ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35
                                               

Scriptorium

Scriptorium, tysk: Skriptorie, middelalderlatin for en skrivestue i et kloster. Ordbetydningen refererer til middelalderens skriftlige praksis, specielt kopiering af manuskripter, men anvendes også med flere betydninger, herunder som blikfang for ...

                                               

Skriftrulle

En skriftrulle, bogrulle eller rotulus er forgængeren til den indbundne bog. Den bestod af papyrus, pergament eller papir i en bane, der kunne rulles op, og havde skrift på den ene side. I det forste århundrede e. Kr. opstod de forste eksempler p ...

                                               

Stambog

Stambog Album Amicorum eller Vennebog kaldes en slags gæstebog, hvori bekendte indskriver navne, vers, sentenser og tegninger. Stamboger var især på mode i det 16., 17. og 18. århundrede.

                                               

Stambog (Album Amicorum)

For alternative betydninger, se Stambog. Stambogen eller Album Amicorum var en lille bog med blanke blade, som blev anvendt til at lade slægtninge, studiefæller, professorer og andre beromtheder skrive i. Stambogen, ”rejse-lommebogen”, var en ski ...

                                               

Subskription

Subskription er i bogverdenen det fænomen, at kobere uden forudbetaling kan bestille annoncerede boger. Oprindelsen til subskriptionen er ikke kendt, men den har som den lignede prænumeration eksisteret siden 1700-tallet. I modsætning til prænume ...

                                               

Supralibros

Ejermærker på private bogbind. Webudstilling på Det Kongelige Bibliotek "Danske Bogbind" fra 1700-tallet med beskrivelser og billeder - Fra Det Kongelige Bibliotek Online "Exlibrissamling" hos Frederikshavn Kunstmuseum. Indeholder også en afdelin ...

                                               

Vivarium (kloster)

Vivarium var et syditalienisk kloster i det 6. århundrede. Vivarium blev grundlagt omkring 554 af Cassiodor der oprindelig var minister eller embedsmand hos den ostgotiske konge Teoderik den Store, og som, efter at det ostgotiske rige var blevet ...

                                               

Conservesfabrikken Danica

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Conservesfabrikken Danica blev grundlagt i 1901 i Slagelse af Cornelius S ...

                                               

Erhvervsokonom MDM

Erhvervsokonom er betegnelsen for en mindst 6-årig videregående certificeret erhvervsuddannelse med dokumenteret erhvervsfaglig kompetence på hojt eller hojeste virksomhedsniveau. Certificeringsordningen blev etableret af Dansk Merkonomforening i ...

                                               

Den sproglige vending

Den sproglige vending er en teoriudvikling inden for humaniora, der problematiserer "den umiddelbare forbindelse mellem et fænomen eller en ting og et bestemt sprogligt udtryk" og som fremforer, at fænomener og begreber ikke kan eksistere uden et ...

                                               

Kasualisme

Ikke at forveksle med Kausalisme. Kasualisme er den filosofiske anskuelse at verden, dens opståen, og udvikling alene beror på tilfældigheder. Begrebet kan spores tilbage til den græske filosof Epikur 341 f.Kr 270 f.Kr. Dog skal det bemærkes at m ...

                                               

Materialismestriden

Materialismestriden var en kontrovers der blev fort i 1800-tallet om de verdensanskuelsesmæssige konsekvenser af naturvidenskaben. Under indflydelse af de metodologiske fornyelser inden for biologien og tilbagegangen for den idealistiske filosofi ...

                                               

Universalieproblemet

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Artiklen er en oversættelse af den tyske Universalienproblem. På diskussionssiden er opfort nogle omme punkter i oversættelsen man kan gå om bord i. U ...

                                               

Bindeegnene

Bindeegnene er en ældre betegnelse for de egne i Jylland, hvor strikning af uldvarer blev drevet som væsentlig indtægtskilde. Ved midten af det 19. århundrede regnedes 90 sogne at henhore til Bindeegne, og i disse sogne var omtrent 2/3 af befolkn ...

                                               

Brede Hovedbygning

Brede Hovedbygning ligger i dag som en del af det anlæg, der indtil 1831 udgjorde Brede Kobber- og Messingværk og siden da Brede Klædefabrik i Kongens Lyngby nord for Kobenhavn. Hovedbygningen blev i 1795 opfort som landsted af Brede Værks ejer. ...

                                               

Brændsel fra danske moser

Eigil Holm: Filmen viser, hvordan man laver torv og torvebriketter, og hvordan moser bliver til landbrugsjord, når torven er gravet bort Store Vildmose. Det er en fortælling om et produkt, som vi danske kan være stolte af. Torv dannes af plantede ...

                                               

Centralværkstedet

Centralværkstedet, også kaldet Centralværkstederne, er et jernbaneværksted i Aarhus. Det startede i 1862 som Jernbaneværkstedet og blev fra 1867 hovedværksted for de jysk-fynske statsbaner. Det blev delvis afviklet i 1990 og helt nedlagt i 2009. ...

                                               

Danmarks industrielle Etablissementer

Danmarks industrielle Etablissementer i Billeder med Tekst. En Bog for den samlede Industri, dens Udovere, Befordrere og Venner 1-3 er et bogværk om danske industrivirksomheder, hvoraf forste bind blev udgivet af N. Malmgren 1887. Efter hans dod ...

                                               

Danmarks Industrimuseum

Danmarks Industrimuseum er et teknisk museum, der ligger på de tidligere elektricitetsværks- og gasværksgrunde i Horsens. Museet blev påbegyndt i 1975, åbnet i 1977 og statsanerkendt i 1984. Museets arbejdsområde er arbejder-, håndværker- og indu ...

                                               

Forlag (fremstillingsorganisering)

For alternative betydninger, se Forlag flertydig. Se også artikler, som begynder med Forlag Forlag var en fremstillingsvirksomhed, der var organiseret således, at vareforædlingen blev udfort af de ansatte i de enkelte hjem, mens råvareforsyningen ...

                                               

Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk

Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk var en sammenslutning af danske håndværker- og industriforeninger i en hovedorganisation, der blev stiftet 1879. I 1950 blev den lagt sammen med Håndværksrådet. Tanken om sammenslutning af en ...

                                               

Hollænder (papirfremstilling)

En hollænder er en maskine, som anvendes til at male våd papirmasse. Den blev opfundet i Holland i 1600-tallet. Ved hjælp af roterende knive sonderrives tekstiler til den onskede fiberstorrelse. De anvendte tekstiler eller klude skal sonderdeles. ...

                                               

Huseby

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Huseby er et nedlagt jernværk i Skatelövs socken i Alvesta kommun i Krono ...

                                               

Industriens mænd

Industriens mænd er et gruppeportræt malet af P.S. Kroyer i 1903-1904. Maleriet blev udfort på bestilling af ingenioren og fabrikanten G.A. Hagemann og viser 53 mænd, der var knyttet enten til Danmarks industrialisering eller til ingeniortekniske ...

                                               

Industriforening

Industriforeninger af mere omfattende art i modsætning til fortidens snævre lav opstod i begyndelse af 1800-tallet med det formål at ophjælpe og opmuntre industrien og virke til udbredelsen af oplysning om industrielle forhold og af særlige indus ...

                                               

Industriland

Et industriland er et udviklet land i form af en suveræn stat, der har stærk, udviklet okonomi og avanceret infrastruktur i forhold til mindre industrialiserede stater). Det mest almindelige kriterium for vurdering af graden af okonomisk udviklin ...

                                               

Klædefabrik

En klædefabrik er især industrihistorisk en betegnelse for stof- og lærredsfabrikker i den tidlige industrialisering. Klædefabrikkerne involverede ofte et helt mikrosamfund af ansatte arbejdere, der boede omkring fabrikken, hvor også ejeren og de ...

                                               

Koge Havn

Koge Havn er en færge-, industrihavn og historisk havn ved den danske kobstad Koge. Koge Havn var i middelalderen handelsplads og udskibningssted for landsbyen, Ny Koge, der blev anlagt ved vandet, og kan dateres til 1100-tallet.

                                               

Margarinekrigen (fra 1972)

For alternative betydninger, se Margarinekrigen. Se også artikler, som begynder med Margarinekrigen Margarinekrigen er den populære betegnelse for kampen om markedet mellem forskellige margarinefabrikker i Danmark i 1970erne og 1980erne. Striden ...

                                               

Margrethegård (Flensborg)

Margrethegård er en tidligere herregård fra cirka 1720 i Sankt Jorgen-kvarteret i Flensborg. Den repræsentative bygning ligger kun få hundrede meter nordost for Sondertorvet i Flensborgs midtby, ved foden af den banke, hvorpå den flensborgske byd ...

                                               

Marinestation Kobenhavn

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Marinestation Kobenhavn eller Marinestation Holmen er et somilitært etabl ...

                                               

Nationale industriminder

Begrebet nationalt industriminde opstod 2006-07 da Kulturarvstyrelsen udpegede 25 industrier som national kulturarv. I Danmark har industrialiseringen været afgorende for de sidste 150 års historie og for det samfund vi har i dag. Derfor gennemfo ...

                                               

Orrefors

Orrefors er en bebyggelse i Hälleberga sogn, Nybro kommun, Kalmar län, Småland i Sverige med 758 indbyggere. Orrefors voksede frem omkring jernværket Orrefors Hammarsmedja, og er forst og fremmest kendt for glasbruket med samme navn.

                                               

Sandviks glasbruk

Sandviks glasbruk var et glasværk i Hovmantorp i Lessebo kommune, Kronobergs län i Småland i Sverige. Sandviks glasværk, der blev grundlagt i 1889, lå i det område af Småland, der kaldes Glasriget. I 1978 havde glasbruket omkring 140 ansatte. I 1 ...

                                               

Smedje fra Orbæk, Fyn (Frilandsmuseet)

Smedjen fra Orbæk er en smedje der havde hjemsted i Orbæk ved Nyborg på Fyn for den blev ehvervet af Frilandsmuseet i 1934 og åbnet dér i 1936. Præsten i Orbæk lod smedjen opfore i 1847 for at kunne udleje den til en landsbysmed. Smeden betjente ...

                                               

Tommerflådning

Tommerflådning eller Tommerflodning er transport af tommer ned ad elve og soer. Det har især været brugt i uvejsomme områder i Skandinavien og Nordamerika. Tommeret blev flådet som "lostommer" eller i flåder af sammenenbundet tommer. Lostommerflå ...

                                               

Torv

Torv bruges i flere betydninger: En plade græstorv af kompakt plantemateriale og jord Brændsel af kompakt dodt eller ringe nedbrudt plantemateriale fra en torvemose: mosetorv og lyngtorv. Torv har en hojere brændværdi end lyngtorv. Under 2. verde ...

                                               

Joder i Argentina

Historien om joderne i Argentina går tilbage til begyndelsen af det 16. århundrede og tager sin begyndelse efter den jodiske udvisning fra Spanien. Sefardiske joder flygtede fra forfolgelse og emigrerede med opdagelsesrejsende og kolonister for a ...

                                               

Bar Kokhba-oproret

Bar Kokhba-oproret mod Romerriget var det andet storre opror af joderne i Iudaea og den sidste af de jodisk-romerske krige. Oproret er kendt som den anden jodisk-romerske krig, det andet jodiske opror og det tredje opror. Simon bar Kokhba, ledere ...

                                               

Cæsarea Filippi

Cæsarea Filippi var en by i det område, der kaldtes Gaulanitis, vore dages Golanhojder. Byen lå i 350 meters hojde og hed Paneas. Dens storste attraktion var en kilde i en grotte. Kilden var dermed et naturligt sted at hædre naturguden Pan, som b ...

                                               

Den jodiske diaspora

Den jodiske diaspora er joder bosat uden for Israel. Udtrykket betod fordrivelsen af det jodiske folk under Babylonien og Romerriget. Folket spredte sig senere over hele verden på grund af forfolgelse eller konvertering. Diasporaen begyndte med r ...

                                               

Det babyloniske fangenskab

Det babyloniske fangenskab er den sædvanlige betegnelse for jodernes ophold i Babylonien efter Jerusalems erobring. Et stort antal joder blev ifolge Bibelen fort til Babylon, hvor de boede de næste 70 år. Odelæggelsen af det forste tempel i Jerus ...

                                               

Det jodiske bosættelsesområde i Zar-Rusland

Det jodiske bosættelsesområde i Zar-Rusland var en vestlig grænseregion i Zar-Rusland, hvor permanent bosættelse for joder var tilladt. Området gik fra demarkationslinjen i ost til grænsen mod Centraleuropa.

                                               

Jerusalems fald 614 e.Kr.

Jerusalems fald 614 e.Kr. var en begivenhed under den Byzantinsk-persiske krig. I begyndelsen af den byzantinsk-persiske krig 602–628 besluttede kong Khosrau 2. at skabe en militær alliance med den jodiske befolkning i sit rige under det lofte at ...

                                               

Judenrat

Judenrat, var administrative organer under 2. verdenskrig som tyskerne tvang joderne til at oprette i de tysk besatte områder under 2. verdenskrig. Rådene blev oprettet af SS og Gestapo. Judenrats medlemmer blev tvangsmæssigt udpeget af besættels ...

                                               

Joder i Bolivia

Historien om joder i Bolivia strækker sig fra uafhængighed Bolivia i 1825 til slutningen af det 19. århundrede. På det tidspunkt kom jodiske kobmænd til Bolivia, de fleste af dem giftede sig med lokale kvinder og stiftede familier, der blev flett ...

                                               

Joder i Sudan

Historien om joderne i Sudan rækker over et århundrede tilbage. Det spænder fra en vanskelig periode med religios intolerance til velstand for landets jodiske befolkning, og derefter tilbage til en næsten komplet forsvinding af samfundets joder, ...

                                               

Jodernes historie

Jodernes historie kendetegnes ved omfattende folkevandringer. Oprindelig var denne betinget af skiftende besættelse fra fremmede magters side af jodernes historiske hjemsted i Palæstina, siden fulgte den jodiske diaspora, hvor joder spredtes ud o ...

                                               

Madagaskarplanen

Madagaskarplanen var en plan, som Nazityskland arbejdede med i de forste år af 2.Verdenskrig. Planen gik ud på at relokere de europæiske joder til oen Madagaskar ud for Afrikas ostkyst. I slutningen af 1930erne virkede flere ledende nazister som ...

                                               

Judas Makkabæeren

Judas Makkabæeren var tredje son af den jodiske præst Mattatias. Han ledte Makkabæeroproret mod Seleukiderne. Tilnavnet Makkabæeren kommer fra det syriske ord maqqaba, og han fik det som anerkendelse for hans styrke i kamp. I 175 f.Kr. blev seleu ...