ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116
                                               

Roskildes bisperække

Folgende personer har været biskopper i Roskilde: 1344-1350 Jacob Poulsen ca. 1022-1029/30 Gerbrand 1449-1461 Oluf Daa 1280-1290 Ingvar usikkerhed m.h.t. navn 1431-1448 Jens Pedersen Jernskæg 1158-1191 Absalon 1124-1134 Peder ca. 1060-1073/74 Vil ...

                                               

Blodgildet i Roskilde

Blodgildet i Roskilde var en begivenhed under den danske borgerkrig 1146-1157. Det skulle være en forsoningsfest 9. august 1157 mellem de tre bejlere til kongemagten i Danmark: Svend 3. Grathe, Knud 5. og Valdemar 1. den Store. Gildet blev holdt ...

                                               

Chronicon Lethrense

Lejrekroniken eller Chronicon Lethrense er en kort latinsk kronike fra Lejre skrevet i det 12. århundrede. Den omhandler de danske sagnkonger, bl.a. Skjoldungerne, sagnene om Danmarks tilblivelse og Roskildes grundlæggelse.

                                               

Freden i Roskilde

Freden i Roskilde blev forhandlet i Hoje Tåstrup præstegård og underskrevet 26. februar 1658 i Roskilde domkirke. Fra dansk side var indgåelsen af fredsaftalen et forsog på at forhindre et totalt nederlag til Sverige i Forste Karl Gustav-krig, og ...

                                               

Hogekobing

Hogekobing var en sjællandsk kobstad i Middelalderen, hvis beliggenhed i dag er ukendt. Byen nævnes forst i Lejrekroniken, der beretter, at Kong Roar valgte at flytte byens indbyggere til det sted, hvor han grundlagde Roskilde. Dette skulle angiv ...

                                               

Roskilde Kommune (1970-2006)

Roskilde Kommune i Roskilde Amt blev dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved strukturreformen i 2007 blev den udvidet til den nuværende Roskilde Kommune ved indlemning af Gundso Kommune og Ramso Kommune.

                                               

Roskildekroniken

Roskildekroniken er et lille latinsk værk, der anses at være det ældste forsog på dansk historieskrivning. Kroniken fortæller traditionelt om den tid, hvor kristendommen blev indfort i Danmark: fra Harald Danekonges dåb i Mainz år 826 til Valdema ...

                                               

Prinsens Livregiment

Prinsens Livregiment blev oprettet i den 30. november 1657 under navnet Ebersteins Fodregiment, idet Frederik 3. under Karl Gustav-krigen lod feltmarskal Ernst Albrecht von Eberstein hverve et regiment à 8 kompagnier. Regimentet ophorte med at ek ...

                                               

Snapsting

Snapstinget i Viborg har fra gammel tid været termin for alle storre betalinger i Norrejylland, men udviklede sig også til et af de vigtigste markeder. Det vides ikke, hvad forstavelsen "snaps" i snapsting egentlig betyder. Det har ikke noget med ...

                                               

Vestre Landsdelskommando

Vestre Landsdelskommando var en kommando i Hæren, som udgjorde den overste militære ledelse i Jylland og på Fyn. Dens soster var Ostre Landsdelskommando på Sjælland. Den blev nedlagt 31. december 1990 og erstattet af Hærens Operative Kommando.

                                               

Aalborg Amtstidende

Aalborg Amtstidende var en dansk lokalavis, der blev udgivet i Aalborg fra 1889 til 1971. Avisen var i sit udgangspunkt taleror for Viggo Horups fraktion i Venstre. Den gik frem fra 1894, bl.a. grundet en stærk dækning af det lokale stof. I takt ...

                                               

Churchill-klubben

Churchill-klubben eller Churchill-gruppen var en af Danmarks forste organiserede sabotagegrupper under den tyske besættelses af Danmark fra 1940 til 1945. De fleste af gruppens medlemmer var skoleelever fra Aalborg Katedralskole. Medlemmerne af C ...

                                               

Flyvestation Aalborg

Flyvestation Aalborg ligger ved Vadum ca. 10 km nordvest for Aalborg. Flyvestationen, som deler bane med Aalborg Lufthavn, er hjemsted for transportfly af typerne C-130 Hercules og CL-604 Challenger, Jægerkorpset samt et hovedværksted. Til daglig ...

                                               

Gråbrodrekloster Museet

Gråbrodrekloster Museum er et underjordisk museum i Algade i Aalborg. Det er indrettet i ruinerne af det gråbrodrekloster som blev grundlagt i 1250 i byen og det fungerede frem til 1530 hvor det blev nedlagt. Klosteret fungerede i en tid som hosp ...

                                               

Gråbrodreklosteret (Aalborg)

For alternative betydninger, se Gråbrodre Kloster. Se også artikler, som begynder med Gråbrodre Kloster Gråbrodreklosteret i Aalborg husede Franciskanerordenen, også kaldet Gråbrodrene; fra ca. 1240-1250 frem til 1530. Derefter har klosteret i en ...

                                               

Hemmer (adelsslægt)

I Johann Siebmachers våbenbog er det beskrevet således: Et firdelt skjold, 1. og 4. felt ulige tværdelt, i overste og mindste part, som er guld, en halv opspringende sort love, i nederste, som er rodt, tre blå pæle, belagt med 3 solv Antonii kors ...

                                               

Aalborg Historiske Museum

Aalborg Historiske Museum er kulturhistorisk museum for Aalborg og den sydlige del af Nordjyllands Amt. Museet er en afdeling af Nordjyllands Historiske Museum med beliggenhed i Aalborgs bymidte i Algade 48. Museet fortæller om Aalborg og omegns ...

                                               

Aalborg Kobstadskommune

Aalborg Kobstadskommune er navnet på en tidligere kobstadskommune i Nordjylland. Kobstadskommunen eksisterede fra at Aalborg fik kobstadsrettigheder i 1342 til kommunalreformen 1. januar 1970.

                                               

Maskinfabrikken Norden

Maskinfabrikken Norden var en industrivirksomhed beliggende i Aalborg. Maskinfabrikken Norden var oprindeligt en cementfabrik i Portland-gruppen, og producerede cement fra 1898 til 1972. Fabrikken lå i den tid udenfor Aalborg by, og fabrikken har ...

                                               

Aalborg Netavis

Aalborg Netavis var en 14-dages avis, som blev udgivet af Foreningen til forbedret kommunikation i Aalborg. Grundlæggeren var Anders Wested. Det forste nummer udkom 1. februar 1978 og indeholdt en kalender for aktiviteter i Aalborg og omegn, arra ...

                                               

Ny Tid

For alternative betydninger, se Ny Tid flertydig. Se også artikler, som begynder med Ny Tid Ny Tid, tidligere Nordjyllands Social-Demokrat, var et dansk socialdemokratisk dagblad, der udkom i Nordjylland fra 1887 til 1971. Avisen udkom forste gan ...

                                               

C.W. Obel

Virksomheden blev grundlagt af handelsbetjent Christen Winther i 1787. I dette år fik han kongeligt privilegium til at anlægge en tobaksfabrik i kobstaden Aalborg. Den 26. juni samme år gik produktionen i gang i en kobmandsgård på det sted i Aalb ...

                                               

Aalborg Privatbaner

Aalborg Privatbaner var et fælles driftsselskab, der blev dannet af de tre privatbaneselskaber, der 1897-1900 oprettede jernbaner omkring Aalborg og fra starten havde et vidtgående samarbejde om hovedkontor, fælles godsstation, remise og værksted ...

                                               

Roklubben Ægir

Roklubben Ægir er en dansk roklub i Aalborg som er grundlagt i 1942. Den daglige roning foregår på Limfjorden, i havnelobet Aalborg Havn og omkring oen Egholm. Ægir er medlem af Dansk Forening for Rosport og er en af flere roklubber i Aalborg. De ...

                                               

Aalborg Rådhus

Aalborg Rådhus, opfort i 1762 i senbarokstil, dannede indtil 1912 rammen om Aalborg Kommunes administration, men anvendes i dag udelukkende til vielser og repræsentative formål. Over indgangsdoren ses Frederik den 5.s valgsprog "Forsigtig og Best ...

                                               

Skipper Clement

Klemen Andersen Skipper Clement var en dansk oprorsleder. Clement blev fodt i Vedsted, Vendsyssel i en selvejerbonde-familie, han var sandsynligvis son af selvejerbonden Anders Klementsen og Anne Andersdatter Kjærulf. Som voksen blev han kobmand ...

                                               

Aalborg Stiftstidende

Aalborg Stiftstidende er en tidligere lokalavis for det nordjyske med hjemsted i Aalborg. Navnet Aalborg Stiftstidende forsvandt i 1999, da avisen blev sammenlagt med Vendsyssel Tidende, Fjerritslev Avis og Logstor Avis og blev til Nordjyske Stif ...

                                               

Aalborgstuen

Panelstuen er opfort i ege- og fyrretræ. Væggene og loftet er helt dækkede af paneler og ornamenter i de to træsorter, med masser af fine, udskårne detaljer, og delvis bemalede i forskellige farver. Væggene er dækkede af morke eg-paneler, der sid ...

                                               

Urban (bryggeri)

For alternative betydninger, se Urban. Se også artikler, som begynder med Urban Urban – Aalborg Aktie-Bryggeri var et dansk bryggeri beliggende centralt i Aalborg. Det indgår i dag i Royal Unibrew A/S, men bryggeriet i Aalborg blev lukket i 1986.

                                               

Vandflyvepladsen i Aalborg

Vandflyvepladsen i Aalborg var en vandflyveplads i det vestlige Aalborg, opfort og anvendt af den tyske besættelsesmagt 1940-1945. En hangar og en bunker anvendes nu af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum. Den 12. april 1940, altså tre dage efte ...

                                               

Aalborg Værft

Aalborg Værft blev grundlagt i 1912 af brodrene Immanuel Stuhr og Peter Philip Stuhr. Værftet blev i 1912 grundlagt som skibsværft under navnet Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri og var en udbygning af faderens virksomhed, men begyndte i 1919 at bygg ...

                                               

4. juli-ulykken på Aarhus Havn

4. juli-ulykken på Aarhus Havn er en ulykke, der fandt sted i Aarhus Havn den 4. juli 1944, da en tysk lægter eksploderede, lastet med ammunition. Eksplosionen forvoldte store skader i Aarhus By. 33 danske arbejdere blev dræbt ved eksplosionen. D ...

                                               

Århus Amt

Århus Amt var indtil 1. januar 2007 et amt omkring Jyllands storste by, Århus, samt Samso og Anholt. Det fik sin daværende udstrækning ved Kommunalreformen 1970 med en sammenlægning af Randers, Skanderborg og Århus amter. Samtidig blev Samso flyt ...

                                               

Anholtsgade 8

Anholtsgade 8 er et kollektiv beliggende i Århus på samme adresse. Kollektivet har eksisteret siden 30. april 1971 hvor det blev slumstormet. I cirka 5 år var det i realiteten et besat hus, men i 1976 accepterede Århus Kommune besættelsen/beboels ...

                                               

Árós

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. For alternative betydninger, se Aros. Árós er det gamle navn på byerne Aarhus, Trondheim, Västerås, Uppsala og Åhus. Ordet findes på færosk: Áarósi. N ...

                                               

Besættelse (teaterstykke)

For alternative betydninger, se Besættelse. Se også artikler, som begynder med Besættelse Besættelse er et teaterstykke skrevet af Ann Sofie Oxenvad, som tager udgangspunkt i retsopgoret mod stikkeren Grethe Bartram umiddelbart efter befrielsen i ...

                                               

Besættelsesmuseet

Ikke at forveksle med Besættelsesmuseet Riga. Besættelsesmuseet i Aarhus er et museum som dokumenterer og informerer om besættelsestiden i og omkring Aarhus 1940-1945. Det ligger i det tidligere rådhus bag ved Domkirken, hvor også Kvindemuseet ha ...

                                               

Århus bisperække

1940-1962 Skat Hoffmeyer 1884-1905 Johannes Clausen 1980-1994 Herluf Eriksen 1845-1881 Gerhard Peter Brammer 1994-2015 Kjeld Holm 2015- Henrik Wigh-Poulsen 1931-1940 Fritz Bruun-Rasmussen 1557-1587 Lauritz Bertelsen 1593-1626 Jens Gjodesen 1830-1 ...

                                               

Blodbogen på Randersvej

Blodbogen på Randersvej ved Kastaniegade var en Almindelig Bog beliggende på Randersvej i Aarhus og blev plantet i 1898 af gartner Jens Lassen Faurschou efter sigende til minde om general Rye og Rytterfægtningen ved Aarhus, der fandt sted den 31. ...

                                               

Bombeangrebet mod Guldsmedgade

Bombeangrebet mod Guldsmedgade var en af de voldsomste begivenheder i Aarhus under Anden verdenskrig. Bomberne ramte natten til den 22. februar 1945, hvor voldsomme eksplosioner skabte enorme odelæggelse i det indre Aarhus. Aktionen var Schalburg ...

                                               

Bombeattentaterne mod Aarhus Rådhus

Bombeattentaterne mod Aarhus Rådhus var blandt de mest dramatiske begivenheder i Aarhus under 2. verdenskrig. To gange under krigen blev rådhuset beskadiget af bombesprængninger. Forste gang den 21. februar 1945 og anden gang den 13. marts 1945. ...

                                               

Aarhus Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen som organisation går tilbage til 25. februar 1885 da blev Aarhus Brandkorpsforening blev stiftet, på brandinspektor Springborgs fodselsdag.

                                               

Bymuseet (Aarhus)

For alternative betydninger, se Bymuseet. Se også artikler, som begynder med Bymuseet Bymuseet var et bymuseum i Aarhus, der eksisterede fra 1993 til 2011. Bymuseet var et statsanerkendt museum, der viste historien om byens og oplandets udvikling ...

                                               

Demokraten

Demokraten var en aarhusiansk avis, som udkom 1884-1974. Demokraten var i denne periode en af de vigtigste socialdemokratiske provinsaviser og var en omkring 1914 Jyllands storste avis. Avisen blev stiftet af Harald Jensen og Emil Marott til aflo ...

                                               

Århus Domkapitel

Århus Domkapitel blev oprettet i Aarhus i år 1203 som det sidste af de danske domkapitler. Efter reformationen blev kapitlets privilegier bekræftet af kongen i 1538, og i 1546 fik kapitlet nye statutter af kongen. I 1541 blev kapitlet pålagt at u ...

                                               

Gammel Vejlby Kro

Gammel Vejlby Kro var en gourmetrestaurant i Vejlby i Risskov, Århus. Kroen var optaget i Gastronomy Denmark. Kroen var ejet og drevet af kokken Lasse David Povlsen, der bl.a. er kendt fra Prins Ferdinand i Århus og Kong Hans Kælder i Kobenhavn. ...

                                               

Gestapo i Aarhus

Gestapo i Aarhus var en del af besættelsestiden i Aarhus. Som overalt i de tysk okkuperede områder under 2. verdenskrig, blev der oprettet afdelinger af det frygtede tyske sikkerhedspoliti Gestapo med de samme befojelser som i selve Tyskland. I 1 ...

                                               

Hjerno

Hjerno A/S er et dansk VVS-firma grundlagt i Aarhus i 1832 af kobbersmed Jens Hjernoe. Firmaet er Danmarks ældste VVS-firma og antageligt også Danmarks ældste håndværksvirksomhed. Navnet Hjerno A/S stammer fra Jens Hjernoes bedstefar Rasmus Rasmu ...

                                               

Jægergården

Jægergården var en gård opfort som skyttehus i 1724 under herregården Marselisborg i Aarhus. Flere ombygninger gennem årene. Nedrevet 1910. Jægergården lå i den ostlige ende af Jægergårdsvej, nu Jægergårdsgade). Den har fået navn efter Jægergårde ...

                                               

Kong Frederik VIII gæster Aarhus

Kong Frederik 8. gæster Aarhus. Kongen ankommer med kongeskibet og bliver festligt modtaget på havnen. Optagelsen indeholder en lang sporvognstur gennem byens gader, hvor hverdagslivet folder sig ud.