ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137
                                               

Det Moderne Gennembrud

Det Moderne Gennembrud er en litterær periode, der typisk anses for at vare fra 1870 til 1890. Betegnelsen anvendes især om litteraturen i Skandinavien og bruges særligt om de nordiske digtere, som under Georg Brandes lederskab satte problemer un ...

                                               

Empire

Empire var en europæisk stilperiode indenfor klassicismen fra slutningen af 1700-tallet og frem til midten af 1800-tallet. Stilen opstod i Frankrig og var stærkt knyttet til personkulten omkring Napoléon Bonaparte. Stilen var gældende både indenf ...

                                               

Fauvisme

Fauvisme var en retning indenfor fransk ekspressionistisk maleri, der opstod omkring 1905 parallelt med den tyske ekspressionisme. Den var den forste af mange revolutionerende retninger i begyndelsen af 1900-tallet og fik trods sin korte levetid ...

                                               

Funktionalisme (arkitektur)

For alternative betydninger, se Funktionalisme. Se også artikler, som begynder med Funktionalisme Funktionalisme er den stilhistoriske betegnelse for en udvikling i arkitekturen, som opstod efter forste verdenskrig og prægede mellemkrigstiden. Fu ...

                                               

Futurisme

Futurismen er en kunstnerisk avantgardebevægelse med udspring i Italien i begyndelsen af 1900-tallet. Futuristerne hyldede byen, stojen, farten og krigen som det nye århundredes mentalitet i et opgor med al gammel museumskunst. I 1909 fodtes den ...

                                               

Heimatschutz

Heimatschutz er en arkitektonisk retning, der havde sin storhedstid i forste halvdel af det 20. århundrede i Tyskland. Navnet opstod i 1904, hvor foreningen Deutsche Bund für Heimatschutz blev dannet. Stilen gik af mode med udgangen af 2. verdens ...

                                               

Herredsrejse

Herredsrejserne i Danmark var betegnelsen for omrejsende studiehold, der skulle beskrive de enkelte danske kulturhistoriske minder i de forskellige herreder. De er de forste arkæologiske og kunsthistoriske feltstudier i Danmark.

                                               

Historicisme (arkitektur)

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Historicismen eller Eklekticisme er en fællesbetegnelse for en europæisk ...

                                               

Impressionisme

Impressionisme er en kunstretning inden for malerkunsten som især var fremme fra ca. 1870 til 1890. Ordet stammer fra det franske ord: impression som betyder indtryk. Man forsogte at lave en gengivelse af det flygtige ojeblik med det ojeblikkelig ...

                                               

Jugendstil

Jugendstil er en kunstnerisk stilperiode i Europa 1896-1910 og i Danmark 1900-1915, hvor stilen ofte blandedes med nationalromantikken. Jugendstilen er et formsprog, der arbejder meget med organiske former, inspireret af naturens kurver. Jugend s ...

                                               

Karolingisk arkitektur

Karolingisk arkitektur kan betegnes som en meget tidlig, romansk bygningskunst. Formsproget i perioden 700-911 bærer tydeligt præg af indflydelse fra Ravenna og Rom og kan sagtens udgore et forstadie til gotikken. Der findes kun meget få bygninge ...

                                               

Kitsch

Kitsch er en stil bestående af masseproduceret kunst eller design med brug af kulturelle symboler. Udtrykket er også brugt nedsættende til at vurdere et kunstnerisk udtryk til lav æstetisk kvalitet. Ordet er et låneord fra tysk eller jiddisch, ki ...

                                               

Klassicismen

Klassicismen er en fællesbetegnelse for kunstretninger, der efterligner eller soger at genoplive antikkens skonhedsidealer, herunder renæssancen samt franske, hollandske og engelske kunstretninger i 1600-tallet. Hertil gælder også Nyklassicismen ...

                                               

Klunketiden

Klunketiden er en populær betegnelse for stilperioden historicisme fra ca. 1880 til 1900. Her var klunker, der er uldkugler med en kvast, et yndet possement på mange polstrede mobler. Tiden kaldes også Victoriatiden, som i England er 1837-1901, h ...

                                               

Konstruktivisme (kunst)

For alternative betydninger, se Konstruktivisme. Se også artikler, som begynder med Konstruktivisme Konstruktivisme er en kunstform, der beskæftiger sig med nonfigurative geometriske former. Historisk set har konstruktivisme rod i 1910ernes Rusla ...

                                               

Kubisme

Kubisme er en kunstnerisk stilperiode udviklet mellem 1908 og 1914 i et samarbejde mellem Pablo Picasso og Georges Braque. Ideen bag kubisme var at man kun kunne beskrive objektet hvis man viste det fra flere sider på én gang, stik imod perspekti ...

                                               

Kubofuturisme

Kubofuturismen var en stilretning der udviklede sig i årene for forste verdenskrig inden for russisk modernistisk billedkunst; den forenede elementer fra kubisme og futurisme. En markant repræsentant var Kazimir Malevitj. Typisk for kubofuturisme ...

                                               

Louis Seize

Louis seize er en stilperiode 1760 – 1790 i arkitektur og interior. Stilen opstod i Frankrig midt i 1700-tallet og har navn efter Ludvig 16. Den er en del af klassicismen og kendetegnes af rette linjer og symmetri. Louis seize blev udviklet efter ...

                                               

Manierisme

Manierismen eller senrenæssancen er en kunstretning, der i det 16. århundrede fulgte efter hojrenæssancen og blev efterfulgt af barokken. Manierismen kendetegnes ved overdrevent langstrakte skikkelser og forkærlighed for overbroderede klædedragte ...

                                               

Metamodernisme

Metamodernisme er den foreslåede samlebetegnelse for en række udviklinger indenfor filosofi, æstetik og kultur, som er fremkommet fra, og som reaktion på, postmodernismen. Et relateret begreb er post-postmodernisme.

                                               

Modernisme

For alternative betydninger, se Modernisme flertydig. Se også artikler, som begynder med Modernisme Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. er et eksempel på ukritisk overtagelse af en kilde ...

                                               

Naivisme

Naivisme er en samlende betegnelse for flere retninger i 1900-tallets malerkunst, der tilstræber en vis barnlighed ved at efterligne bornetegninger og ved at se stort på perspektiv og anvende mange detaljer i billederne. Naivismen fortsætter trad ...

                                               

Nationalromantik (arkitektur)

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Nationalromantik er en betegnelse for en byggestil i Danmark og Skandinav ...

                                               

Naturalisme (litteratur)

Denne artikel omhandler kunstretningen af dette navn. Opslagsordet har også en anden betydning, se Naturalisme. Naturalisme er en stilperiode i litteraturen som fokuserer på mennesket som biologisk væsen. Den ligger i sidste halvdel af det 19. år ...

                                               

Neoimpressionisme

Indenfor kunsten er neoimpressionisme navn på en generation kunstnere som videreudviklede impressionisternes teknik med at lægge farve på lærredet for at opnå visse effekter. Neoimpressionismen grundlagdes af pointillisten Georges Seurat i 1890er ...

                                               

Neue Sachlichkeit

Neue Sachlichkeit er betegnelsen på en modernistisk stilretning inden for maleri, litteratur, fotografi, filmkunst, arkitektur og musik som var særlig fremherskende i Tyskland i 1920erne. Neue Sachlichkeit ophorte efter 1933 da den tyske Weimarre ...

                                               

New Urbanism

New Urbanism er en form for byplanlægning og er som praksis forst og fremmest udbredt i USA. Det kendetegnende for New Urbanism er byer i lille skale, med et tæt vejnet og gode muligheder for at bevæge sig i byen på cykel eller til fods. Byen ska ...

                                               

Normannisk arkitektur

Normannisk arkitektur er betegnelsen for typer af romansk arkitektur, som blev udviklet af normannerne i lande, som var under deres indflydelse i 1000-tallet og 1100-tallet. Særlig bliver betegnelsen brugt om engelsk romansk arkitektur. Normanner ...

                                               

Ny realisme

Den kunstneriske stilart Ny realisme - også kaldet ekstrem realisme, super-realisme, fotorealisme og nyrealisme - er en betegnelse for flere retninger i 1900-tallets billedkunst. Begrebet har også været anvendt inden for litteratur og film. Nyrea ...

                                               

Nybarok

Nybarok bruges ofte som betegnelse for en arkitektonisk stilperiode i Danmark i tidsrummet ca. 1905 til 1920, hvor nationalromantikkens interesse for ægte, regionale materialer og massevirkninger blev kombineret med inspiration fra 16- og 1700-ta ...

                                               

Nyklassicisme

Nyklassicisme, neoklassicisme eller nyantik og senklassicisme er en stilretning inden for kunst, arkitektur og kunsthåndværk i Europa og Nordamerika. Retningen, der tog udgangspunkt i antikkens græske og romerske kunst, var fremherskende ca. 1750 ...

                                               

Nyromantisme

Udtrykket Nyromantisme er anvendt til at dække genkomsten af romantismen indenfor musik, maleri og litteratur. Den har været anvendt med henvisning til det meget sene 19. århundrede og starten af det 20. århundredes komponister som Gustav Mahler ...

                                               

Op art

Op art er abstrakt kunst, der udnytter, at menneskets syn let bedrages af optiske fænomener. Ved at arbejde med sorte og hvide flader eller kontrastfarver får kunstneren kunstværket til at se ud, som om det vibrerer eller flimrer.

                                               

Organisk arkitektur

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Organisk arkitektur er et samlebegreb for en række arkitektoniske retning ...

                                               

Palæstil

Palæstil er betegnelsen for en kort dansk stilperiode ca. 1890-1910, hvor elementer fra rokoko og klassicisme blev sammensat især i facadedekorationer, der generelt havde let relief. Brugen af sortglaserede tegltage, pudsede facader, attika, meda ...

                                               

Popkunst

Popkunst eller pop art er en kunstretning, der gor op med abstrakt ekspressionisme og soger mod den figurative kunst med temaer fra massekulturen. Begrebet blev skabt i 1956 af den engelsk-amerikanske kunstkritiker Laurence Alloway, men blev fors ...

                                               

Postkonstruktivisme

Postkonstruktivisme var en arkitektonisk overgangsstilart, som eksisterede i Sovjetunionen i 1930erne, typisk for tidlig stalinistisk arkitektur for 2. verdenskrig. Udtrykket postkonstruktivisme var udmontet af Selim Khan-Magomedov, en arkitektur ...

                                               

Postmoderne litteratur

Postmoderne litteratur er en litterær stromning, der for alvor begyndte at vinde frem i USA i 1960erne med forfattere som Kurt Vonnegut, Thomas Pynchon og John Barth. Denne form for litteratur er ofte præget af fortællegreb som fragmentering, met ...

                                               

Primitivisme

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Primitivisme inden for kunsten betegner et fænomen i det europæisk moderne: "en moderne kunstretning der lader sig inspirere af kunsten hos primitive ...

                                               

Purisme

Purismen er inden for malerkunsten en post-kubistisk bevægelse, som blev skabt af Amédée Ozenfant, Le Corbusier og Fernand Léger. Ozenfant og Le Corbusier kritiserede i bogen, Après le cubisme, fra 1918 kubismen og onskede et maleri, der var styr ...

                                               

Queen Anne Style

Queen Anne Style kaldes den stilretning, der blev herskende i England omkring år 1700. Ordet har ikke videre gyldighed for den egentlige arkitektur, idet der kun blev bygget lidet i dronningens regeringstid og da nærmest mindre landbygninger og b ...

                                               

Realisme (litteratur)

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Sammenlign tidsangivelsen med de ovrige sprogversioners − og evt. også Den Store Danske For alternative betydninger, se Realisme. Se også artikler, so ...

                                               

Régence

Regence var en stil i rumindretning og kunsthåndværk på overgangen mellem barok og rokoko. Navnet kommer af det franske la Regence, dvs. formynderregentskabet 1715-1723 for den unge konge Ludvig 15. af Frankrig. Den må ikke forveksles med den eng ...

                                               

Renæssancen

Denne side handler om den europæiske renæssance fra det 14. til det 17. århundrede. For den tidligere europæiske renæssance se Tolvte århundredes renæssance. Renæssancen er en periode fra det 14. til det 17. århundrede, der betragtes som broen me ...

                                               

Rokoko

Rokokoen kom til Danmark i 1730 og forsvandt omkring 1760. Det var en kunstnerisk stilperiode i Europa 1720-1789. Kendetegn: elegant, gracios og orientalsk influeret. Trods dens korte levetid fik den stor indflydelse hos de naturbegejstrede, da d ...

                                               

Romansk stil

Romansk stil er betegnelsen for en stil, der var udbredt i hojmiddelalderens Europa fra omkring 1000 til ca. 1150. Udtrykket romansk skyldes, at stilen er opkaldt efter romersk byggeskik. I begyndelsen var de typiske romanske kirker simple langhu ...

                                               

Romantismen

Romantismen, også kaldet sort romantik eller skrækromantik, var en kunstnerisk periode, som litteraturhistorikere har anvendt om tendenser i dansk litteratur fra ca. 1820 til ca. 1850. Perioden kan enten anskues som selvstændig eller som en under ...

                                               

Rosenborg-stil

Rosenborg-stil eller Christian IV-stil var en arkitekturstil i Danmark 1860-1900. Den var fremtrædende i Danmark under historicismen. Den er en efterligning af hollandske renæssancestil, som kong Christian IV havde stor forkærlighed for og brugte ...

                                               

Schweizerstil

Schweizerstil betegner en arkitektonisk stilretning under eklekticismen eller historicismen i anden halvdel af 1800-tallet. Stilen opstod i Tyskland og Schweiz og blev senere spredt med den internationale historicisme. Stilen var populær i lande ...

                                               

Shakermobler

Shakermobler er en stilart, der blev grundlagt af shakersekten i begyndelsen af 1800-tallet. Krav om enkelhed, renhed, perfektion og hoj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet påvirkede formen af de mobler og brugsgenstande, som shakerbevægelsen ...