ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Anesammenfald

Anesammenfald er det forhold, at nogle af en persons forfædre indtager flere pladser i anetavlen. Anesammenfald udtrykkes i forhold til det mulige antal aner 2 n i n-te generation Anesammenfald opstår, når beslægtede for eksempel fætre og kusiner ...

                                               

Stamtræ

En efterslægtstavle eller et stamtræ er en oversigt over en persons eller et ægtepars efterkommere frem til nutiden. Den person, som danner grundlaget for efterslægtstavlen kaldes stamfaderen. I efterslægtstavlen medtages alle efterkommere, også ...

                                               

Floruit

Floruit er et latinsk ord som angiver et tidspunkt, hvor en person, levede eller blomstrede. Flōruit er tredjeperson entel perfektum aktiv indikativ af det latinske verbum flōreō, flōrēre "at blomstre", fra navneordet flōs, flōris, "blomst". Flor ...

                                               

Slægt (genealogi)

For alternative betydninger, se Slægt. Se også artikler, som begynder med Slægt En slægt er en gruppe af mennesker, der nedstammer fra samme kendte forfader. Ordet blev oprindeligt brugt som betegnelse for dem, som tilsammen danner en given perso ...

                                               

Slægtsskabstavle

En slægtsskabstavle eller konsanguinitetstavle er en oversigt over alle de personer, en given proband har et blodsmæssigt slægtsfællesskab med inden for en vilkårligt valgt ramme. Slægtsskabstavlen vil ifolge sagens natur omfatte hele probandens ...

                                               

Stemma

Et stemma er en skematisk fremstilling af slægtskab. Der kan være tale om en slægtstavle over menneskers slægtskab, men ordet bruges oftest om en fremstilling af slægtskabet mellem tekster og kan således være et led i tekstkritik eller kildekritik.

                                               

Danske Slægtsforskere

I maj 2018 blev foreningen Danske Slægtsforskere stiftet gennem fusionen af DIS- Danmark og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. Det er Danmarks storste enkeltforening af slægtsforskere, idet foreningen har over 7.000 medlemmer.

                                               

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Samfundet blev oprettet 22. november 1879 med navnet Samfundet for dansk-norsk genealogi og Personalhistorie, i 1926 blev en selvstændig norsk forening oprettet, og navnet blev ændret til det nuværende. Samfundet har siden 1880 udgivet tidsskrift ...

                                               

Sixten Otto Brenner

Sixten Otto Brenner var en dansk professionel slægtsforsker. Han grundlagde firmaet Personalhistorisk Institut i Kobenhavn, og var direktor for det fra 1920–1955. Derefter flyttede han til Malmo og grundlagde der Arkiv för svensk släktforskning. ...

                                               

Johannes Peter Frederik Konigsfeldt

Johannes Peter Frederik Konigsfeldt var en dansk historisk forfatter. Konigsfeldt blev cand. theol. 1839, samme år adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole, fik 1857 titel af overlærer tog 1873 afsked. Han udfoldede en omfattende og fortjenstfuld ge ...

                                               

Philipp Jacob Spener

Philipp Jacob Spener, fodt 13. januar 1635 i Ribeauvillé/Rappoltsweiler i Elsass, dod 5. februar 1705 i Berlin, var en tysk luthersk teolog og kaldt "pietismens fader". Desuden var han en fremtrædende genealog, slægtsforsker, og grundlægger af de ...

                                               

Jón Þorkelsson (fodt 1859)

Jón Þorkelsson forni var en islandsk litteraturhistoriker. Jón Þorkelsson blev student 1882, dr.phil. 1888 og landsarkivar i Reykjavik 1900. Han udgav doktorafhandlingen Digtningen paa Island i 15. og 16. Aarhundrede 1888, bind II-IV af "Diplomat ...

                                               

Collegio Araldico

Collegio Araldico er en italiensk institution for forskning i heraldik og genealogi, beliggende i Rom. Oprindeligt grundlagt 1853 som Istituto Araldico Romano og siden 1858 godkendt som en pavelig institution for heraldik og genealogi. Collegio A ...

                                               

CPR-nummer

Et CPR-nummer eller personnummer er et ticifret, personligt identifikationsnummer som gives til statsborgere og folk med opholdstilladelse i Danmark, samt folk der er bosat udenfor Danmark, men er medlem af ATP eller er skattepligtige efter skatt ...

                                               

Dansk Demografisk Database

Dansk Demografisk Database er en online database, der stilles til rådighed af Dansk Data Arkiv, der er en del af Statens Arkiver. Databasen anvendes især indenfor slægtsforskning, og kan man soge efter personer i historiske kilder som f.eks. folk ...

                                               

Den Ny Kirkebog

Den Ny Kirkebog er den hidtil storste ændring af kirkebogsforingen. Ændringen skete i årene 2000-2004. Med ændringen gik man fra håndskrevne protokoller til elektronisk kirkebogsforing. Folkekirkens personregisterforere har siden da foretaget fod ...

                                               

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister er et landsdækkende statsligt folkeregister og indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer. Registret blev oprettet den 2. april 1968. I registret registreres personnummer, navn, adres ...

                                               

Egennavn

Et egennavn, eller proprium, er et ord for et unikt væsen eller en unik ting i modsætning til appellativer, der er fælles betegnelse for flere ens ting. Eksempler på proprier er personnavnet Mathias og stednavnet Glyngore.

                                               

Folkeregister

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. Folkeregistre blev indfort i Danmark ved lov 14. marts 1924. I 1963 blev der oprettet folkeregistre i Gronland. Folkeregistrene blev i 19 ...

                                               

Folketælling

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En folketælling er en officiel optælling og/eller registrering af alle, som bor eller opholder sig på et bestemt område. Det kan være et ...

                                               

Kirkebog

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En kirkebog, officielt kaldet en ministerialbog, er en bog, hvis formål er at registrere de kirkelige handlinger i kirkesognet. Der indsk ...

                                               

Kopulationsafgift

Kopulationsafgift var en afgift på vielser der blev indfort i Danmark i 1661. Afgiften skulle betales af brudgommen. I Kobenhavn blev bryllupsafgiften ophævet i 1868, mens det for det ovrige land allerede skete i 1792.

                                               

Personalhistorisk tidsskrift

Personalhistorisk tidsskrift er et dansk tidsskrift om personalhistorie og slægtsforskning. Tidsskriftet blev oprettet i 1880 og udgives af Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Nuværende redaktor er Ronja Hougner Vejdegren.

                                               

Politiets registerblade

Politiet havde i slutningen af 1800-tallet brug for at have et register, der viste hvor folk i Kobenhavn boede, og hvad de levede af. Der fortes i forvejen mandtalslister, som blev udfyldt af de kobenhavnske husejere to gange om året, svarende ti ...

                                               

Skifte (arv)

Siden 1919 sker skiftet hos en dommer ved Skifteretten, som er afdeling under byretten.

                                               

Slægt & Data

Slægt & Data er et tidsskrift om Slægtsforskning i forbindelse med EDB. Det udgives af foreningen DIS Danmark og udsendes gratis til foreningens medlemmer. Det udkom forste gang i 1987, i de forste år to gange om året, nu fire gange. Bladet indeh ...

                                               

Vejviser

En vejviser er et trykt eller elektronisk hjælpemiddel, der rummer mange systematisk ordnede data vedrorende personer, institutioner, organisationer, firmaer mv. i form af navn, adresse, telefonnummer, e-post, formål mv. I nyere tid er elektronis ...

                                               

Begravelse

Denne artikel omhandler en gravlæggelse. Opslagsordet har også en anden betydning, se begravelse typografi. Begravelse er at begrave en dod. Ved en begravelse sænkes liget i jorden på et gravsted. En ceremoni kan markere begivenheden, men er ikke ...

                                               

Dåb

Dåb er i kristendommen det ritual, hvormed en person indlemmes i den kristne menighed. Ved dåben "afvaskes" personens synder, og han eller hun bliver medlem af Kristi kirke. Det kristne dåbsritual har sit forbillede i Johannes Doberen, som ifolge ...

                                               

Introduktion af barselkvinde

Introduktion af barselkvinde i kirken efter overstået fodsel var indtil 1754 en tvungen ceremoni i Danmark. For reformationen i 1536 var kvinden blevet betragtet som uren efter fodslen og skulle af samme årsag holde sig hjemme de forste fem til s ...

                                               

Prokurationsvielse

Prokurationsvielse, vielse ved prokuration eller vielse ved stedfortræder er en vielse, hvor en af parterne i ægteskabet ikke er fysisk tilstede ved brylluppet og ofte er repræsenteret ved en stedfortræder. Hvis begge parter er fraværende der tal ...

                                               

Vielse

Denne artikel omhandler Vielse i betydningen ægteskab eller partnerskab. Opslagsordet har også en anden betydning, se Ordination. Vielse er den juridiske stadfæstelse af et parforhold. Hvis stadfæstelsen sker i en kirke, er det en kirkelig vielse ...

                                               

Slægtsforskningsprogram

Slægtsforskningsprogram er et computerprogram, der anvendes til at registrere, organisere og udgive genealogiske data til brug for slægsforskning. Som et minimum kan et slægtsforskningsprogram registrere dato og sted for en persons fodsel, ægtesk ...

                                               

Ancestris

Ancestris er et open source slægtsforskningprogram, der er oversat til mange sprog, herunder dansk. Programmet kan anvendes både til pc, Mac og Linux. Ancestris er et program, der downloades til ens egen pc, og alle slægtsdata opbevares lokalet d ...

                                               

Dynasti

For alternative betydninger, se Dynasti flertydig. Se også artikler, som begynder med Dynasti Et dynasti betegner en arvefolge af herskere som tilhorer den samme familie og strækker sig over flere generationer. Ordet anvendes også som betegnelse ...

                                               

Heraldik

Fra urgammel tid har krigere udsmykket deres skjolde og hjelme med farver og figurer. Fra den græske oldtid og Romerrigets regimentsmærker kendes både fane og skjold i det 4. århundrede. Figurer og symboler kunne være praktiske skelnemærker i kam ...

                                               

Herregård

En herregård, sædegård eller hovedgård var en storre gård, der tilhorte en adelsmand, og som var fri for almindelige skatter. Oprindelig var hovedgårdens stilling alene knyttet til ejerforholdet, senere blev skattefriheden knyttet til et vist jor ...

                                               

Optant

Optant kaldes i folkeretten den borger i et afstået landområde, som ved eget valg beholder sit borgerskab i den stat, som vedkommende forud tilhorte til trods for, at vedkommende vælger at blive boende i det afståede område. En sådan ret for borg ...

                                               

Præsteslægt

En præsteslægt er en slægt, hvor der er tradition for, at en stor del af slægtens medlemmer, antager hvervet som præst. Oftest vidergives præsteskabet fra faderen til sonnen, og tit flere generationer i træk. Flere danske slægter har præstelig op ...

                                               

Gatzwiller

Gatzwiller-slægten kommer sandsynligvis fra Alsaceområdet i Frankrig og det nordlige tysktalende Schweiz ved grænsen til Tyskland og Schweiz. Alsace tilhorte skiftende Frankrig og Tyskland, i dag en del af Frankrig. Slægtsnavnet Gatzwiller blev b ...

                                               

Jesu familie

Jesu familie eller den hellige familie, som den ofte kaldes, består udover Jesus selv af hans moder Jomfru Maria og hendes mand Josef. Derudover havde Jesus angiveligt en række soskende.

                                               

Kara Koyunlu

Kara Koyunlu eller Qara Qoyunlu var et shiitisk klan-baseret dynasti som havde herredommet over det nuværende Osttyrkiet, Aserbajdsjan, Vestiran og Irak i mellem 1375 og 1468.

                                               

Kennedy-familien

Kennedy-familien er oprindeligt fra Irland, i 1849 kom Patrick Kennedy til Boston. Efter ni år i USA dor han af kolera og efterlader sig fire born og en kone. Hans son Patrick J. Kennedy starter med at arbejde på havnen i Boston, han spare penge ...

                                               

Patursson

Patursson er en kongsbondeslægt fra Kirkjubour på Færoerne med stamsæde på gården Kirkjuboargardur. Slægten har fostret mange fremtrædende personer indenfor primært politik, medier og kunst. Tre færoske partier har medlemmer af slægten som medgru ...

                                               

Taft-familien

Taft-familien er en slægt med gamle engelske rodder. Taft menes at være afledt af navnet på det engelske sogn Toft hvorfra medlemmer af slægten stammer. Navnet blev forste gang nævnt i 1066. Mange familiemedlemmer lever nu i USA og den 27. præsid ...

                                               

Von Siebenthal

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Slægten von Siebenthal stammer fra Schweiz. På et våbenskjold, står årsta ...

                                               

Luftfartsproblemerne efter Eyjafjallajökulls vulkanudbrud 2010

Eyjafjallajökulls vulkanudbrud 14. april 2010 forte til store problemer i luftfarten over store dele af Europa. Da luftrummet over en lang række europæiske lande blev lukket og tusindvis af flyafgange blev aflyst, strandede millioner af passagere ...

                                               

Luftfartens historie

Luftfartens historie er blevet udviklet gennem mere end to tusind år fra de forste drager og forsog på at hoppe ud fra et tårn, til supersoniske og hypersoniske fly. Drageflyvning stammer fra flere hundrede år f.Kr. og bliver tænkt på som det for ...

                                               

Zeppeliner

Zeppeliner er betegnelsen for en klasse af styrbare kæmpeluftskibe konstrueret med en stiv ramme. Disse luftskibe er opkaldt efter konstruktoren Graf von Zeppelin.

                                               

Teknisk museum

Et teknisk museum er et museum, der typisk fokuserer på den historiske udvikling indenfor en bestemt type at teknisk opfindelse. Det kan eksempelvis være: Jernbaneer Biler og motorcykler Elektricitet Fly Skibe Enkelte tekniske museer dækker også ...