ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136
                                               

Romerske skole (musik)

Den romerske skole inden for musikken er betegnelsen for en kreds af renæssancekomponister som var aktive i Rom fra midten af 1500-tallet til et stykke ind i 1600-tallet, dvs senrenæssance og tidlig barok. Mange af komponisterne havde direkte for ...

                                               

Samtidsmusik

Samtidsmusik er et udtryk der ofte bruges som en fællesnævner for kunstmusik i det 20. og 21. århundrede. Den bliver ofte regnet som en stil inden for den vestlige musik, men også komponister fra andre dele af verden kan falde ind under betegnels ...

                                               

Tidlig musik

Tidlig musik, eller musica antiqua, er et etableret udtryk for den ældste nedskrevne vestlige musik, der blev skrevet for wienerklassikken. Perioden omfatter antik musik, musik fra middelalderen og renæssancemusik. Ifolge Storbritanniens National ...

                                               

Troubadour

En trubadur eller troubadour var en sydfransk digter, komponist og sanger fra ca. 1100 til 1300, som optrådte i områderne Aquitaine, Limousin, Guyenne, Provence, Katalonien og Italien. Det tilsvarende ord for en kvindelig kunstner var trobairitz. ...

                                               

Johannes Zahn

Johannes Christoph Andreas Zahn /Pegnitz – 17. februar 1895 i Neuendettelsau) var en tysk teolog, hymnolog og musikforsker. Zahn var præst og siden direktor for seminariet i Altdorf bei Nürnberg. Han har haft megen fortjeneste af forskninger vedr ...

                                               

Middelalderligt teater

Middelalderligt teater omhandler teateroptræden i perioden mellem det Vestromerske riges fald i 400-tallet og til begyndelsen af renæssancen omkring 1500-tallet. Teater i middelalderen dækker alle typer drama, der blev produceret i Europa i disse ...

                                               

Mirakelspil

Mirakelspil er et middelalderligt drama hvor Jomfru Marias eller en helgens undergerninger skildres. Mirakelspil blev især meget populært i det 14. århundrede hvorfra den beromte franske samling, Les miracles de Notre Dame, blev skrevet. Det ælds ...

                                               

Moralspil

Moralspil eller moralitet er en teaterform fra middelalderen af religiose skuespil med allegoriske rollefigurer. Ordet moralitet stammer fra fransk moralité der igen stammer fra latin moralitas. Moralspil var versificerede allegoriske dramaer med ...

                                               

Mysteriespil

Mysteriespil er en folkelig teaterform fra middelalderen, som fremfores af amatorer på offentlige pladser. Mysteriespillene havde religiost indhold, og gestaltede oftest historier hentet fra Biblen. Hændelserne omkring påskeugen var et almindelig ...

                                               

Avantgarde

For alternative betydninger, se Avantgarde flertydig. Se også artikler, som begynder med Avantgarde Avantgarde er et udtryk om billedkunstnere, musikere, forfattere, politikere og andre, som eksperimenterer med avancerede ideer. Målet er at udfor ...

                                               

ABCinema (kollektiv)

For alternative betydninger, se ABCinema. Se også artikler, som begynder med ABCinema ABCinema var et dansk kollektiv der fungerede som uafhængig filmselskab. ABCinema stiftedes den 15. maj 1968 ved et mode i Per Kirkebys atelier på Bülowsvej i K ...

                                               

Eksperimentalfilm

Eksperimentalfilm er filmens avant-garde, hvor der eksperimenteres med nye ideer og former, det her de afproves for forste gang. En af de mest kendte er Luis Bunuels Den andalusiske hund, hvor han i samarbejde med maleren Salvador Dali overforte ...

                                               

Eraserhead

Er det et mareridt eller en egentlig betragtning af en post-apokalyptisk verden? Sat i en industriel by, hvor store maskiner arbejder konstant, spyr rog og laver stoj. Her bor Henry Spencer i en bygning, der ligesom alle de andre, synes at være e ...

                                               

Kazimir Malevitj

Kazimir Severinovitj Malevitj var en sovjetisk avantgardekunstner. Malevitj er kendt for suprematismen.

                                               

Russisk avantgarde

Russisk Avantgarde "skildrer en turbulent epoke i nyere russisk historie igennem en gruppe personligheder på den russiske kunstscene i begyndelsen af århundredet: Malevitj, Filonov, Tatlin samt ideolog og kommissær Nikolaj Punin. Det er en dramat ...

                                               

Bronzealderguldhat

I Centraleuropa der fundet fire hoje guldhatte af tyndt guldblik og dateret til mellem 1400 f.Kr. og 800 f.Kr. Seneste fund blev identificeret ved Berlins nationalmuseums kob i 1996. Det er dateret til 1000-800 f.Kr. og formodes at stamme fra Sch ...

                                               

Gwion rock art

Bradshaws er betegnelsen for de hulemalerier, der findes i Kimberly-regionen i den nordvestlige del af Australien. Hulemalerierne er opkaldt efter eventyreren Joseph Bradshaw, som var den forste europæer, som opdagede og dokumenterede dem i 1891. ...

                                               

Lascaux-hulerne

Lascaux-hulerne i Frankrig indeholder noget af den tidligst kendte kunst i form af hulemalerier, der er dateret til at være 15.000 til 17.000 år gamle. Hulerne, som ligger omkring 500 kilometer sydvest for paris, blev opdaget i 1940 af en hund ka ...

                                               

Venusfigurine

Venusfiguriner er samlebegreb for omkring 200 kvindefiguriner, der er fundet i store dele af Europa og fra den mellemste ældre stenalder til den sene ældre stenalder. De fleste figuriner stammer fra gravettien-perioden i Vesteuropa, mens andre og ...

                                               

Aleksander Lesser

Aleksander Lesser var en polsk historiemaler. Lesser, uddannet i Dresden og München Schnorr, har især behandlet emner fra sit fædrelands historie: Trembowlas forsvar mod tyrkerne Gotha-Galeriet, Boleslaw Krsywousty drager mod Mährerne, Henrik af ...

                                               

Den Hellige Teresas ekstase

Den Hellige Teresas ekstase er den centrale marmorgruppe i et skulpturelt kompleks af Giovanni Lorenzo Bernini til Cornaro-kapellet i Santa Maria della Vittoria i Rom. Det er et af den hojromerske baroks skulpturelle mesterværker. Skulpturgruppen ...

                                               

Jesu omskærelse

Jesu omskærelse er en begivenhed i Jesu liv, der er omtalt i Lukas evangeliet kap. 2, vers 21, hvor det anfores, at Jesus blev omskåret otte dage efter sin fodsel. Ritualet er i overensstemmelse med jodisk lov, der foreskriver, at drengebrn skal ...

                                               

Tidlig kristen kunst og arkitektur

Tidlig kristen kunst og arkitektur er den kunst der blev frembragt af kristne eller under kristent mæcenat eller beskyttelse i kristendommens tidligste periode, engang mellem 260 og 525 – afhængigt af den definition, der anvendes. I praksis overl ...

                                               

Anchers Hus

Anchers Hus er kunstnerparret Anna og Michael Anchers hjem på Markvej i Skagen. De kobte huset den 18. februar 1884 året efter datteren Helgas fodsel: huset menes at være opfort i 1829 med fire fag. Familien boede i næsten 30 år i den lave længe, ...

                                               

Det lille Kunstnerhjem, Vindheimar

Det lille Kunstnerhjem, Vindheimar, som blev oprettet 21. juni 2010, rummer efterladte værker af det nordiske kunstnerægtepar, Alfred I. Jensen, f. 18. september 1917, d. 3. december 2006, og hans forste hustru, Maria H. Ólafsdóttir, f. 6. maj 19 ...

                                               

Drachmanns Hus

Drachmanns hus, Villa Pax, var Holger Drachmanns hjem i Skagen. Drachmanns Hus er bygget 1828 af skolelærer Laurits Hom fra Vesterby Skole. Det ligger på Hans Baghs Vej i Vesterby i Skagen. Holger Drachmann kobte det i 1902 og byggede det om til ...

                                               

Jenle

Jenle er navnet på Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem på halvoen Salling, der strækker sig ud i Limfjorden nord for Skive. Bygningerne ligger i et meget smukt område med to skove. I Jenles sydskov ligger Nanna og Jeppe Aakjær begravet. Området b ...

                                               

Johannes Larsen Museet

Johannes Larsen Museet er et kunstmuseum i Kerteminde. Museet åbnede i 1986, og er indrettet i kunstnerægteparret Alhed og Johannes Larsens store bolig og atelier, som de opforte i 1901 på Mollebakken i Kerteminde. Museet er en del af Ostfyns Mus ...

                                               

Hugo Alfvén

Hugo Emil Alfvén var en svensk komponist, dirigent, violinist og maler. Han blev æresdoktor ved universitetet i Uppsala i 1917. Var leder af Uppsalas studenterkor "Orphei drängar" fra 1910 til 1947. Som sine hovedværker regnede han sit oratorium ...

                                               

Otto Benzon

Carl Otto Valdemar Benzon var en dansk forfatter, dramatiker og medicinalfabrikant, son af apoteker Alfred Benzon og hustru f. Ostergaard og dermed bror til Alfred Benzon. Benzon blev student fra Haderslev Læreres Skole 1873, blev cand.pharm. 187 ...

                                               

Brondums Hotel

Brondums Hotel er et dansk hotel på Anchersvej 3 i Skagen. Hotellet har dels værelser i hovedbygningen, dels 25 værelser i Admiralgaarden på Ostre Strandvej. Hotellet er specielt kendt for sin historiske atmosfære og sit kokken.

                                               

Hakon Borresen

Axel Ejnar Hakon Borresen var en dansk komponist. Elev af komponisten Johan Svendsen. Det norskklingende navn skyldtes farfaderen, som var kommet til Kobenhavn fra Norge i begyndelsen af 1800-tallet. Faderen havde været ved militæret, men var nu ...

                                               

Klitgaarden

Klitgaarden – eller "Kongevillaen", som mange i Skagen kaldte den – er beliggende på Damstedevej sydvest for Skagen på et stort areal på 48.000 m². Klitgaarden er tegnet af en datidens storste arkitekter Ulrik Plesner, som i mange andre henseende ...

                                               

Axel Locher

I 1910 overtog Axel Locher et transportabelt atelier fra faderen kaldet Det Dockerske telt, som Carl Locher havde brugt flittigt som både atelier og bolig, når han var i Skagen. Peter Schmidt Hansen beskriver i sin bog Carl Locher – Biografi og V ...

                                               

Sofia Anna Palm de Rosa

Sofia Anna Palm de Rosa var en svensk kunstner og landskabsmaler. Palm de Rosa var datter af professor Gustaf Wilhelm Palm. Hendes barndomshjem var på bornehjemmet Trädgårdsgatan 19 nu Olof Palmes gata. Hjemmet var samlingssted for en stor kreds ...

                                               

Henrik Pontoppidan

For alternative betydninger, se Henrik Pontoppidan flertydig. Se også artikler, som begynder med Henrik Pontoppidan Henrik Pontoppidan var en dansk forfatter, der hovedsagelig skrev romaner. Hans tre hovedværker er Det forjættede Land, Lykke-Per ...

                                               

Alba Schwartz

Sofie Albertine ”Alba” Schwartz var en dansk forfatter. Hun var farmor til skuespilleren Malene Schwartz. Alba Schwartz var datter af overlægen Soren Eskildsen Larsen 1802-1890 og Sophia Albertina Matzen 1815-1895 og det yngste barn i en soskende ...

                                               

Michael Therkildsen

Hans Michael Therkildsen var en dansk maler. Michael Therkildsen var son af landmand Therkild Nielsen 1804-1883 og Karen fodt Hendriksen 1807-1874. Efter at have lært at tegne på den tekniske skole i Horsens, fortsatte han i perioden 1868-74 på K ...

                                               

Fynboerne

Fynboerne er en betegnelse, der er brugt om en række fynske kunstnere, der var elever af Kristian Zahrtmann i 1880erne. Gruppen benævnes også bondemalerne, navnet kom efter debat i Politiken i 1907, kaldet bondemalerstriden. Syrak Hansen havde og ...

                                               

Odsherredsmalerne

Odsherredsmalerne er malere der forbindes med egnen og landskabet omkring Odsherred i det nordvestlige Sjælland. De var tiltrukket af landskabet og det særlige lys på egnen på grund af havet omkring − senere der i det bakkede område oprettet en g ...

                                               

Camp Fire

Camp Fire var en stålskulptur af Ingvar Cronhammar. Skulpturen, der tilhorte Odense Bys Kunstfond, blev opstillet ved Odense Tekniske Skole i 1994 og var finansieret af bl.a. Albani og Odense Stålskibsværft. Den 4. maj 2017 blev skulpturen ved en ...

                                               

Episke cyklus

Den episke cyklus var en samling af oldgræske episk digte omhandlende den trojanske krig. Forskere har sommetider tilfojet de to homeriske epos, Iliaden og Odysseen, men udtrykket den episke cyklus anvendes normalt udelukkende, til at henvise til ...

                                               

Krakamarken

Krakamarken var i godt ti år en skulpturpark for land art nogle få kilometer sydost for Randers. Krakamarken blev 1988 anlagt af Randers Kommune på et 27 hektar stort område ved Brusgård på initiativ af kunstneren Jorn Ronnau. Der medvirkede omkr ...

                                               

Runesten

En runesten er en gravsten eller en anden mindesten med runeindskrift. I Sverige findes mere end 3000 runesten, i Norge næsten 70 og i Danmark ca. 220. Runestenene er ofte gjort som "kumler" over dode familiemedlemmer.

                                               

Indskriftordning

Ved indskriftordning forstås den måde, runeindskrift er placeret f.eks. på en runesten eller metal. I den vesteuropæiske tradition er indskrifter typisk ordnet i vandrette linjer, der folger latinsk form og efterligner et dokument nedskrevet på p ...

                                               

Manxrunestenene

Manske runesten eller manxrunestenene blev lavet af den norrone befolkning på Man i lobet af vikingetiden eller middelalderen, hovedsagelig i tiden mellem 900- og 1000-tallet, og til dels ind i 1100-tallet. Til trods for Mans relative lille storr ...

                                               

Stilart

Stilart er en klassificering af stiltræk, der siden det nittende århundrede er brugt i de forskellige teorier om kunstens udvikling. Begrebet er beslægtet og ofte identisk med stilperiode, der er tæt knyttet til kunsthistorien og på trods af den ...

                                               

Art deco

Art Deco er en forkortelse for "art decoratifs" og er en stil i arkitektur og design. Stilen kan bedst beskrives som en slags dekorativ modernisme. Selve begrebet Art Deco blev forst indfort som stilbetegnelse i 1960erne. Navnet var en forkortels ...

                                               

Barbizon-skolen

Barbizon-skolen var en gruppe franske malere med navn efter landsbyen Barbizon nær Fontainebleauskoven, hvor de modtes og malede. De var med i en kunststromning der bevægede sig mod realisme og væk fra den udbredte formaliserede romantik. I 1824 ...

                                               

Barokken

Barokken er en vestlig kulturperiode, som begyndte i forste del af 17. århundrede i Rom. Barokken opstod i forlængelse af modreformationen som en arkitektonisk stil, der skulle demonstrere den katolske kirkes magt. Den er kendetegnet ved drama og ...