ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131
                                               

Odekirke

En odekirke er en middelalderkirke, som ikke længere fungerer som kirke. Den vil som oftest være helt eller delvist revet ned. I Danmark der registreret 411 sådanne kirker. Tidligere betænkte man sig ikke på at rive en overflodig kirke ned og gen ...

                                               

Konklavet 2013

Konklavet 2013 eller Pavevalget 2013 kom til at vare to dage. Konklavet skulle vælge afloseren til Pave Benedikt 16., den forste pave siden 1415 der forlod posten inden sin dod. Efter fem afstemninger havde man valgt ærkebiskopen i Buenos Aires J ...

                                               

Konklavet oktober 1978

Som folge af pave Johannes Paul 1.s dod den 28. september 1978, blev der 14. oktober samme år indledt et konklave i Vatikanet. Johannes Paul 1.s pontifikat varede kun 33 dage, og han havde derfor ikke selv udnævnt nogen kardinaler. De, som blev s ...

                                               

Konklavet 1799–1800

Konklavet 1799-1800 fandt sted i Venedig og valgte efterfolgeren til pave Pius VI, som dode i fransk fangeskab i Valence den 29. august 1799. Konklavet trådte sammen den 30. november 1799 og varede indtil den 14. marts 1800, da kardinalene valgte ...

                                               

4. korstog

På det 4. korstog odelagde korsfarerne Konstantinopel – Europas storste by – i 1204, selv om det var en kristen græsk ortodoks by, og plyndrede den. Dette betragtes som en af katolicismens skampletter og fik Pave Johannes Paul 2. til den 4. maj 2 ...

                                               

6. korstog

Det sjette korstog startede i 1228. Dette år satte kejser Frederik 2. af det tysk-romerske rige ud fra Brindisi mod Syrien. For afrejsen var Frederik 2. blevet ekskommuniceret af paven. Frederik 2. var en dygtig diplomat, og lykkedes ham at indgå ...

                                               

7. korstog

Det 7. korstog var et korstog ledet af Ludvig IX fra 1248 til 1254. Der blev betalt ca. 50.000 guld bezants i losesum for udleveringen af Ludvig IX, der sammen med tusindvis af sine tropper blev tilfangetaget af den egyptiske hær ledet af sultane ...

                                               

9. korstog

Det niende korstog fandt sted i 1271–1272. Den kommende kong Edvard 1. af England startede det sidste af hovedkorstogene i 1271, efter at han havde forsogt at tilslutte sig det ottende korstog under Ludvig den 9. af Frankrig. Prins Edvard opnåede ...

                                               

Albigensiske korstog

Det Albigensiske Korstog eller Katharkorstoget var en 20 år langt felttog startet af den romersk-katolske kirke for at udrydde den religion, som blev praktiseret af Katharerne i Languedoc, og som den romersk-katolske kirke betragtede som apostase ...

                                               

Balduin 2. af Jerusalem

Balduin 2., også kendt som Balduin af Bourcq eller Bourg, var greve af Edessa fra 1100 til 1118 og konge af Jerusalem fra 1118 indtil sin dod. Han ledsagede Godfred af Bouillon og Balduin af Boulogne til Det hellige land under Det 1. korstog. Han ...

                                               

Baltiske korstog

Baltiske korstog er en samlebetegnelse for de korstog, som skandinaver og tyskere i middelalderen forte mod hedenske stater i Baltikum. Denne artikel lægger fokus på den danske korstogsdeltagelse.

                                               

Belejringen af Akko

Belejringen af Akko fandt sted i 1291 og resulterede i tabet af den af korsridderne kontrollerede by Akko til muslimerne. Det militære slag anses som et af de vigtigste slag under korstogene. På trods af, at korstogene fortsatte i flere hundrede ...

                                               

Pierre af Castelnau

Pierre de Castelnau var en fransk gejstlig fra cistercienserordenen. I 1199, da han var erkediakon i Maguelonne, blev han udnævnt til pavelig legat for at bekæmpe kætteriet i Languedoc af pave Innocent III. I 1202, da han var munk i cistercienser ...

                                               

Det tredje korstog

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Tredje Korstog var et forsog på at generobre Det Hellige Land fra Saladin ...

                                               

Slaget ved Durbė

Slaget ved Durbė var et middelalderligt slag udkæmpet i nærheden af Durbe, 23 km ost for Liepāja, i det nuværende Letland som en del af de liviske korstog. Den 13. juli 1260 vandt Žemaitija en afgorende sejr over den Tyske Ordens og Den Liviske O ...

                                               

Grevskabet Edessa

Grevskabet Edessa var en korsfarerstat i Mellemosten i 1100-tallet, der eksisterede fra 1098 til 1144. Grevskabet var centreret omkring byen Edessa. Dets område er i dag en del af Tyrkiet og Syrien.

                                               

Godfred af Bouillon

For alternative betydninger, se Bouillon flertydig. Godfred af Bouillon, de Bouillon), Eustace II, greve af Boulogne og Ida, datter af Godfred III, hertug af Nedre Lothringen.

                                               

Henrik af Letland

Henrik af Letland var en tysk præst, missionær og historiker, der berettede om de nordlige korstog og om hedningene i nord. Et af de mest kendte værker om de nordlige korstog er skrevet af Henrik af Letland. Værket går under navnet Livlandskronik ...

                                               

Hussitterkrigene

hussitterkrigene, også kaldt bohmerkrigene eller hussitterrevolutionen, var en serie af krige, der blev udkæmpet mellem kristne hussitter og den samlede kristne katolske styrke under kejser Sigismund og pave Martin 5., europæiske monarker, der va ...

                                               

Johanniterordenen

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Johanniterordenen er en international velgorende organisation, der har ek ...

                                               

Konge af Jerusalem

Kongen af Jerusalem var den overste hersker over Kongeriget Jerusalem, korsfarerstaten, der blev grundlagt af kristne fyrster i 1099, efter at Jerusalem var blevet indtaget under Det 1. korstog. Godfred af Bouillon, den forste hersker over Konger ...

                                               

Korsfarerstat

En korsfarerstat er en stat, som er blevet befolket af korsfarere i forbindelse med et eller flere korstog. Betegnelsen kan også bruges om stater, som grænser lige op til et område, der kan være mål for et korstog. Nogle gange er betegnelsen blev ...

                                               

Korstogshistoriker

En korstogshistoriker er en historiker hvis primære arbejdsfelt er korstog eller anden samtidig historie relateret til disse og de heraf berorte geografiske områder. Mange korstogshistorikere beskæftiger sig næsten udelukkende med korsfarerstater ...

                                               

Mongolske felttog ind i Palæstina

De mongolske felttog ind i Palæstina foregik hen imod afslutningen af korstogene, som opfolgninger på de midlertidigt succesrige mongolske invasioner i Syrien, forst og fremmest i 1260 og 1300. Efter hver af disse invasioner fulgte der en periode ...

                                               

Mons Peregrinus

Mons Peregrinus og Qalaat Sanjil eller Qalaat Tarablus) er et citadel og en borg på en bakketop i Tripoli i Libanon. Borgen blev oprindeligt grundlagt i 636 af araberne, men blev kraftigt udvidet af Raymond de Saint-Gilles, Greve af Toulouse og l ...

                                               

Amaury 6. af Montfort

Amaury VI de Montfort var son af den ældre Simon de Montfort, den 5. jarl af Leicester, og Alix af Montmorency og bror til den yngre Simon de Montfort, den 6. jarl af Leicester. Han deltog i det Albigensiske korstog under sin fars kommando. Han a ...

                                               

Simon 4. af Montfort

Simon IV de Montfort, 5. jarl af Leicester var en fransk adelsmand, som deltog i det Fjerde Korstog, og en fremtrædende anforer i det Albigensiske korstog. Han dode under belejringen af Toulouse i 1218.

                                               

Montfortborgen

Montfortborgen er en ruin af en gammel korsfarerborg i det ovre Galilæa i det nordlige Israel omkring 35 km nordost for Haifa og ca. 16 km syd for grænsen til Libanon. Borgen blev bygget, da området var en del af Kongeriget Jerusalem. Området er ...

                                               

Peter 2. af Aragonien

Peter 2. af Aragonien, kaldet Peter den Katolske, var konge af Aragonien og greve af Barcelona fra 1196 til 1213. Peter 2. var son af Alfons 2. af Aragonien. I 1204 tog han Aragonien til len af paven. I 1212 besejrede han sammen med Alfons 8. af ...

                                               

Peter Eremit

Peter Eremit var en fransk munk, der i 1096 ledede Folkekorstoget, en forsamling af bonder, håndværkere, lavadelige riddere, kvinder og born, der ville befri Jerusalem, som Peter tidligere havde besogt. Han regnedes for hellig, og havde mange beu ...

                                               

Raymond 6. af Toulouse

Raymond VI af Toulouse var greve af Toulouse i Frankrig fra 1194 og til sin dod i 1222. Han var son af Raymond V og Constance af Frankrig. Morens forældre var Ludvig 6. af Frankrig og hans anden kone Adelaide af Savoyen. En af onklerne på moderen ...

                                               

Raymond 7. af Toulouse

Raymond VII af Toulouse var greve af Toulouse, hertug af Narbonne og marquis af Provence fra 1222 til sin dod. Raymond blev fodt i Beaucaire, Gard, son af Raymond VI af Toulouse og Joan af England. Gennem sin mor, var han et barnebarn af Henry II ...

                                               

Raymond-Roger af Foix

Raymond Roger var den femte greve af Foix fra Huset Foix. Han var son af Roger Bernard I af Foix og hans hustru Cécilia Trencavel og efterfulgte sin far som greve. Når Raimond-Roger og Arnaud, Viscomt af Castelbon, onskede at lægge deres besidels ...

                                               

Reconquista

Reconquistaen er historien om den langsomme generobring af den Iberiske halvo fra maurerne, som soldater fra de kristne kongeriger udforte mellem 722 og 1492, og som medforte fordrivelsen af maurerne fra halvoen.

                                               

Saladin

Saladin var en kurdisk muslimsk hærforer, der blev sultan i Egypten og Syrien og grundlagde Ayyubide-dynastiet. Han spillede en hovedrolle som leder af den muslimske modstand mod korsfarerne i Mellemosten og generobrede Jerusalem i 1187. På sit h ...

                                               

Slaget ved Saule

Slaget ved Saule blev udkæmpet den 22. september 1236 mellem Sværdbroderordenen og de hedenske semgallere, litauere og ẑemaitijanere. Omkring 50-60 riddere blev dræbt, herunder ordensmesteren Volkwin; det var det forste virkeligt betydningsfulde ...

                                               

Skt. Peters vasaller

Skt. Peters vasaller var en lang række fyrster og adelige, som aflagde lensed til paven i lobet af det 11. århundrede. Det indebar, at de forpligtede sig til at stotte pavemagten med deres krigsmagt. Fænomenet blev især udbredt under pave Gregor ...

                                               

Slaget om Lehola 1215

Slaget om Lehola 1215 blev udkæmpet mellem Sværdbroderordenen og esterne nævnte år. I foråret 1215 hærgede medlemmer af Sværdbroderordenen og deres allierede landskabet Sakala og plyndrede i den nordlige del af dette. Der efter samledes de ved fo ...

                                               

Slaget ved Hattin

Slaget ved Hattin fandt sted den 4. juli 1187 mellem korsfarerstaterne i Levanten og styrkerne under ayyubidernes sultan Saladin. Det er også kendt som Slaget ved Hattins Horn på grund af formen på den nærliggende uddode vulkan Kurûn Hattin. De m ...

                                               

Slaget ved Neva

Slaget ved Neva 1240 var en krigsbegivenhed, der fandt sted som led i de svenske korstog i Baltikum. Det bor nævnes, at virksomheden ikke rettede sig mod en hedensk men mod en ortodox befolkning.

                                               

Slaget ved Wesenberg (1268)

Slaget ved Wesenberg) var et slag mellem den tyske orden og danske riddere på den ene side og hære fra Republikken Novgorod, Republikken Pskov og Vladimir-Suzdal på den anden side. Slaget blev udkæmpet den 18. februar 1268 nær den estiske by Rakv ...

                                               

Svend Korsfarer

Svend "Korsfarer" var son af Svend Estridsen. Han vandt et stort ry for sin kamp mod tyrkerne på det 1. korstog. Han skal have deltaget sammen med sin hustru, Florina af Burgund de, datter af hertug Odo 1. af Burgund, og en hær bestående af 1.500 ...

                                               

Sværdbroderordenen

I 1202 dannede biskop senere ærkebiskop Albert i Riga efter forbillede af den i Palæstina virksomme Tempelridderorden i Riga den religiose ridderorden "Kristi Krigstjeneste Brodre". Ordenen blev på grund af dens våbenskjold og det på ordenens med ...

                                               

Tempelridderne

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Tempelridderordenen var en orden af korsriddere grundlagt 1118 efter det forste korstog for at hjælpe det nye kristne kongerige Jerusalem. De to andre ...

                                               

Raimond-Roger af Trencavel

Raymond-Roger Trencavel var medlem af den adelige Trencavel-familie. Han var vicomte af Béziers og Albi og vicomte af Carcassonne.

                                               

Tyske korstog

Det tyske korstog var et korstog som kejser Henrik 6. af det tysk-romerske rige bekendtgjorde, efter det mislykkede 3. korstog, det såkaldte "kejserkorstog", der havde været anfort af hans far, Frederik Barbarossa. Det tyske korstog mislykkedes t ...

                                               

Den Tyske Orden

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Den Tyske Orden eller Sankt Marias Hospitalsbrodre var en hospitalsorden, ...

                                               

6. okumeniske koncil

Det 6. okumeniske koncil var egentlig to konciler, som blev afholdt i Konstantinopel i Kuppelsalen på det kejserlige slot i henholdsvis 680 og 692. Det forste af disse konciler, det 6. okumeniske, behandlede det dogmatiske konfliktsporgsmål om mo ...

                                               

Andet koncil i Konstantinopel

Det andet koncil i Konstantinopel fandt sted i 553 i Konstantinopel og kaldes Konstantinopel II. Det var igen kejseren som sammenkaldte kirkemodet. Pave Vigilius deltog ikke selv og var ikke repræsenteret. Det var derfor længe tvivl om dette konc ...

                                               

Andet koncil i Nikæa

Andet koncil i Nikæa regnes som det syvende okumeniske koncil for kristendommen. Kirkemodet blev holdt i 787 for at genindfore brug af og ærbodighed for ikoner, hvilket var blevet undertrykt ved kejserligt edikt i det byzantinske rige under kejse ...