ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 37
                                               

Zioniter

Zioniterne i Tyskland også kaldet Ronsdorf-Sekten blev oprettet i 1720erne i Elberfeld, Nordrhein-Westfalen. Gruppen blev stiftet af Elias Eller. De tyske zioniter lagde stor vægt på umiddelbare syner og åbenbaringer. I 1737 kobte Eller en gård i ...

                                               

Ærkebispedommet Bremen

Ærkebispesædet i Hamborg-Bremen etableredes 831 i Hamborg som det karolingske Tysk-romerske riges yderste mission mod nord og ost, men blev 845/847 trukket tilbage til det mere sikre Bremen, som siden 787 havde været bispesæde grundlagt af Karl d ...

                                               

Den kolde krig

Den kolde krig er betegnelsen for de konflikter i international politik, der opstod mellem landene i de to militæralliancer NATO og Warszawapagten i perioden fra 2. verdenskrigs afslutning til Sovjetunionens oplosning i 1991. Konfliktens vigtigst ...

                                               

Able Archer 83

Able Archer 83 var en ti dage lang NATO-ovelse, der startede 2. november 1983 over store dele af Vesteuropa – centreret omkring SHAPEs hovedkvarter i byen Casteau nord for Mons i Belgien. Ovelsen, der sluttede 11. november, simulerede en optrappe ...

                                               

ABM-traktaten

ABM-traktaten var en aftale, som USA og Sovjetunionen indgik i 1972. Aftalen forbod opstilling af forsvarsanlæg mod langtrækkende missiler. USA foreslog i 1967 et forbud mod ABM, men forslaget blev afslået af Sovjetunionen. Efter Richard Nixons t ...

                                               

Aktive forholdsregler

Aktive forholdsregler/aktive foranstaltninger var et begreb, der blev anvendt af den sovjetiske efterretningsorganisation KGB under den kolde krig. ”Aktive forholdsregler" var hemmelige aktioner i udlandet til stotte for Sovjetunionens politik ve ...

                                               

Allimex

Allimex var en dansk virksomhed, der ifolge Politiets Efterretningstjeneste var involveret i illegal eksport til Ostblokken under Den kolde krig. Firmaet havde til huse i A.L. Casses gamle villa tegnet af J.D. Herholdt på Carit Etlars Vej på Fred ...

                                               

Den anden verden

For alternative betydninger, se Den anden verden flertydig. Se også artikler, som begynder med Den anden verden Den forste verden, den anden verden og den tredje verden er begreber der er blevet brugt til at opdele verdens nationer i tre kategori ...

                                               

ANZUS

Australia, New Zealand, United States Security Treaty eller ANZUS, er den militære alliance, der binder Australien og USA, og separat Australien og New Zealand, til at samarbejde om det militære forsvar af stillehavsområdet, selvom det i dag opfa ...

                                               

B-52G-flystyrt ved Palomares

Ved B-52G-flystyrtet ved Palomares kolliderede et B-52G-bombefly den 17. januar 1966 med et KC-135 Stratotanker tankfly. Som folge af kollissionen styrtede B-52G-flyet ned i Middelhavet ud for Spaniens ostkyst nær fiskerbyen Palomares. Flyet medb ...

                                               

Ballistic Missile Early Warning System

Ballistic Missile Early Warning System, var det forste operative radarsystem til lokalisering af indkommende ballistiske missiler, rettet mod USA eller Canada. Det oprindelige system blev bygget i 1959 af det amerikanske luftvåben USAF, og var i ...

                                               

Bambustæppet

Bambustæppet er en betegnelse, der var mest udbredt i 1950erne og 1960erne som en parallel til jerntæppet i Europa. Betegnelsen dækkede grænsen mellem Kina og dets allierede på den ene side og de ikke-kommunistiske lande på den anden side. Betegn ...

                                               

Bandung-konferencen

Bandung-konferencen eller Forste afro-asiatiske konference var en konference, der blev holdt i april 1955 i Bandung mellem 29 neutrale stater i Asien og Afrika samt Folkerepublikken Kina. Fælles for landene var, at de onskede at stå uden for ueni ...

                                               

Dieter Beilig

Dieter Beilig var en vestberlinsk aktivist mod Berlinmuren og offer for DDRs grænsestyrker. Fra Berlinmurens forste dage protesterede Beilig på mange forskellige måder mod dens eksistens. Blandt andet opstillede han de forste trækors, som skulle ...

                                               

Berlinmuren

Berlinmuren var en adskillende spærring af beton, pigtråd og elektrisk hegn, som myndighederne i Osttyskland lod rejse fra 13. august 1961 omkring det daværende Vestberlin. Muren gik tværs igennem byen og var 45.1 kilometer lang. De fire vindende ...

                                               

Blod i vandet-kampen

Blod i vandet-kampen var en vandpolokamp mellem Ungarn og Sovjetunionen ved sommer-OL 1956 i Melbourne, og det er muligvis den mest beromte kamp i vandpoloens historie. Kampen var den ene semifinale i turneringen og blev spillet den 6. december f ...

                                               

Blokaden af Berlin

Blokaden af Berlin var et forsog fra sovjetisk side på at tvinge det af de vestallierede kontrollerede Vestberlin til at blive en del af den ostlige sovjetiske besættelseszone. Blokaden fandt sted mellem 24. juni 1948 og 11. maj 1949 og var den f ...

                                               

Boeing B-52 Stratofortress

Boeing B-52 Stratofortress er et strategisk langdistance bombefly. Det er subsonisk, dvs. at det i lighed med almindelige trafikfly flyver langsommere end lyden. Det har været anvendt af United States Air Force siden 1955 og erstattede på det tid ...

                                               

Bresjnevdoktrinen

Bresjnevdoktrinen var en del af Sovjetunionens udenrigspolitik. Doktrinen blev forste gang lanceret af S. Kovalev den 26. september 1968 i en artikel i Pravda under overskriften "Suverænitet og de socialistiske landes internationale forpligtelser ...

                                               

Broderkys

Broderkysset Bruderkuss) var en hilsen, der blev brugt som hensigtserklæring og udtryk for gensidig agtelse mellem statsmænd i ostblok-landene. Det bestod af omfavnelse samt kys på hinandens kind eller sjældnere mund. Kysset blev særlig brugt ved ...

                                               

Bruxelles-traktaten

Bruxelles-traktaten eller Traktaten om okonomisk, socialt og kulturelt samarbejde og kollektivt selvforsvar var en traktat, der blev underskrevet 17. marts 1948 om gensidig forsvarsforpligtelse. Traktaten blev underskrevet af Belgien, Frankrig, L ...

                                               

CARE-pakke

En CARE-pakke var en hjælpepakke med fodevarer, som efter 2. verdenskrig blev sendt fra USA til Europa. Da millioner af mennesker stod uden mad, toj og medicin efter 2. verdenskrig grundlagde 22 velgorende foreninger i USA den 27. november 1945 d ...

                                               

Carterdoktrinen

Carterdoktrinen var en amerikansk politik for regionen omkring den Persiske Golf. Doktrinen blev fremfort forste gang i præsident Jimmy Carters tale til nationen 23. januar 1980. I talen sagde han, at USA fremover ville anvende den fornodne magt ...

                                               

CoCom

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. CoCom er en forkortelse for Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, der blev etableret i 1947 under Den kolde krig for at lægge et em ...

                                               

Comecon

Council for Mutual Economic Assistance, 1949 – 1991, var en okonomisk organisation af ostbloklande og en form for modstykke til EF.

                                               

Containment

Containment er navnet på den politik, som USA forte i starten af Den kolde krig. Politikken var en forlober for dominoteorien og var formuleret af George F. Kennan. Ud fra princippet om, at isolation forer til stagnation, onskede man fra amerikan ...

                                               

Cubakrisen

Cubakrisen er en betegnelse for de 13 dage i oktober 1962, hvor USA og Sovjetunionen gensidigt fremsatte trusler om at anvende atomvåben om nodvendigt. Krisen var kulminationen på Den Kolde Krig, og antagelig det tætteste verden nogensinde har væ ...

                                               

Danor

Danor var en dansk/norsk hærbataljon, der blev udsendt til Suez i Egypten og senere Gaza i 1956. Bataljonen havde befojelse fra FN til at "aflose" den amerikanske hærenhed i Egypten – overstbefalende generalmajor Burns. Bataljonen var ikke populæ ...

                                               

Den afghansk-sovjetiske krig

Den afghansk-sovjetiske krig fra 1979 til 89 var en væbnet konflikt mellem den sovjetisk stottede regering i Afghanistan og en række Islamiske oprorsgrupper. Den 28. april 1978 gennemforte det afghanske kommunistparti et blodigt statskup og overt ...

                                               

Den nicaraguanske borgerkrig

Den nicaraguanske borgerkrig mellem omtrent 1972 og 1990 var en række sammenhængende konflikter, som fandt sted i Nicaragua og er tæt knyttet sammen med den nicaraguanske revolution og i en videre forstand med Den kolde krig. Krigen kan deles op ...

                                               

Den paneuropæiske picnic

Den paneuropæiske picnic var en fredsdemonstration ved grænsen mellem Ostrig og Ungarn nær byen Sopron. Demonstrationen blev gennemfort den 19. august 1989. Med tilsagn fra begge lande skulle en grænseovergang mellem byerne Sankt Margarethen im B ...

                                               

Det allierede kontrolråd

Det allierede kontrolråd var et politisk organ, som ledede den allierede besættelse af Tyskland efter 2. Verdenskrig. Rådets medlemmer var Sovjetunionen, USA og Storbritannien. Frankrig blev senere tilfojet som medlem med stemmeret, men uden plig ...

                                               

Det kinesisk-sovjetiske brud

Det kinesisk-sovjetiske brud var en politisk-ideologisk konflikt mellem Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen mellem 1960 og 1989. Konflikten skyldtes strid om lederskabet i den kommunistiske verden, de respektive staters egne interesser, og uli ...

                                               

Det lange telegram

Det lange telegram blev afsendt af George F. Kennan fra Moskva til Truman-administrationen i Washington, hvortil det ankom den 22. februar 1946. I telegrammet beskrev Kennan den Sovjetiske udenrigspolitik som en langsigtet strategi, der som mål h ...

                                               

Détente

Détente betegner indenfor international politik en afspænding mellem tidligere fjendtligt indstillede stormagter. Begrebet anvendes særligt om de perioder under den kolde krig, hvor relationerne mellem Sovjetunionen og USA forbedredes. Tre sådann ...

                                               

Dobbeltbeslutningen

NATOs dobbeltbeslutning blev truffet af NATOs medlemslande i Bruxelles den 12. december 1979 som et modsvar til Sovjetunionens opstilling af de såkaldte SS-20-missiler i Osteuropa, der var blevet påbegyndt i 1976. NATOs dobbeltbeslutning symbolis ...

                                               

Dominoteorien

Dominoteorien er en amerikansk geopolitisk teori fra sidste halvdel af 1900-tallet. Den gik ud på, at hvis et land kom under kommunistisk styre, og USA ikke greb ind, ville nabolandene også folge efter. Forst og fremmest blev denne teori brugt i ...

                                               

Drabene i Indonesien 1965-66

I 1960erne blev Indonesien skueplads for verdens hidtil storste udryddelse af medlemmer af et kommunistisk parti. Indonesien var midt i 1960erne værtsland for verdens tredje storste kommunistparti. Sukarno regerede landet med en vigtig stotte fra ...

                                               

Eisenhowerdoktrinen

Eisenhowerdoktrinen er en tale, som USAs præsident, Dwight D. Eisenhower holdt den 5. januar 1957 under betegnelsen ”en særlig meddelelse til kongressen om situationen i Mellemosten”. I talen tilkendegiver præsidenten sin vilje til at sætte de væ ...

                                               

Et-Kina-politik

Et-Kina-politik betegner den politiske opfattelse, at der kun eksisterer ét Kina, der udgores af Fastlands-Kina, Hong Kong, Macau og Taiwan. Accept eller forkastelse af dette princip er en vigtig faktor i Folkerepublikken Kinas udenrigspolitik. F ...

                                               

ExComm

The Executive Committee of the National Security Council var en gruppe tjenestemænd i den amerikanske regering sammensat af John F. Kennedy under Cubakrisen for at finde ud af hvordan USA skulle svare på Sovjetunionens etablering af raketter på C ...

                                               

Farewell-dokumenterne

Farewell-dokumenterne var en samling hemmelige sovjetiske dokumenter indsamlet og overleveret til NATO af KGB-afhopperen, oberst Vladimir Vetrov i 1981–1982 under den kolde krig.

                                               

Finlandisering

Finlandisering er en betegnelse, som bruges om en snigende proces hvorved en stat underordner sig en anden stat, dvs. etablering af et skjult underordnelsesforhold. Begrebet blev forst anvendt om forholdet mellem Finland og Sovjetunionen efter 2. ...

                                               

Fleksibelt gensvar

Fleksibelt gensvar var en miltærstrategi, formuleret i 1950 af Paul Nitze, som var hovedmanden bag NSC-68, en tophemmelig gennemgang af USAs sikkerhedspolitik. Strategien forudsatte, at USA skulle reagere på en sovjetisk agression, uanset hvor i ...

                                               

FM 30-31B

FM 30-31B er et påstået tillæg til den amerikanske hærs feltmanual, der dukkede op i 1970erne. Feltmanualen skulle angiveligt vise, hvordan USA ville bruge venstreorienterede europæiske gruppers navn ved udforelse af terroraktioner i Vesteuropa, ...

                                               

Folkeopstanden 17. juni 1953

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Folkeopstanden den 17. juni 1953 betegner det folkelige opror, som brod l ...

                                               

Fredelig sameksistens

Fredelig sameksistens var et centralt politisk begreb, der efter Stalins dod i 1953 og frem til 1991 var grundlaget for Sovjetunionens udenrigspolitiske strategi. Fredelig sameksistens skulle sikre en våbenstilstand mellem socialismen og kapitali ...

                                               

Niels Frommelt

Niels Anders Thürmer Frommelt var en dansk modstandsmand, koncentrationslejrfange og leder i den halvprivate efterretningstjeneste Firmaet. Under Besættelsen var Frommelt allerede fra 1941 med i modstandsgruppen Studenternes Efterretningstjeneste ...

                                               

Den forste verden

Den forste verden, den anden verden og den tredje verden er begreber, der er blevet brugt til at opdele verdens nationer i 3 kategorier. De tre begreber opstod imidlertid ikke samtidig. Efter den anden verdenskrig begyndte man at tale om NATO og ...

                                               

GIUK gap

GIUK gap er havområderne mellem Gronland, Island og nordlige deler af Storbritannien. Udtrykket bruges i militær sammenhæng, og stammer fra tiden under anden verdenskrig.