ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139
                                               

Bestiarium

Bestiarium er en samling moralske fabler fra middelalderen om faktiske eller mytologiske dyr. Bestiarier var specielt populære i England og Frankrig omkring 1100-tallet og var hovedsagelig samlinger af tidligere tekster. Det ældste bestiarium i d ...

                                               

Biblia Pauperum

Biblia Pauperum eller billedbibler var blokboger, der var meget udbredte i det 14 15. århundrede. De blev anvendt af prædikanter til at formidle bibelhistorier fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente til den store hovedpart af befolkningen ...

                                               

Canterbury-fortællingerne

Canterbury Fortællingerne er en samling fortællinger af den engelske forfatter Geoffrey Chaucer i 1300-tallet, to i prosa, de ovrige på vers. Nogle er originale, og andre er ikke. De bliver fortalt i en rammefortælling af en gruppe pilgrimme på e ...

                                               

Codex Manesse

Codex Manesse, Manessiske håndskrift eller Grosse Heidelberger Liederhandschrift er et manuskript fra mellem 1305 og 1340 fra Zürich. Det indeholder kærlighedsdigte på middelhojtysk af betydelige digtere; mange er kendte herskere. Den tyske minne ...

                                               

Codex Vindobonensis B 11093

Codex Vindobonensis B 11093 er en anonym fægtebog på 46 sider, som udelukkende består af illustration og ingen tekst. Den stammer fra midten af 1400-tallet, og blev formegentlig fremstillet i Sydtyskland. Den er blevet grupperet sammen med "Gladi ...

                                               

Codex Wallerstein

Codex Wallerstein eller Vonn Baumanns Fechtbuch er en samling på tre afskrifter fra 1500-tallet af 1400-tals fechtbuch-manuskripter på sammenlagt 221 sider. I manuskriptet står 1549. Vom baumanns 108, hvilket indikerer, at det har tilhort en Mich ...

                                               

De arte venandi cum avibus

De Arte Venandi cum Avibus er et latinsk værk om ornitologi og falkejagt, der er skrevet i 1240erne af den tyskromerske kejser Frederik 2. Det ene af de bevarede manuskripter er dediceret til hans son Manfred. Manuskriptet De arte venandi cum avi ...

                                               

De la pirotechnia

De la Pirotechnia er en bog fra 1540, der betragtes som den forste trykte bog om metallurgi, der er blevet udgivet i Europa. Den blev skrevet i Italien og udgivet i Venedig af Vannoccio Biringuccio, der boede i Siena. Bogen er blevet oversat til ...

                                               

De re metallica

De re metallica Natur) er en bog om minedrift, raffinering og smeltning af metaller, der blev udgivet posthumt i 1556 på grund af forsinkelser med træsnittende til illustrationerne. Forfatteren var den tyske Georg Bauer, hvis forfatterpseudonym v ...

                                               

Den kyske dronning

Handlingsreferat Arkiveret 8. august 2016 hos Wayback Machine Den kyske dronning. Den komplette tekst – sammenknyttet med links til Gammeldansk Ordbog og til faksimiler af det originale håndskrift.

                                               

Dværgekongen Laurin

Dværgekongen Laurin. Den komplette tekst – sammenknyttet med links til Gammeldansk Ordbog og til faksimiler af det originale håndskrift. Handlingsreferat Arkiveret 8. august 2016 hos Wayback Machine

                                               

Flores og Blanzeflor

Handlingsreferat Arkiveret 8. august 2016 hos Wayback Machine Flores og Blanzeflor. Den komplette tekst – sammenknyttet med links til Gammeldansk Ordbog og til faksimiler af det originale håndskrift.

                                               

Flos Duellatorum

Flos Duellatorum er navnet på der versioner af Fiore dei Liberis illuminerede fægtebog, der blev skrevet i 1410 dateret til 1409 i den julianske kalender. Der findes fem bevarede udgaver uner titlen Fior di Battaglia. Både Flos Duellatorum og Fio ...

                                               

Froissarts Kroniker

Froissarts kroniker er et prosaværk om hundredårskrigen, der blev skrevet i 1300-tallet af Jean Froissart. Fortællingen begynder med de begivenheder, der forte til, at Edvard 2. blev afsat som konge i 1326 og dækker tiden op til år 1400. Den fort ...

                                               

Glasgow Fechtbuch

Glasgow Fechtbuch er en fægtebog om den tyske fægteskole, der er dateret til 1505. Manuskriptet består af 105 folia, og kombinerer instruktioner fra forskellige fægtemestre fra 1400-tallet, der videreforte Johannes Liechtenauers fægtetradition. D ...

                                               

Hausbuch (Schloss Wolfegg)

Hausbuch eller Mittelalterlich Hausbuch von Schloss Wolfegg er et middelalder skrevet og illustreret manuskript fra omkring 1480, der er fremstillet af flere kunstnere og forfattere, sandsynligvis fra området omkring Mittelrhein i Tyskland. Det b ...

                                               

Havelok the Dane

Havelok the Dane er en middelengelsk ridderroman om den dansk-engelske sagnkonge Havelok. Historien er en del af engelsk middelalderlitteratur. Titlen er også kendt i to tidligere anglonormanniske versioner. De fleste forskere placerer tilblivels ...

                                               

Heksehammeren

Malleus Maleficarum eller Heksehammeren var den mest kendte "instruktionsbog" i heksesager fra middelalderen. Bogen giver retningslinjer for, hvordan myndighederne skulle opspore, afslore, efterforske og retsforfolge trolddom og heksekriminalitet ...

                                               

Héloïse

Héloïse er kendt for sine breve til Pierre Abélard. De er blandt de bedst kendte vidnesbyrd på tidlig romantisk kærlighed. Héloïse var datter fodt af den skandalose forening af Hersint af Champagne med Seneschal fra Frankrig Gilbert af Garlande. ...

                                               

Hertug Frederik af Normandi

Hertug Frederik af Normandi. Den komplette tekst – sammenknyttet med links til Gammeldansk Ordbog og til faksimiler af det originale håndskrift. Handlingsreferat

                                               

Hildebrandslied

Hildebrandslied er et heroisk digt bestående af 68 verselinjer, nedskrevet på oldhojtysk i bogstavsrim i 830-tallet, efter en langt ældre, mundtlig overlevering. Det er et af de tidligste, litterære værker på tysk, og det beretter om det tragiske ...

                                               

Historia Calamitatum

Historia Calamitatum også kendt som Abaelardi ad Amicum Suum Consolatoria er et selvbiografisk værk på latin skrevet af Peter Abelard, der var en af Frankrigs vigtigste intellektuelle i middelalderen og pioner inden for skolastikken. Det er i bre ...

                                               

Hjertebogen

Hjertebog er et dansk manuskript fra 1550erne. Blandt sangene er "Germand Gladensvend", der er på Kulturkanonens liste over vigtige litterære værker, "folkeviser". Det er en samling af 83 kærlighedsballader på dansk, der blev indsamlet i begyndel ...

                                               

Jens Billes visebog

Jens Billes visebog er den næstældste samling af dansk poesi, efter Hjertebogen. Den blev samlet i sidste halvdel af 1550erne.

                                               

Jordanes

Jordanes var historieskriver af gotisk slægt. Han forfattede i Konstantinopel og på latin De origine actibusque getarum forkortet til Getica om sit folks historie i 551 e. Kr. Han var embedsmand hos den ostgotiske konge Theoderik den Store og kal ...

                                               

Kongespejlet

Kongespejlet er en norsk middelalderbog fra omkring 1250 som skildrer datidens verdensbillede og giver instruktioner til kobmanden og krigeren. Bogen er udformet som en dialog mellem far og son, som det fremgår mere udforligt på engelsk: Konungs ...

                                               

Kudrun

Kudrun er et digt på middelhojtysk, formentlig skrevet i det 13. århundrede, kun kort tid efter Nibelungenlied, hvis indflydelse kan spores i det. Det er bevaret i et enkelt dokument, som blev udarbejdet efter ordre af Maximilian I, og blev opdag ...

                                               

Le Livre des tournois

Le Livre des tournois er en bog af René dAnjou, der beskriver reglerne i ridderturneringer. Det er sandsynligvis skrevet i 1460erne og er rigt illustreret.

                                               

Libellus De Arte Coquinaria

Libellus De Arte Coquinaria er en håndskreven kogebog fra middelalderen med mindst 25-35 madopskrifter fra Nordeuropa. I dag kendes fire afskrifter af manuskriptet, hvoraf 2 er på dansk - manuskript K med 25 opskrifter og manuskript Q med 31 opsk ...

                                               

Liber catenatus

En liber catenatus er en lænket bog. I Middelalderen og senere var det en hyppig skik at lænke messeboger og lignende, tilhorende kirker, klosterbiblioteker og lignende institutioner, fast til de læsepulte, hvor de skulle benyttes; grunden var fr ...

                                               

Limburgkroniken

Limburgkroniken eller Festi Limpurgenses er navnet på en tysk kronike, der sandsynligvis blev skrevet af Tileman Elhen von Wolfhagen efter 1402. Det er kilde til en stor del af Rheinlands historie mellem 1336 og 1398, men er muligvis mere værdifu ...

                                               

Livre de chasse

Livre de chasse er en middelalderlig bog om jagt, der blev skrevet mellem 1387 og 1389 af Gaston 3., greve af Foix, der også er kendt som Fébus eller Phoebus, og dedikeret til Filip den Dristige, Hertug af Burgund. Fébus var en af de dygtigste jæ ...

                                               

Llyfr Taliesin

Llyfr Taliesin er en digtsamling og et af de mest beromte mellemwalisiske manuskripter. Bogen stammer fra forste halvdel af det 14. århundrede, men mange af de 56 digte, som er bevaret i bogen, menes at stamme fra det 10. århundrede. Manuskriptet ...

                                               

Lucidarius

Lucidarius er en folkebog fra middelalderen. Sit navn og fremstillingsmåden – samtale mellem en sporgende discipulus og en svarende magister – lånte den fra et latinsk skrift af den i Tyskland bosatte gejstlige Honorius fra Autun fra begyndelsen ...

                                               

Merseburg-versene

Merseburg-versene er to middelalderlige trylleformularer, vers eller besværgelser, skrevet på oldhojtysk. De er de eneste kendte eksempler på germansk religion bevaret på dette sprog. De blev fundet i 1841 af Georg Waitz i et teologisk manuskript ...

                                               

Middelalderlatin

Middelalderlatin er sproget latin, som det blev talt og skrevet i middelalderen. Middelalderen var en periode på mange hundrede år med stor sproglig udvikling inden for perioden. Latin var uddodt som modersmål omkring slutningen af antikken, og d ...

                                               

Minnesang

Minnesang er en særlig tradition af sunget kærlighedslyrik, som blev dyrket i den tyske adel fra ca. 1150-1400. De forste minnesangere var formodentlig inspirerede af de franske troubadourer og trouvèrer.

                                               

Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica er en omfattende serie af redigerede også udgivne primærkilder til studiet af Tysklands historie fra slutningen af Romerriget til omkring 1500. Den består af både kroniker og arkivmateriale. På trods af navnet dækker ...

                                               

Nekrologium

Ikke at forveksle med Nekrolog. Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Et nekrologium er en bog eller fortegnels ...

                                               

Nibelungenlied

Nibelungenlied eller Volsungesagnet er et heltekvad om burgundernes nederlag til romersk-hunniske styrker i slaget ved Worms. Det er videregivet mundtligt og blev nedskrevet på mellemhojtysk i det 13. århundrede. Titlen stammer fra den afsluttend ...

                                               

Njáls saga

Njáls saga er en islændingesaga, som er skrevet ca. 1280. Historien foregår i Rangárvellir på det sydlige Island ca. år 950-1015 og handler om venskabet mellem Njál på Bergþórshvoll og Gunnar fra Lidarende, som stadig sættes på prove af slægtning ...

                                               

Nürnberger Hausbücher

Nürnberger Hausbücher eller Zwölfbrüderbücher er en samling illustrationer af beboere i to fattighuse fra Nürnberg i Tyskland. De sammenlagt fem bind er opbevaret på Stadtbibliothek Nürnberg. Mendelsche Zwölfbrüderhaus blev etableret i slutningen ...

                                               

Nürnbergkroniken

Nürnbergkroniken er en illustreret bibelsk parafrase og verdenshistorie, der folger menneskehedens historie i relation til biblen; den fortæller historien for mange vigtige byer i vesten. Den er skrevet på latin af Hartmann Schedel og bearbejdet ...

                                               

Opus Majus

Opus Majus er det vigtigste værk af Roger Bacon. Det blev skrevet på middelalderlatin efter opfordring af pave Clemens IV for at forklare det arbejde Bacon havde påtaget sig. Den 840-siders lange afhandling spænder over alle aspekter af naturvide ...

                                               

Persenober og Konstantianobis

Handlingsreferat Persenober og Konstantianobis. Den komplette tekst – sammenknyttet med links til Gammeldansk Ordbog og til faksimiler af det originale håndskrift.

                                               

Reinmar von Zweter

Reinmar von Zweter i Baden-Württemberg – efter 1248) var en tysk "ordsprogsdigter" og muligvis af ridderlig herkomst. Reinmar udovede sin kunst i Prag og skal ligge begravet i Essfelden i Franken. Hans digte er mærkeligt nok næsten alle skrevet i ...

                                               

Rimkronikerne

Rimkronikerne er en samling vigtige historiske værker på vers og med rim fra Sveriges middelalder. Samlingen består af Gamle kronike eller Erikskroniken som skildrer Folkungaslægtens brodrestridigheder ; Nye kroniken eller Karlskroniken som skild ...

                                               

Rolf Krakes saga

Rolf Krakes saga er sen fornaldersaga om de tragiske hændelser, der udspillede sig omkring den danske konge Rolf Krake og hans slægt, Skjoldungerne. Hændelserne bliver dateret til slutningen af 400-tallet og begyndelsen af 500-tallet.

                                               

Roseromanen

Roseromanen, eller på fransk Le Roman de la Rose, er et storstilet fransk fortællende middelalderdigt fra 1200-tallet. Værket, som havde stor påvirkning på senere middelalderlitteratur, er fremstillet som en allegorisk drommevision og værkets udt ...

                                               

Royal Armouries Ms. I.33

Royal Armouries Ms. I.33 er den tidligst kendte overlevende europæiske fechtbuch og en af de ældste manualer i verden om krigskunst, der behandler væbnet kamp. I.33 er også kendt som Walpurgismanuskriptet efter Walpurgis, der er afbildet i den si ...