ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141
                                               

Årbybåden

Årbybåden er resterne af en fire meter lang robåd, som blev fundet i 1938 som en del af en bådbegravelse fra vikingetiden. Graven lå på land i Årby nær Uppsala, og fundet er dateret til 859-950. I båden lå resterne af en kvinde, som var begravet ...

                                               

Äskekärrskibet

Äskekärrskibet er vraget af et svensk vikingeskib. Det er blandt de bedst bevarede handelsskibe fra vikingetiden i Norden. Skibet blev fundet i Äskekärr nord for Alafors ved Göta älv. Det er dateret til 930erne. Skibet blev fundet i 1933 under ar ...

                                               

Brooks (skib, 1781)

Brooks var et britisk slaveskib, der blev beromt, fordi tegninger af det blev brugt i kampagnen for at afskaffe slavehandelen i Storbritannien.

                                               

Fredensborg (skib)

For alternative betydninger, se Fredensborg flertydig. Se også artikler, som begynder med Fredensborg Fredensborg var en fregat bygget af det Vestindisk-guineisk Kompagni i Kobenhavn i 1752 eller 1753. Skibet blev dobt Cron Prindz Christian efter ...

                                               

Jorgen H. Barfod

Jorgen Henrik Pagh Barfod var en dansk marinehistoriker og tidligere leder af Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45 i perioden 1971-1987. Han var modstandsmand under Besættelsen og kom i KZ-lejr.

                                               

Poul Holm (historiker)

Poul Holm er en dansk historiker, der siden 2000 har været professor i maritim og regional historie ved Syddansk Universitet. Var fra 1. marts 2006 til 7. august 2008 rektor ved Roskilde Universitet, hvorefter Poul Holm i 2008 blev professor ved ...

                                               

H.D. Lind

Hans Daniel Lind var en dansk præst og maritim forfatter. Lind, hvis far var snedkermester på orlogsværftet, fik allerede i sin barndom interesse for marinen og dens historie; 1865 blev han student fra Det von Westenske Institut, 1871 cand. theol ...

                                               

Bredo von Munthe af Morgenstierne (museumsdirektor)

Bredo von Munthe af Morgenstierne var en dansk officer og museumsdirektor. Han var son af Otto von Munthe af Morgenstierne og hustru, var elev ved Lycée Clemenceau i Nantes 1929-30 og blev premierlojtnant i fodfolket 1942. Munthe af Morgenstierne ...

                                               

Anders Monrad Moller

Anders Monrad Moller er en dansk historiker. I 1972 blev Anders Moller cand. mag. i historie og musik ved Kobenhavns Universitet. 1981 blev han dr. phil. ved Syddansk Universitet med disputatsen Fra Galeoth til Galease – Studier i de kongeriske p ...

                                               

Frank Allan Rasmussen

Frank Allan Rasmussen er en dansk historiker og museumsleder med speciale i maritim historie, teknologihistorie og industrihistorie. Siden 2006 har han været museumsleder ved Industrimuseet Frederiks Værk. Han er udlært smed og uddannet cand.phil ...

                                               

Christian Tortzen

Christian Georg Tortzen var en dansk sofartshistoriker, far til Christian Gorm Tortzen, Tue Tortzen, der er fagforeningsmand og byrådspolitiker i Hillerod og dotrene Katrine, Dorte og Karen. Christian Tortzen var son af redaktor Christian G. Tort ...

                                               

Ole Ventegodt

Ole Ventegodt var en dansk soofficer og sofartshistoriker. Ventegodt gennemgik de forskellige grader i Soværnet, som han forlod i 1975 med rang af orlogskaptajn. Han begyndte så at læse historie, fik cand.phil graden 1979 og blev i 1981 ansat som ...

                                               

Division (sokrig)

For den landmilitære enhed, se Division militær. Andre, se Division. Se også artikler, som begynder med Division Somilitært anvendes betegnelsen division både om en samling af orlogsfartojer, og om opdelingen af besætningen på et orlogsfartoj.

                                               

Eskadre

En eskadre: squadra for tropper opstillet i firkant) kan være en administrativ samling af ensartede orlogsfartojer i en flåde; destroyere, ubåde, torpedobåde osv. men kan også være en kampenhed af forskellige skibstyper, som for eksempel den kejs ...

                                               

Flotille

En flotille: flotilla for lille flåde) er en somilitær enhed. Orlogsfartojer af samme type samles administrativt i eskadrer, fx torpedobådseskadrer. Flere eskadrer samles i flotiller, der igen samles i nummererede flåder, eller hele landes marine ...

                                               

Guantanamo Bay Naval Base

Guantanamo Bay Naval Base er en amerikansk flådebase lokaliseret i Guantanamobugten i den sydostlige del af Cuba, som bliver benyttet af United States Navy. Guantanamo-basen, som den ofte kaldes i danske medier, huser også en fangelejr for fanger ...

                                               

Hjælpekrydser

En Hjælpekrydser er et handelsskib, der anvendes militært i krigssituationer. Hjælpekrydsere har gennem tiderne primært været anvendt til overfald på fjendens handelsskibe, ved blokader m.v. Ofte fremtræder hjælpekrydserne som almindelige handels ...

                                               

Kaperbrev af 1807

Kaperbrev af 1807 blev i Danmark udstedt i forbindelse med Kanonbådskrigen 1807-1812. Reglementet bekendtgjorde, at et kaperfartoj skulle være i besiddelse af et kaperbrev udstedt af staten mod betaling. Kaperbrev skulle erhverves for at lovliggo ...

                                               

Overfladekrigsforelse

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Overfladekrigsforelse er den krigsforelse der koncentrerer sig om nedkæmp ...

                                               

Torpedofly

Torpedofly var specielle fly der angreb skibe med torpedoer, der var mindre og lettere end torpedoer anvendt af ubåde og krigsskibe. Torpedofly var almindelige dengang da propelflyene dominerede luftkrigen, men er i vore dage blevet erstattet af ...

                                               

Torpedonet

Et torpedonet er et metalnet, der skal forhindre fjendtlige torpedoer i at nå deres mål. Nettet udspændes fra et skib i en passende afstand, så en eventuel detonation af torpedoerne sker i tilstrækkelig afstand til at forhindre storre skader på s ...

                                               

Elbtolden

Elbtolden var en afgift, en stromtold, som den danske konge Christian 4. lod indfore i 1630 for sejlads på Elben, for at skaffe sig ekstra indkomster til sin deltagelse i trediveårskrigen. Christian 4. var hertug i Holsten og havde i 1617 oprette ...

                                               

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark omfatter de forskellige danske okonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipperne. Det betyder i almindelighed, at deres formål er at ordne deres medlemmers forbrug eller produktion eller fremme deres fælles oko ...

                                               

Danskhed

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Danskhed – hvad det vil sige at være eller opfatte sig som dansk – har is ...

                                               

Fiskeribyer i Danmark

Betegnelsen fiskeriby for byer opståede eller udviklede ved moderne havneanlæg stammer fra geografen Aage Aagesen. Ved fiskeribyer forstås bebyggelser, hvor mere end halvdelen af den virksomme befolkning med fast arbejde er beskæftiget ved fisker ...

                                               

Hedeselskabet

Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, hvis fundament strækker sig mere end 150 år tilbage i tiden. Hedeselskabet driver både kommerciel virksomhed, stotter udviklingen af ny viden og arbejder med formidling af viden i ...

                                               

KMA

Kulturmodeambassadorerne er et kulturelt projekt for unge medlemmer af mindretal eller minoriteter i Danmark og grænseområderne. Blandt ambassadorerne finder man repræsentanter for det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sonder ...

                                               

Landligger

En landligger er en bybo, der i sommertiden flytter på landet enten ved at indleje sig hos faste landboere eller ved at bo på pensionat eller badehotel, eller ved at bo på eget landsted. Landliggerrorelsen er fortrinsvis knyttet til 1800-tallet o ...

                                               

Stationsbyer i Danmark

En stationsby i Danmark er en by med en jernbanestation, og benævnelsen bruges som betegnelse på byer, hvis opståen og udvikling overvejende er sket under indflydelse fra jernbaneforbindelsen. Nogle stationsbyer, så som Bronderslev, Herning og Sk ...

                                               

Urbaniseringen i Danmark

Urbaniseringen i Danmark betegner den udvikling, hvor med tiden en stigende andel af befolkningen i Danmark lever i bymæssige bebyggelser. Dette er sket ved dels, at eksisterende byer er vokset, dels ved fremvæksten af nye bysamfund.

                                               

Vejbyer i Danmark

Ved en vejby forstås en bymæssig bebyggelse uden jernbanestation. Sådanne bydannelser opstod fra omkring midten af 1800-tallet, og de udviklede sig ved siden af stationsbyerne men ofte i skyggen af disse: hvor vejby og stationsby lå nær hinanden, ...

                                               

Diaspora

For alternative betydninger, se Diaspora flertydig. Se også artikler, som begynder med Diaspora Diaspora bliver brugt om folk eller befolkningsgrupper, der frivilligt eller ufrivilligt lever spredt udenfor hjemlandet. Udtrykket stammer fra den gr ...

                                               

Flygtning

Flygtninge er et begreb, som man bruger om mennesker, der er flygtet fra noget ubehageligt eller farligt. Begrebet synes forst at være taget i brug på dansk efter vedtagelsen af flygtningekonventionen i 1951. Det findes således ikke i Salmonsens ...

                                               

Johannes Aavik

Efter den sovjetiske besættelse af Estland flygtede Aavik til Sverige i 1944. I Stockholm arbejdede han som arkivar. Fra 1945 til 1952 var han docent i estisk ved Stockholms universitet. Derudover arbejdede han som oversætter og udgav sprogvidens ...

                                               

Erich Auerbach

Erich Auerbach var en tysk filolog, litteraturvidenskabsmand, litteraturkritiker og forfatter. Auerbach blev efter at have deltaget i 1. verdenskrig doktor i romansk filologi ved Philipps-Universität i Marburg i 1921 på en disputats om Dante. Med ...

                                               

Born under jorden

Fatima er en 32-årig kvinde fra Syrien, der sammen med sine tre dotre har levet under jorden i Danmark i mere end et år, fordi hun ikke uden fare for sit liv kan vende tilbage til sin voldelige mand i Syrien. Filmen er en beretning om menneskeskæ ...

                                               

De overlevede - Kampucheanske flygtninge i Thailand

De overlevede - Kampucheanske flygtninge i Thailand er en dansk dokumentarfilm fra 1980, der er instrueret af Steen B. Johansen efter manuskript af Steffen Gram.

                                               

Flygtningefundet i Ostrig 2015

Flygtningefundet i Ostrig 2015 drejer sig om et fund af en efterladt lastbil, der blev fundet om morgenen torsdag den 27. august 2015 parkeret i vejsiden på Ost Autobahn A4 ost for Wien ved Parndorf. Lastbilen viste sig at indeholde ligene af 71 ...

                                               

Flygtningerelaterede ulykker i Europa

Den 21. august væltede en lastbil nær den ostrigske landsby Amstetten, i den var 30 personer på det tidspunkt, 24 blev såret 3 alvorligt.

                                               

Flygtningerelaterede ulykker på Middelhavet

Dette er en oversigt over opbragte eller kæntrede flygtningebåde på Middelhavet. Hændelserne er sket i forbindelse med flygtningekrisen i Europa 2015.

                                               

FNs Flygtningehojkommissariat

FNs Flygtningehojkommissariat, forkortet UNHCR, grundlagt 1950, er en FN-organisation, der har til formål at sikre flygtninge beskyttelse samt at finde varige losninger på deres problemer. Flygtningene hjælpes efter henvendelse fra et FN-land. Ef ...

                                               

Fordrivelsen af tyskere efter 2. verdenskrig

Ved 2. verdenskrigs slutning flygtede eller udvistes hovedparten af de tyske befolkningsgrupper i områder uden for det nuværende Tysklands og Ostrigs grænser. Det drejede sig især om for det forste tidligere tyske områder, som blev annekteret at ...

                                               

Charles Hugo

Charles-Victor Hugo var en fransk forfatter. Han var son af Victor Hugo og bror til François Victor Hugo. Hugo var 1848 sekretær hos udenrigsminister Lamartine, arbejdede ved faderens blad Événement og fulgte ham i landflygtighed, vendte hjem til ...

                                               

Internt fordreven person

En internt fordreven person er en person, der er flygtning i sit eget land. Det vil sige en person, der er tvunget til at forlade sit hjem, men ikke sit land, og som derfor bosætter sig et andet sted i landet. Ved udgangen af 2014 skonnedes det, ...

                                               

Flygtningekonventionen

Flygtningekonventionen af 28. juli 1951 blev udarbejdet af FN i kolvandet på 2. verdenskrig. Målet med konventionen er at sikre, at alle flygtninge får de universelle menneskerettigheder, som FN formulerede i 1948.

                                               

Jana Mandikova

Jana Mandikova er en dansk tidligere fodboldspiller fra Femina. Jana Mandikova var med på Femina-holdet som blev verdensmester i kvindefodbold i 1970 i Italien efter en sejr på 2-0 over Italien. Mandikova var ved at koste Danmark sejren på grund ...

                                               

Nansen-pas

Nansen-passet var et internationalt anerkendt identitetsdokument for statslose flygtninge. Det blev indfort i 1922 af Folkeforbundet på initiativ af dets forste flygtningehojkommissær, Fridtjof Nansen. Det blev anerkendt af flere end 50 stater og ...

                                               

Nansenprisen

Nansenprisen uddeles hvert år af de Forenede Nationers hojkommissær for Flygtninge til en person, gruppe eller organisation som anerkendelse for en ekstraordinær indsats for flygtninge, internt fordrevne og statslose personer.

                                               

Nilfisk- og Nimbusfabrikkerne som Skole

Hen mod krigens afslutning i april 1945 vælter flygtninge ind over de danske grænser og indlogeres på skoler, bl.a. Sondermarksskolen. Derfor stiller Nilfisk- og Nimbusfabrikkerne på Peter Bangsvej 30 lokaler til rådighed for Folkeskolen. Vi er b ...

                                               

Olympiske flygtningehold ved sommer-OL 2016

Det olympiske flygtningehold deltog ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro i Brasilien. I marts 2016 erklærede præsidenten for Internationale Olympiske Komité Thomas Bach, at IOC ville vælge fem til ti flygtninge til at konkurrere ved OL i Rio, i fo ...