mente at sovjetraketter kunne nå flyet. Flyet blev imidlertid s ...

                                               

Radio Free Europe

Radio Free Europe/Radio Liberty er en radio- og kommunikationsorganisation finansieret af den amerikanske Kongres som et antikommunistisk tiltag for at "fremme demokratiske værdier og institutioner ved at sprede faktuelt korrekt information og id ...

                                               

Regeringserklæringen 1968

Regeringserklæringen 1968 blev fremsat af justitsminister Knud Thestrup på vegne af VKR-regeringen i 30. september 1968. Erklæringen blev indfort som et tillæg til den officielle justitsministerielle instruks fra 1953, der regulerede Politiets Ef ...

                                               

Republikflucht

Republikflucht var den betegnelse, som det kommunstiske styre i DDR anvendte om sine indbyggeres forsog på at forlade landet til fordel for Vesttyskland eller andre vestlige lande. Forsog på at forlade DDR blev straffet hårdt, og mange blev dræbt ...

                                               

REFORGER

REFORGER var navnet på en række storre NATO-ovelser under den kolde krig der blev afviklet en eller flere gange om året fra 1969 og frem til 1993.

                                               

Reykjavik-topmodet

Reykjavik-topmodet var et topmode mellem USAs præsident Ronald Reagan og generalsekretær Mikhail Gorbatjov fra Sovjetunionen afholdt 11 12. oktober 1986 Höfdi i Reykjavík, Island. Samtalerne brod sammen til sidst, men de fremskridt, der var sket, ...

                                               

Julius og Ethel Rosenberg

Julius Rosenberg og Ethel Greenglass Rosenberg var et amerikansk ægtepar, der d. 19. juni 1953 blev henrettet i den elektriske stol i Sing fængslet i USA for spionage til fordel for Sovjetunionen. Julius Rosenberg var ingenior og arbejdede på ato ...

                                               

Rumkaplobet

Rumkaplobet var en politisk kappestrid mellem Sovjetunionen og USA på teknologisk udvikling. Kaplobet begyndte efter 2. verdenskrig, da der opstod en krig, den kolde krig, mellem de to nye stormagter USA og Sovjetunionen. Hojdepunkterne skete i 1 ...

                                               

Runa-sagen

I den såkaldte Runa-sag fra 1959 blev en række danske kommunister domt for spionage til fordel for Osttyskland og Sovjetunionen. Ifolge dommen over de domte var hovedbagmændene bag spionringen Carl Emanuel Petersen, Georg Anton Hegner og Fritz Ch ...

                                               

SALT-aftalerne

SALT er en forkortelse for Strategic Arms Limitation Talks. SALT-diskussionerne foregik mellem USA og Sovjetunionen og omhandlede gensidig nedrustning af strategiske kernevåben og deres fremforelsesmidler, raketter. Der var to forskellige samtale ...

                                               

Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed

Ideen til at stifte en paraplyorganisation for danske fredsorganisationer blev fremsat af Anker Schjerning fra Danmarks Kommunistiske Parti DKP under Verdensfredskongressen i oktober 1973. Organisationen blev stiftet d. 25. februar 1974 med formå ...

                                               

Conrad Schumann

Hans Conrad Schumann var en af de mest kendte republikflygtninge fra det kommunistiske DDR. Schumann var blevet tvangsrekrutteret til Bereitschaftspolizei. Efter tre måneders træning i Dresden blev han kommanderet til underofficersskolen i Potsda ...

                                               

Olga Segler

Olga Segler var en af de forste ofre for Berlinmuren, og sandsynligvis også det ældste offer, som er kendt ved navn. Olga Segler boede i Bernauer Straße 34. Huset lå i Ostberlin, mens fortovet foran lå i Vestberlin. På grund af denne beliggenhed ...

                                               

Sinatradoktrinen

Sinatradoktrinen var navnet, Sovjetunionens regering under Michail Gorbatjov i spog brugte til at beskrive deres politik overfor de ovrige medlemmer af Warszawapagten, der tillod og påbod disse selv at håndtere deres interne anliggender. Navnet h ...

                                               

Skandinavisk forsvarsalliance

En Skandinavisk forsvarsalliance, der skulle inkludere Danmark, Finland, Norge og Sverige, blev diskuteret mellem landene efter Anden Verdenkrigs afslutning. Finland havde kæmpet mod Sovjetunionen i krigen. Danmark og Norge havde været under besæ ...

                                               

Skovbrodrene

Skovbrodrene var estiske, lettiske og litauiske partisaner, som forte guerillakrig mod det sovjetiske styre under Sovjetunionens besættelse af de baltiske lande, under og efter 2. verdenskrig. Lignende anti-sovjetiske osteuropæiske modstandsgrupp ...

                                               

SMERSJ

SMERSJ, var en sovjetisk kontraspionageorganisation oprettet som en selvstændig tjeneste organisatorisk under Den Rode Hær i 1943. Organisationens officielle betegnelse var: Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СС ...

                                               

Samantha Smith

Samantha Reed Smith var en amerikansk skolepige, fredsaktivist og borneskuespillerinde fra Manchester i den amerikanske delstat Maine, som blev beromt under den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. I 1982 skrev hun et brev til den nylige udpeg ...

                                               

SOSUS

SOSUS er et undervandsbaseret aflytningssystem, der lyttede efter sovjetiske ubåde under den kolde krig. Systemet bestod af aflytningsstationer omkring Gronland, Island og England placeret i Nordatlanten. Det mest oplagte sted var CFS Alert i Can ...

                                               

Southeast Asia Treaty Organisation

SEATO var en militæralliance, på dansk også kaldet Sydostasienpagten. Alliancen blev tiltrådt af USA, Australien, New Zealand, Thailand, Pakistan, Filippinerne, Frankrig og England

                                               

Sozialistische Einheitspartei Westberlins

Sozialistische Einheitspartei Westberlins eller SED Westberlin var et kommunistparti i Vestberlin, som blev finansieret af DDRs kommunistparti Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, som det uforbeholdent stottede. Partiet opnåede aldrig at b ...

                                               

Stedfortræderkrig

En stedfortræderkrig er en krig, som officielt er mellem to parter, men hvor disse parter hver især er allieret med eller stottet af andre, storre magter, og hvor det egentlige mål med krigen mest af alt er at rykke magtbalancen mellem stormagter ...

                                               

Strategiske atomvåben

Strategiske atomvåben er betegnelsen for atomsprænghoveder, der er så kraftige, at de vil kunne odelægge hele byer eller store områder, hvor fjendtlige hærenheder opholder sig. Strategiske våben kan i modsætning til de taktiske atomvåben ofte ved ...

                                               

Taktiske atomvåben

Taktiske atomvåben er betegnelse for de atombomber, der med deres forholdsvis ringe sprængkraft i modsætning til de langt kraftigere strategiske atomvåben kun vil være i stand til at odelægge mindre områder. De vil i tilfælde af en militær konfli ...

                                               

Tear down this wall

Tear down this wall er et meget beromt citat, sagt af daværende amerikanske præsident Ronald Reagan i en tale ved Berlinmuren 12. juni 1987. Det var en direkte opfordring til Mikhail Gorbatjov, om at rive Berlinmuren ned, og dermed sikre storre f ...

                                               

Terrorbalance

En terrorbalance er en situation, hvor der hersker balance og dermed ro imellem to modparter, fordi begge parter kan udslette hinanden; terrorbalancen er dermed en afledning af teorien om magtbalance. Begrebet terrorbalance bruges almindeligvis o ...

                                               

Thule Monitor Mission

Thule Monitor Mission var en overvågningsoperation under den kolde krig, som blev flojet af et B-52G-fly, der havde den opgave at holde kontakt med radaren BMEWS for at verificere, at den var intakt og ikke sat ud af spillet ved et eksternt angre ...