ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Fredloshed

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Fredloshed var i vikingetiden og middelalderen en straf, der blev brugt ved meget grove forbrydelser. Retsvirkningerne af fredloshed indebar, at den f ...

                                               

Hjul og stejle

Hjul og stejle var en vanærende straf, der blev brugt efter henrettelser især halshugning. Til 1866 kunne danske dodsdomme suppleres med krav om at sætte hovedet på en stejle og lægge kroppen på et hjul. Boddelen parterede kroppen og anbragte hov ...

                                               

Håndfæstning

En håndfæstning er en betegnelse for den kontrakt, som adelen og kongen i middelalderen indgik i forbindelse med kongevalg. I middelalderen og renæssancen var Danmark et valgkongedomme. Kongemagten gik således ikke i arv som i dag, men kongerne b ...

                                               

Jernbyrd

Jernbyrd, et middelalderligt retsplejemiddel som blev anvendt som bevismiddel. Midlet bestod i at vedkommende, som skulle fore bevis for sin påstand, bar et stykke glodende jern i sine hænder eller gik barbenet over glodende plovjern. Jernbyrd ho ...

                                               

Kansler

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En kansler er en officiel titel for personer med forskellige pligter i civilisationer, som er dannet direkte eller indirekte under indfly ...

                                               

Kirkefred

Kirkefred eller kirkefreden er betegnelsen for den fred, der skulle være i kirken og på kirkegården. I Danmark var i middelalderen og frem til slutningen af 1800-tallet strafbart at krænke kirkefreden. Kirkefreden blev i Christian 5.’s Danske Lov ...

                                               

Lex Frisionum

Lex Frisionum er en samling af frisiske retsforskrifter fra begyndelsen af 800-tallet, som Karl den Store gav friserne, efter at kystområdet mellem Rheinen og Weseren kom under frankisk styre i slutningen af 700-tallet. Den er den ældste bevarede ...

                                               

Lovsigemand

En lovsigemand eller lagmand er et særegent nordisk juridisk embede. Det har sit udgangspunkt i en fælles germansk mundtlig tradition, hvor kloge mænd blev bedt om at fremsige loven, men det var kun i Norden, at funktionen udviklet sig til et sær ...

                                               

Låsebrev

Et låsebrev var i gammel ret en domskendelse til fastlæggelse af ejendomsret. For Danske Lov af 1683 skulle man, for at sikre sig ejendomsretten til fast ejendom, som man ikke havde skode på, og hvis ejerforhold måske var omstridt, tinglyse sin e ...

                                               

Magdeburgrettigheder

Magdeburgrettighederne var en samling tyske bylove opkaldt efter lovgivningen i Magdeburg, der var udviklet i det Tysk-romerske rige gennem mange århundreder. De regulerede selvstyret i byer og landsbyer, der havde fået byrettigheder af deres her ...

                                               

Magna Carta

Magna Carta er en række engelske frihedsbreve fra 1215, som begrænser engelske monarkers magt. Magna Carta var resultatet af uoverensstemmelser mellem paven og kong Johan og hans baroner om kongens rettigheder: Kongen frasagde sig i Magna Carta v ...

                                               

Magnus Lagabotes Landslov

Magnus Lagabotes landslov var et lovværk gældende for hele Norge givet af kong Magnus Lagabote mellem 1274 og 1276. Lovværket var det forste, som gjaldt for hele Norge og er et af de forste eksempler på omfattende lovgivning fra en central myndig ...

                                               

Marlboroughstatutten

Navnet Marlboroghstatutten er opstået, fordi lovsamlingen blev vedtaget af det engelske parlament på et mode i Marlborough i Wiltshire. Marlboroghstatutten bestod af 29 kapitler. De fire af kapitlerne er forsat gældende ret i England og Wales. De ...

                                               

Marterpæl

Marterpæl er en pæl, hvortil folk blev bundet og martret, dvs. torteret. I Jehovas Vidners oversættelse af Bibelen fra 1985 og 1993, Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, oversættes det græske ord σταυρός staurós med marterpæl, hvor den ...

                                               

Sachsenspiegel

Sachsenspiegel var Tysklands middelalderlige lovsbog, der indeholdt et forsog på en systematisk bearbejdelse af det i lovform og som uskreven sædvaneret foreliggende sachsiske retsstof fra forste tredjedel af det 13. århundrede. Forfatteren er Ei ...

                                               

Saliske lov

Den saliske lov blev nedskrevet i årene 507-511 på befaling af merovingerkongen Klodevig 1. Dermed er den en af de ældste, bevarede lovsamlinger. Den horer til blandt de såkaldte "germanske stammelove". I saliske lov blev den gamle, mundtligt ove ...

                                               

Spadelandsret

Spadelandsret er en retsforskrift fra den sene middelalder. Den betyder, at de, som boede i marskområderne ved kysten fik retten til deres jord mod til gengæld at vedligeholde diger og koge. Spadeland kan oversættes med kultiveret marskland. Dige ...

                                               

Stadsret

Stadsret var vigtig for nogle europæiske byer gennem middelalderen. En stadsret ansås i Tyskland som en rettighed. Denne rettighed var udbredt blandt de kejserlige byer og hansestæderne. Det sikrede dem privilegier i form af handelsaktivitet og e ...

                                               

Stændermode

Ved stændermoder eller stænderforsamlinger forstås i almindelighed den slags politiske forsamlinger, hvor deltagerne er organiserede efter stænder. Politiske forsamlinger af denne art forekom siden de sidste århundreder af middelalderen i en rækk ...

                                               

Tingsvidne

Et tingsvidne betegner egentlig et bevismiddel ved de danske middelalderlige ting, hvor otte troværdige mænd vidnede om et bestemt forhold, fx hvordan det fra gammel tid havde været, eller hvad der tidligere var foregået på tinget. I Jyske Lov he ...

                                               

Nürnbergprocessen

Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949, som blev fort af de allierede mod tyske ledere efter anden verdenskrig i Nürnberg i den amerikanske sektor efter opdelingen af efterkrigstidens Tyskland. De anklagede var 24 topnazister samt ...

                                               

Einsatzgruppenretssagen

Einsatzgruppenretssagen, officielt kaldet The United States of America vs. Otto Ohlendorf, et. al., var en krigsforbryderretssag, der fandt sted i Nürnberg mellem den 29. september 1947 og den 10. april 1948. 24 hojtstående SS-officerer, der var ...

                                               

Fredrik Peter Brandt

Fredrik Peter Brandt var en norsk retshistoriker. Brandt tog juridisk eksamen 1846 og knyttedes 1849 til Kristiania Universitet som universitetsstipendiat. 1862 udnævntes han til lektor 1866 befordret til professor i lovkyndighed. 1856 - 58 foret ...

                                               

Ebbe Hertzberg

Ebbe Carsten Horneman Hertzberg var en norsk retshistoriker og statsokonom. Hertzberg blev student 1865 og cand. jur. 1870. Efteråret 1870 studerede han ved Uppsala Universitet, 1872 - 73 i München under Maurer. 1873 - 75 var han Universitetsstip ...

                                               

Zenonas Petrauskas

Zenonas Petrauskas var litauisk retshistoriker, professor i folkeret ved det juridiske fakultet på Vilnius Universitet og fra 2004 til 2006 viceudenrigsminister i Litauen. Efter studentereksamen i Ariogala Kaunas apskritis studerede Zenonas Petra ...

                                               

Ulrich Stutz

Georg Ulrich Stutz var en schweizisk-tysk retslærd. Stutz studerede i Schweiz og Tyskland, blev Dr. jur. 1892, konstitueret professor i Basel 1894, virkede tillige som dommer, 1895 ekstraordinær professor, 1896 ordentlig professor i Freiburg i. B ...

                                               

Absalon Taranger

Taranger var medlem af Videnskabsselskabet i Kristiania fra 1902 og Hon. Life Member of the Viking Club i London fra 1906. Samme år blev han udnævnt til æresdoktor ved universitetet i Aberdeen.

                                               

Paul Vinogradoff

Sir Paul Vinogradoff var en russisk-engelsk socialhistoriker og retsforsker. Vinogradoff studerede historie ved universitetet i Moskva og retsvidenskab og historie under Brunner og Mommsen i Berlin samt under Schaefer i Bonn. Han blev 1884 ekstra ...

                                               

Retsopgoret efter besættelsen

Retsopgoret er betegnelsen på de især strafferetlige sager mod dem, som under besættelsen havde samarbejdet med tyske myndigheder. Retsopgorets grundlag var straffelovstillægget, som var udarbejdet i besættelsens sidste år og blev vedtaget kort e ...

                                               

Henrettelsesskuret

Henrettelsesskuret på Christianshavn var det ene af de to steder hvor dodsdommene i det danske retsopgor efter besættelsen blev fuldbyrdet i 1946-50. Det andet henrettelsessted var i Undallslund plantage ved Viborg. Henrettelsesskuret var et arki ...

                                               

Den parlamentariske Kommission

Ved Den parlamentariske Kommission forstås almindeligvis en række kommissioner og kommissionsdomstole, som var nedsat i perioden 1945-56 for at undersoge visse forhold i forbindelse med den tyske besættelse af Danmark. Kommissionerne og kommissio ...

                                               

Anetavle

Den person man begynder med, kaldes probanden. Det er altså ham eller hende, hvis forfædre man skal vise afstamningsforholdet til. Ordet Proband betyder den der skal proves, og kommer af at en tysk adelsmand skulle kunne opvise 16 adelige tipolde ...

                                               

Abel af Danmark

Abel var hertug af Slesvig fra 1232 til 1252 og konge af Danmark fra 1250 til 1252. Han var son af Valdemar Sejr og hans anden hustru Berengária af Portugal og bror til kongerne Erik Plovpenning og Christoffer 1. Som hertug af Slesvig kom Abel i ...

                                               

Prins Achilleas-Andreas af Grækenland og Danmark

Prins Achileas-Andreas af Grækenland og Danmark er medlem af den græske kongefamilie. Han er den anden son og tredje barn af kronprins Pavlos af Grækenland og Marie-Chantal Miller. Hans bedsteforældre er Konstantin II af Grækenland og dronning An ...

                                               

Prinsesse Adrienne af Sverige

Prinsesse Adrienne af Sverige, Hertuginde af Blekinge er en svensk prinsesse og hertuginde af Blekinge. Hun er tredje barn og anden datter af prinsesse Madeleine af Sverige og Christopher ONeill.

                                               

Albert 2. af Belgien

Albert II var belgiernes regerende konge fra 9. august 1993 til 21. juli 2013, hvor han abdicerede og overdrog tronen til sin ældste son Philippe af Belgien. Han er son af kong Leopold III 1901 – 1983 og dennes forste kone, prinsesse Astrid af Sv ...

                                               

Alboin

Alboin var en langobardisk konge af Gausidynastiet der regerede i sidste halvdel af det 6. århundrede – ca. 560 – 572. I 568 forte Alboin langobarderne til Italien hvor de besejrede romerne og bemægtigede sig landet.

                                               

Alexandra af Frederiksborg

Hendes Excellence Alexandra Christina grevinde af Frederiksborg er en dansk adelskvinde, der var medlem af det danske kongehus som gift med Prins Joachim fra 1995 til 2005. Hun er mor til Prins Nikolai og Prins Felix. Grevinde Alexandra er den æl ...

                                               

Alexandra af Sachsen-Coburg og Gotha

Prinsesse Alexandra af Sachsen-Coburg og Gotha var en britisk–tysk prinsesse, der var fyrstinde af Hohenlohe-Langenburg fra 1913 til 1942. Hun var datter af Hertug Alfred af Sachsen-Coburg og Gotha og barnebarn af Dronning Victoria af Storbritann ...

                                               

Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Hendes Hojhed Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg er en tysk-dansk prinsesse, der er datter af Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Benedikte af Danmark. Prinsesse Alexandra er ikke arveberettiget til den dansk ...

                                               

Prinsesse Alexandrine-Louise

Prinsesse Alexandrine-Louise af Danmark var en dansk prinsesse. Hun var datter af Prins Harald og barnebarn af Kong Frederik 8.

                                               

Prinsesse Alexia af Grækenland

Tidligere Kronprinsesse og Prinsesse Alexia af Grækenland, nu Prinsesse af Danmark, ældste datter af Konstantin 2. af Grækenland og dronning Anne-Marie. Hun er desuden niece til både Dronning Margrethe II af Danmark og til den nu abdicerede Dronn ...

                                               

Alfons 3. af Aragonien

Alfons 3. af Aragonien, kaldet Alfons den Liberale var konge af Aragonien og greve af Barcelona fra 1285 til 1291. Han erobrede Kongeriget Mallorca mellem sin tronbestigelse og 1287.

                                               

Alfons 4. af Aragonien

Alfons 4. af Aragonien, kaldet Alfons den Gode var konge af Aragonien, Valencia og Sardinien samt greve af Barcelona fra 1327 til 1336. Han blev fodt i Napoli som den anden son af Jakob 2. og Blanca af Anjou. Under hans styre blev den Aragonske K ...

                                               

Alsvinda

Alsvinda var en langobardisk prinsesse, datter af langobardernes konge Alboin og hans kone Klotsuinda, en datter af frankernes konge Klotar. Alsvinda var fulgt med langobarderne fra deres hjemland i Pannonien til invasionen af Italien. Senere eft ...

                                               

Anna af Danmark (1532-1585)

Anna af Danmark eller Anna af Sachsen var en dansk prinsesse, der var kurfyrstinde af Sachsen fra 1553 til 1585. Hun var datter af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg og storesoster til Frederik 2., som var konge af Danmark-Norge 1559-1 ...

                                               

Anna Leopoldovna af Mecklenburg

Anna Leopoldovna af Mecklenburg var som storhertuginde Anna Leopoldovna af Rusland regent af Rusland 1740-1741 som værge for sin umyndige son, zar Ivan 6. af Rusland. Hun var datter af Katharina Ivanovna og hertug Karl Leopold af Mecklenburg-Schw ...

                                               

Anne af Storbritannien

Ikke at forveksle med Anne af Storbritannien 1709-1759. Anne eller Anne Stuart var datter af Jakob 2. af England i hans forste ægteskab og blev dronning af England og Skotland 8. marts 1702. Da de to riger 1. maj 1707 blev forenet, blev Anne den ...

                                               

Dronning Anne-Marie

"Anne-Marie" omdirigeres hertil. For den engelske sanger, se Anne-Marie sanger. Dronning Anne-Marie var fra 1964 til 1974 dronning af Grækenland. Siden Grækenland i 1975 fik en grundlov, der gjorde landet til republik, har hendes officielle titel ...

                                               

Anund Jakob

Anund Jakob fodt mellem 1007-09 ifolge Snorre Sturlasson 25. juli, dod ca. 1050) var konge over sveeerne fra 1022 til sin dod. Anund Jakob var son af Olof Skötkonung og Estrid eller Astrid. Den tyske kronikor Adam af Bremen forklarer dobbeltnavne ...