ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135
                                               

Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme

Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme er navnet på et center som den danske kunstner Asger Jorn grundlagde i 1961 sammen med P.V. Glob og Werner Jacobsen fra Nationalmuseet og Holger Arbman fra Lunds Universitet, Sverige, efter at J ...

                                               

Strandhotellet i Vejers

Strandhotellet i Vejers var et dansk hotel beliggende i yderste klitrække ved Vejers Strand. Det er opfort i 1926 af Vejers Forsamlingshusvenner. Strandhotellet var på 2.400 etagekvadratmeter og havde 34 værelser. Grunden er på 8.366 kvadratmeter ...

                                               

UNESCOs liste over immateriel kulturarv

UNESCOs liste over immateriel kulturarv er en liste over immateriel kulturarv som FN-organisationen arbejder for at sikre og bevare. Det er et tema som for alvor blev sat på den politiske dagsorden med UNESCOs konvention til sikring af immateriel ...

                                               

Vilhelm Bang

Vilhelm Bang var en dansk kulturhistoriker. Bang var siden 1871 sognepræst, sidst i Hvalso. Han arbejdede særligt med reformationstidens kultur og skrev blandt andet: Præstegaardsliv i Danmark og Norge fra Reformationen til 17. Aarhundredes Slutn ...

                                               

Anton Wilhelm Brogger

Anton Wilhelm Brogger var en norsk arkæolog og kulturhistoriker, son af geologen Waldemar Christopher Brogger, far til forfatteren Waldemar Christoffer Brogger. Brogger begyndte, endnu for han 1903 blev student, videnskabelige studier i norsk og ...

                                               

Carlo Ginzburg

Carlo Ginzburg er en italiensk historiker, der især er blevet beromt for at pionere mikrohistorien. Ginzburg har bl.a. skrevet bogen Osten og Ormene, der er et studie af italiensk folkekultur i 1500-tallet. Ginzburg er son af forfatteren Natalia ...

                                               

Artur Hazelius

Artur Immanuel Hazelius var en svensk sprogforsker, grundlægger af Nordiska Museet. Han var son af August Hazelius. Hazelius blev student i Upsala 1854, Dr. phil. 1860. Samme år udnævntes Hazelius til forstelærer i modersmålet ved Nya elementarsk ...

                                               

Oscar Montelius

Gustaf Oscar Augustin Montelius var en svensk oldtidsforsker og kulturhistoriker. Montelius blev student 1861, Dr. phil. 1869. Allerede 1863 begyndte han som assistent hos rigsantikvaren at arbejde i Statens historiska Museum og udnævntes 1868 ti ...

                                               

W.H. Riehl

Wilhelm Heinrich Riehl var en tysk journalist, forfatter og kulturhistoriker. Riehl studerede teologi, filosofi og musik i Marburg og Göttingen, kulturhistorie i Bonn, hvor Dahlmann og Kinkel fik indflydelse på ham, blev derpå journalist og redig ...

                                               

Viktor Rydberg

Abraham Viktor Rydberg var en svensk digter. Rydberg mistede tidlig sine forældre, hvorfor han havde vanskeligt ved at få regelmæssig skolegang; et uundgåeligt skoleophold i Växjö forbedrede ikke hans Omstændigheder, så han måtte allerede som sko ...

                                               

Oluf Rygh

Oluf Rygh var en norsk arkæolog, historiker og filolog, bror til Evald og Karl Ditlev Rygh. Han blev student 1850 og aflagde 1856 filologisk embedseksamen med særlig udmærkelse "Indstilling". I 1858 blev han universitetsstipendiat i historie. Da ...

                                               

Johannes Scherr

Johannes Scherr var en tysk forfatter. Han studerede 1837 - 40 i Tübingen filosofi, historie og litteratur, blev derpå lærer i sin broder Thomas Scherrs skole ved Winterthur, men rejste 1843 til Stuttgart og begyndte at tage ivrig del i det polit ...

                                               

Alwin Schultz

Alwin Schultz var en tysk kunst- og kulturhistoriker. Efter at have virket en tid ved Breslaus Universitet blev Schultz 1882 ordentlig professor i Prag, tog 1903 afsked og levede i München. Hans forfattervirksomhed har for en del været optaget af ...

                                               

Peter Wieselgren

Peter Jonasson Wieselgren var en svensk præst, afholdsforkæmper, biograf og litteratur- og kulturhistoriker. Han var fader til Harald Wieselgren og Sigfrid Wieselgren. Som kulturhistoriker hævdede Wieselgren, at Homers Troja var det samme som Hön ...

                                               

Thomas Wright (forfatter)

Thomas Wright var en engelsk litteraturhistoriker og oldforsker. Han studerede i Cambridge, hvor han fik en professorpost; denne opgav han senere og levede i London. Han var en betydelig historiker, af hvis værker kan nævnes: Biographia Britannia ...

                                               

Musikhistorie

Musikhistorie er studiet af musikkens historiske udvikling. Musikken har en lang og kompleks historie og findes i alle kulturer gennem tiden. En kulturs musik er påvirket af alle andre aspekter af kulturen, for eksempel samfundets sociale og okon ...

                                               

Anden Wienerskole

Anden Wienerskole er en betegnelse, der dækker over en gruppe komponister, som blev uddannedet under Arnold Schönberg i begyndelsen af 1900-tallet. Navnet er en reference til, at den forste wienerskole kan forstås som wienerklassikkens komponiste ...

                                               

Ars nova

For alternative betydninger, se Ars nova flertydig. Se også artikler, som begynder med Ars nova Ars nova var en stilistisk musikperiode i senmiddelalderen forst og fremmest i Frankrig, som omtrent omfatter tiden fra Roman de Fauvel til Guillaume ...

                                               

Atonal musik

Atonal musik er musik som ikke har et tonalt centrum omkring en grundtone, modsat dur/mol-tonalitet eller modal musik. Den atonale musik fodtes for alvor med Den 2. wienerskoles ekspressionisme omkring 1909. Her opgav komponisterne de harmoniske ...

                                               

BACH-motivet

BACH-motivet er inden for musikken nodefolgen b, a, c og h. Dette motiv med fire noder har været anvendt af mange komponister, oftest som en hyldest til Johann Sebastian Bach. Det forst kendte eksempel findes imidlertid i et stykke af Jan Pieters ...

                                               

Barokmusik

Barokmusik er betegnelsen for en europæisk klassisk musikstil i barokken, som var vidt udbredt mellem år 1600 og 1750. Barokmusikken fulgte renæssancemusikken og gik forud for wienerklassikken. I barokken levede verdenskendte komponister som Anto ...

                                               

Karl Clausen

Karl Soren Clausen var en dansk musikforsker, pianist, dirigent og komponist. Clausen var elev i klaverspil i Kobenhavn af Roger Henrichsen. Han studerede ved Kobenhavns Universitet tog embedseksamen 1928 med tysk som hovedfag og musik og senere ...

                                               

Cæciliaforeningen (Kobenhavn)

Cæciliaforeningen var en musikforening, oprettet 1851 af komponisten Henrik Rung. Der dyrkedes et repertoire, som strakte sig fra renæssancens store vokalværker og til Rungs egen tid. Cæcilianismen var netop en romantisk reformbevægelse, som i fo ...

                                               

Cæcilianisme

Cæcilianisme er en kirkemusikalsk reformbevægelse som i begyndelsen af 1800-tallet trådte frem som en reaktion mod den symfonisk prægede kirkemusik med orkesterakkompagnement; man genoplivede musikalske værdier fra Palestrinatiden i 1500-tallet m ...

                                               

Dansk musiks historie

Om musikken i Danmark og i det for-kristlige Norden vides intet sikkert da enhver umiddelbar musikalsk overlevering savnes. I national forstand er dansk musik et begreb, der forst opstår i vor tidsalder. Men i forhold til landets afsides beliggen ...

                                               

Darmstädter Ferienkurse

Darmstädter Ferienkurse – mere præcist Internationale Ferienkurse für Neue Musik – finder sted hvert andet år over nogle uger i den tyske by Darmstadt, hvor komponister og instrumentalister i seminarer og koncerter forelæser og formidler de nyest ...

                                               

Den fransk-flamske skole

Den fransk-flamske skole eller den nederlandske skole er en musikhistorisk betegnelse for tiden mellem begyndelsen af 1400-tallet og ca. 1600. Skolens musikhistoriske betydning ligger i udviklingen af polyfoni og kontrapunkt som Giovanni Pierluig ...

                                               

Den nordiske Musikfest i Kjobenhavn 1888

Den nordiske Musikfest i Kjobenhavn 1888 var en musikfest der blev afholdt i Kobenhavn i begyndelsen af juni 1888 med deltagelse af musikforeninger og sangkor fra de nordiske lande.

                                               

Den nytyske skole

Den nytyske skole var en stromning inden for den musikalske udvikling bort fra den konservative forståelse af musikken som absolut og hen imod programmusik. Der havde i anden halvdel af 1800-tallet dannet sig en gruppe af musikere og musikvidensk ...

                                               

Den venetianske skole

For alternative betydninger, se Den venetianske skole i maleriet. Den venetianske skole i musikken er fællesbetegnelsen for en række komponister i 16. og 17. århundrede, der havde deres hovedvirke i Venezia, nærmere betegnet ved Markuskirken samm ...

                                               

Entartete Musik

Begrebet Entartete Musik betegnede den – moderne – musik, der gik imod nationalsocialisternes ideologi. Nationalsocialismen i Tyskland var ikke blot en politisk, men også en kulturel bevægelse. der bevidst brod med den kulturelle pluralisme under ...

                                               

Falsterpiben

Falsterpiben er et stykke af en flojte fra middelalderen, som blev i 1985 fundet under udgravningen af et mindre skibsværft nær Norre Snekkebjerg og Stubbekobing ved Fribrodre på Falster. Den er dateret til den sidste halvdel af det 1000-tallet, ...

                                               

Arnold de Fine (kapelmester)

Arnold de Fine var en flamsk/dansk organist og kapelmester, der fra 1556 boede og arbejdede i Danmark for kong Christian 3. og Frederik 2. Han menes at stamme fra Antwerpen, muligvis med navnet van Eynde eller von Ende, og dode i Helsingor, og fo ...

                                               

Florentinske musikreform

Den florentinske musikreform betegner en nyorientering af musikken mod en mere recitativ solosang med natursand deklamation og sparsomt akkompagnement; dette skete fra omkring 1580 som en reaktion på renæssancemusikkens kunstfærdige, flerstemmige ...

                                               

Forhistorisk musik

Forhistorisk musik er en betegnelse inden for musikkens historie, som bruges om al musik, der er produceret i alle forhistoriske kulturer. Forhistorisk musik efterfolges af oldtidens musik. Forhistorisk musik inkluderer således teknisk set hele v ...

                                               

Guitars - the Museum

Guitars – the Museum er et museum beliggende i den tidligere Vasaskole i det centrale Umeå, det huser også en rockklub, en restaurant, en musikforretning og en pladebutik. Museet blev indviet i slutningen af januar 2014, i forbindelse med åbninge ...

                                               

Harmonien

Harmonien eller Det harmoniske Selskab var et af de mange musikalske selskaber der blev oprettet i slutningen af 1700-tallet for at tilgodese et behov hos et fremvoksende borgerskab for musikalske aktiviteter. Det fremtrådte som en af tidens mang ...

                                               

Iklipsx

Iklipsx var et musikhistorisk set væsentligt dansk punk fanzine, der udkom i syv udgaver fra august 1978 til 1980. Bladet havde base i Kobenhavn, og i redaktionen sad bl.a. Peter Schneidermann Peter Peter/Booze Stonecock, medlem af Sods sen. Sort ...

                                               

Indetermination (musik)

Indetermination, ubestemthed, inden for musikken er forbundet med chance music på den måde at komponisten introducerer forskellige elementer af tilfældighed eller uforudsigelighed til enten selve kompositionen eller fremforelsen. Udtrykket har væ ...

                                               

Jazzsamlingerne ved Syddansk Universitetsbibliotek

Jazzsamlingerne ved Syddansk Universitetsbibliotek i Odense har ved forskellige donationer og erhvervelser siden 1997 fået status som et spændende jazzarkiv, der henvender sig til særligt interesserede jazzforskere. Grundstammen blev lagt, da bib ...

                                               

Klassicisme (musik)

Klassicismen er en epoke indenfor europæisk musik, som strækker sig omtrent fra 1750 til 1830. Klassicismens begyndelse går nogenlunde parallelt med slutningen på den galante stil, og den sidste del af klassicismen er en glidende overgang til rom ...

                                               

Koloratur

Koloratur er virtuos forsiring af vokalmusik. Koloraturen "farver" hoje toner ved at synge dem let, hurtigt og smidigt eventuelt med anvendelse af improvisatoriske hurtige lob, dristige spring, ornamentering og triller. Koloratur er en vigtig kom ...

                                               

Berliner Liederschulen

Med betegnelsen Berliner Liederschulen, de berlinske liedskoler, refererer man sædvanligvis til to grupper af komponister i 1700-tallet der bestræbte sig på af fremme den strofiske sang.

                                               

Memory Lane Rockmuseum

Memory Lane Rockmuseum er et rock-, pop- og ungdomsmuseum med fokus på musik og ungdomsliv fra 1950erne og frem til i dag. Museet åbnede 1. oktober 2014, og er beliggende på Fuglsocenteret på Mols, ca 12 km fra Ebeltoft. På museet findes der mang ...

                                               

Monodi

Monodi, fra græsk monodos "en som synger alene", er et musikhistorisk begreb som i dag sædvanligvis betyder en enkelt sangstemme sparsomt akkompagneret af en generalbas. Oprindelig var monodi et digt hvor man klagede over nogens dod, eller en ens ...

                                               

Museum Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur

Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur er Danmarks nationale kulturhistorisk samtidsmuseum med fokus på musik og ungdomskultur. Museet åbnede den 29. april 2016 og ligger på adressen Rabalderstræde 16 i bydelen Musicon i Roskilde. Muse ...

                                               

Musik fra middelalderen

Musik fra middelalderen er musik fra tiden mellem ca. år 500 og 1400. Musikken er i stort omfang anonym og domineres i storstedelen af kirkelig musik specielt den gregorianske munkesang. Forst oppe i 1300-tallet bliver det almindeligt, at der er ...

                                               

Nordtyske orgelskole

Den nordtyske orgelskole er betegnelsen på en stilretning inden for orgelmusikken som opstod i 1600-tallet og havde sin blomstringstid til frem mod midten af 1700-tallet. Stilretningen voksede frem under indflydelse af nederlandske organister, sp ...

                                               

Ny musik

Ny musik betyder egentlig blot musik af nyere dato, men i forbindelse med kompositionsmusik er det en ofte benyttet betegnelse for ny, eksperimenterende musik inden for rammerne af den klassiske musiktradition. Begrebet er formentlig opstået med ...

                                               

Nyklassicisme (musik)

Nyklassicisme eller neoklassicisme som et musikhistoriske begreb regnes for opstået omkring eller efter 1920 i Paris omkring kunstnere som Igor Stravinsky, Jean Cocteau og "Groupe des Six". Jean Cocteau fordrede en fra det enkelte individ frigjor ...