ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129
                                               

Bibelhumanisme

Bibelhumanisme kalder man den del af den mere generelle renæssance-humanisme ved Middelalderens slutning, som især rettede sig mod studiet af Bibelen ud fra de hebræiske og græske grundtekster og ikke blot gennem kirkefædrene.

                                               

Bibeloversættelse

Bibeloversættelse er gengivelse af de bibelske skrifter på et andet sprog. Kristendommen har ment, det er vigtigt at oversætte de hellige skrifter, og det er gjort gennem hele kirkehistorien. I det sidste århundrede er oversættelse intensiveret s ...

                                               

Bibelsk arkæologi

Bibelsk arkæologi er arkæologisk gren som refererer til den hebraiske bibel og Det Nye Testamente, og specifikt behandler et geografisk afgrænset område i Mellemosten, fra Egypten i vest til Irak i ost. Som videnskab havde bibelsk arkæologi sin b ...

                                               

Bortrykkelsen

Bortrykkelsen er en eskatologisk forestilling i visse former for kristendom, der indebærer, at det i de sidste tider skal ske, at alle troende kristne, som er i live – og afdode kristne, der genopstår ved denne lejlighed – skal ”rykkes bort i sky ...

                                               

Bibelens boger

Bibelens boger bliver inddelt forskelligt af joder, katolikker, protestanter, og ortodokse kristne, samtidig med at mange versioner overlapper hinanden. Her findes en skematisk opdeling af bogerne, både i Det Gamle Testamente, og i Det Nye Testam ...

                                               

Complutenserpolyglotten

Complutenserpolyglotten eller Komplutenserpolyglotten er en polyglotbibel, det vil sige en bibeludgave med Det Gamle Testamente og Det Ny Testamente i grundsprogene tillige med flere eller færre oversættelser. Den ældste og mest kendte af sådanne ...

                                               

Danske bibeloversættelser

Siden 1400-tallet kendes en lang række forskellige danske bibeloversættelser af forskellig herkomst. Den forste komplette danske bibeloversættelse er Christian 3.s bibel fra 1550, som var oversat af Christiern Pedersen på grundlag af Martin Luthe ...

                                               

Det Danske Bibelselskab

Det Danske Bibelselskab er en dansk kirkelig institution, der blev stiftet 22. maj 1814 og blev stadfæstet ved kongelig resolution 23. juni samme år. Dens formål er ifolge selskabets love at udgive og udbrede Bibelen Hendes Majestæt Dronning Marg ...

                                               

Den bibelske kanon

Den bibelske kanon er den samling af skrifter, der ses som autoritive for kristne eller joder. Den Danske Bibel fra 1992 har f.eks. undertitlen: Den hellige Skrifts kanoniske Boger. Disse skrifter opfattes som norm for kristen forkyndelse og lære ...

                                               

Den Hebraiske Bibels kanon

Den Hebraiske Bibels kanon er den liste eller det katalog af skrifter, som blev set som autoritative i enten den jodiske bibel Tanakh eller i de kristnes Gamle Testamente. Disse skrifter blev opfattet som norm for forkyndelse og lære, og udgor 39 ...

                                               

Det Nye Testamentes kanon

Det Nye Testamentes kanon er den gruppe af boger, som blev set som autoritative af den kristne kirke og kom med i Det Nye Testamente. Udvælgelsen strakte sig over ca. 300 år: fra begyndelsen af 100-tallet til omkring 400 e.Kr. og resulterede i de ...

                                               

Esajas (profet)

Esajas er en profet, som kendes fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. Fra denne har man hentet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste. Det er fordi man her finder tekster, som kristne fra starten har læst som forudsigelser om Jesus. Esajas ...

                                               

Ærkeenglen Gabriel

Ærkeenglen Gabriel tilhorer som ærkeengel den hojeste kreds af engle omkring Gud. Han anses for Guds Tronengel. I abrahamitiske religioner: jodedommen, kristendommen og islam kendes ærkeenglen Gabriel, der tjener som et sendebud fra Gud. På basis ...

                                               

Guds rige

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Guds rige er et grundlæggende begreb i de abrahamitiske religioner. Udtrykket optræder mere end 100 gange i Hebræerevangeliet og Det Nye Testamente, m ...

                                               

Herren

Herren er en betegnelse for Gud i de abrahamitiske religioner. I danske oversættelser af det Gamle Testamente er "Herren" en oversættelse af et af de hebraiske navne יהוה eller אֲדֹנָי, og i det Nye Testamente er det en oversættelse af det græske ...

                                               

Isagogik

Isagogik er navnet for den gren af videnskaben, der soger at klarlægge de bibelske bogers tilblivelseshistorie. Det drejer sig om datering af skrifter med mere. Endvidere om skrifternes samling til kanon og om teksternes historie fra håndskrifter ...

                                               

Israels land

Navnet Kanaans land bliver ofte brugt i Bibelen for den region, og synes at være indbyrdes forståelig med Israels lovede land, som for eksempel i Forste Mosebog 17.8. Det klassiske jodiske syn, som forklaret af Schewid, er at Kanaan er det geogra ...

                                               

Bibelen i kulturhistorisk lys

Bibelen i kulturhistorisk lys er værk ni bind redigeret af Svend Holm-Nielsen, Bent Noack, Sven Tito Achen og billedredaktor Kai Schou. Det udkom 1968-1971 på Politikens Forlag. Værket er en komplet udgave af Bibelen med forklarende arkæologiske, ...

                                               

Kobenhavnerskolen (teologi)

For alternative betydninger, se Kobenhavnerskolen. Se også artikler, som begynder med Kobenhavnerskolen Kobenhavnerskolen er en disciplin inden for bibelsk eksegese, som behandler Bibelen som en rent mytisk litteratur snarere end som historieskri ...

                                               

Melchior Lotter

Melchior Lotter, dod 1. februar 1549 i Leipzig) var en tysk bogtrykker og forlægger i Wittenberg og Leipzig. Han trykte de forste udgaver af Luthers oversættelse af Bibelen fra 1521. Lotter havde også tidligere beskæftiget sig med bibeltryk. I 15 ...

                                               

Mammon

Mammon er et ord som bruges i Bibelen om jordisk gods eller om en tankegang som sætter materiel rigdom hojt. I Matthæusevangeliet 6.24 siger Jesus: "Ingen kan tjene to herrer. Han vil hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene o ...

                                               

Masoreter

Masoreter var jodiske lærde fra 7. til 10.århundrede, som beskæftigede sig med overleveringen af bibelteksten især ved afskrivning, hvor de indarbejdede et vokalsystem til det hebræiske alfabets konsonanter; det bidrog til sikkerhed ved læsning a ...

                                               

Nasiræer

Nasiræer, kaldtes hos israelitterne den der levede i hellig vielse, unddraget det almindelige livs profanation, vanhelligelse. Det skete ved, at vedkommende omhyggeligt undgik alt, som tilhorte urenhedens sfære, for eksempel lig, men også ved, at ...

                                               

Papyrus Oxyrhynchos 3522

Papyrus Oxyrhynchos 3522 er et Septuaginta-manuskript fra den bibelske Jobs Bog, fundet ved Oxyrhynchos. Palæografiske undersogelser viser, at fragmentet stammer fra det forste århundrede fvt. I ojeblikket opbevares manuskriptet i Ashmolean Museu ...

                                               

Papyrus-kilder til Det Nye Testamente

Nytestamentlige papyrus er tekststykker eller fragmenter af det Nye Testamente skrevet på papyrus. Der kendes over 120 af denne kildetype, der generelt betragtes som de tidligste kilder til den nytestamentlige originaltekst. Den hoje anseelse beg ...

                                               

Paradis

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. For alternative betydninger, se Paradis flertydig. Se også artikler, som ...

                                               

Polyglot

En polyglot er en bog, som indeholder samme skrift på flere forskellige sprog. Betegnelsen bruges som regel kun om bibeludgaver af Det Gamle Testamente og Det Ny Testamente skrevet i deres originale sprog sammen med en eller flere oversættelser. ...

                                               

Quadriga (fortolkningsmetode)

Denne artikel omhandler en fortolkningsmetode af litteratur. Opslagsordet har også en anden betydning, se Quadriga firspand. Quadriga eller Kvadriga, egentlig "firspand"; – her henviser det til den såkaldte firfoldige tolkningsmetode eller firedo ...

                                               

Ramaskrig

Ramaskrig er i vore dage et udtryk for en bred folkelig forargelse, eller for en protest, som udtrykkes af en gruppe. Eksempler: Hans udtalelser udloste et ramaskrig i betydningen forargelse, eller Den urimelige dom udloste et ramaskrig i betydni ...

                                               

Redaktionshistorie

Redaktionshistorie eller redaktionskritik undersoger inden for bibelforskningen hvilken rolle den såkaldte redaktor eller redaktorinstans, betegnet R, har haft for den pågældende teksts endelige udformning, dens tilrettelæggelse eller redaktion. ...

                                               

Septuaginta

Septuaginta, eller Septuaginten, er den ældste græske oversættelse af den hebraiske bibel og består af Det Gamle Testamente og de apokryfe skrifter. Ordet septuaginta er latin for "halvfjerds", og ofte forkortes navnet til LXX, romertal for 70. N ...

                                               

Tanakh

Denne artikel omhandler den hebræiske bibel fra et primært jodisk perspektiv. For artiklen om den hebræiske bibel fra et kristent perspektiv, se Det Gamle Testamente. Tanakh er den jodiske betegnelse for Det Gamle Testamente. Navnet betegner opby ...

                                               

Targum

Targum er betegnelse for den gengivelse af den jodiske bibel på aramaisk, som blev nodvendig, da dette sprog hos de palæstinensiske joder i de nærmeste århundreder for Kristus havde fortrængt det gamle hebraiske modersmål. Ved gudstjenesterne i s ...

                                               

Textus receptus

Textus receptus er den gængse betegnelse for tekstformen i den udgave af det græske Ny Testamente, som et bogtrykkerfirma i Leiden, brodrene Elzevier, 1633 foranstaltede og i reklameojemed betegnede som den "af alle antagne". Skont den i ingen he ...

                                               

Typologi (Bibelen)

Denne artikel omhandler typologi inden for Bibelen, GT og NT. Opslagsordet har også en anden betydning, se Typologi. Typologi jodisk billedsprog fortolket kristent; en forståelse af Kristus, kirken og frelsen som forudgrebet i gammeltestamentlige ...

                                               

Udenfor og indenfor

Udenfor og indenfor – Sociale og okononiske aspekter i den ældste kristendom er titlen på en bog fra 1974 af den danske teolog Niels Hyldahl, hvor han blandt andet behandler den jodiske fattigforsorg på Kristi tid for derigennem at kunne give et ...

                                               

Ændret versnummerering i Bibelen

I forbindelse med den seneste autoriserede danske bibeloversættelse i 1992 fra Det Danske Bibelselskab blev der foretaget en række mindre ændringer i versnummereringen. I nedenstående tabel kan man se forskellen.

                                               

Israels historie

Denne artikel omhandler den moderne stat Israel. Opslagsordet har også en anden betydning, se Oldtidens Israels og Judæas historie. Staten Israel blev oprettet i 1948 efter, at joderne havde været spredt i tusindvis af år. Zionistbevægelsen, som ...

                                               

Aliyah Bet

Aliyah Bet er navnet på den illegale indvandring af joder til Palæstina, der fandt sted under og efter 2. verdenskrig. Navnet Aliya Bet skyldes, at det var den anden - uofficielle - store bolge af indvandring aliyah til Palæstina, som skete ved s ...

                                               

Antiochos 4. af Seleukideriget

Antiochos 4. Epifanes var fodt i den makedonske herskerslægt og regerede en del af det hellenistiske rige. Han var son af Antiochos 3. den Store og bror til Seleukos 4. Filopator. Antiochos besteg tronen efter Seleukos 4.s dod. Han havde været gi ...

                                               

Balfour-deklarationen

Balfour-deklarationen af 1917 var en hemmeligstemplet, formel politisk tilkendegivelse fremsat af den britiske regering, som tilkendegav at den "view with favour" på oprettelsen af "a national home for the Jewish people", dog under forudsætning a ...

                                               

Israelske bosættelser

Israelske bosættelser er en term, der anvendes om samfund beboet af israelere på de område, som blev erobret af Israel i forbindelse med Seksdageskrigen i 1967. Disse landområder gælder: Golanhojderne, som – i henhold til Golanhojde-Loven vedtage ...

                                               

Caesarea Maritima

For alternative betydninger, se Caesarea. Caesarea Maritima var en antik havneby, som oprindeligt hed Pyrgo Strato og var grundlagt af fonikerne. Byen blev udbygget af Herodes den Store omkring år 25-13 f.Kr. Han gav den navnet Caesarea Maritima ...

                                               

Corpus separatum

Corpus separatum er latinsk for "adskilt legeme". FNs delingsplan for Palæstina i 1947 benyttede dette udtryk om en foreslået international administreret zone med Jerusalem og nogle nærliggende byer som Betlehem og Ein Karim. Det var "med hensyn ...

                                               

De jodiske Notrim-politistyrker

De jodiske Notrim-politistyrker var styrker som briterne etablerede i det palæstinensiske mandatområde i juni 1936. Omkring 22.000 Notrim blev udnævnt, bevæbnet og udrustet af briterne for at beskytte de jodiske bosættelser. Denne styrke blev hur ...

                                               

Deir Yassin

Deir Yassin var en arabisk landsby, vest for Jerusalem, der blev udslettet 1948. Byen var skueplads for en af de indledende episoder til Israels uafhængighedskrig eller "Den Arabisk-Israelske krig 1948". Styrker fra de paramilitære zionistiske gr ...

                                               

Den israelsk-arabiske konflikt

Den israelisk-arabiske konflikt er en konflikt i Mellemosten mellem på den ene side de så kaldte arabiske stater i Den Arabiske Liga og på den anden side Israel, hvilken har pågået siden begyndelsen af 1900-tallet. I centrum for konflikten står s ...

                                               

Den israelsk-jordanske fredsaftale

Den israelsk-jordanske fredsaftale er en fredsaftale indgået i 1994. Aftalen normaliserede relationerne mellem de to lande og loste territoriale tvister imellem dem. Konflikten havde kostet omtrent 18.3 milliarder dollar. Underskrivelsen af denne ...

                                               

Den Jodiske Brigade

Den Jodiske Brigade var den eneste militære enhed af sin art i britisk tjeneste under 2. verdenskrig. Den Jodiske Brigade var frivillig og bestod hovedsagelig af joder fra mandatområdet i Palæstina. Etableringen af brigaden var resultatet af hård ...

                                               

Eilabun-massakren

Eilabun massakren blev begået af den israelske hær under Operation Hiram den 30. oktober 1948. I alt blev 14 palæstinensere fra Eilabun dræbt, 12 af dem henrettet af de israelske styrker efter at byen havde overgivet sig. De resterende indbyggere ...