ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115
                                               

Carlstad

Carlstad er navnet på den by, der opstod ved Bronshoj og Bellahoj cirka 6 kilometer nord for det daværende Kobenhavn i forbindelse med Kobenhavns belejring. Byen blev bygget af den svenske kong Carl X Gustavs landsknægte i efteråret 1658, og det ...

                                               

Chirurgiske Akademie

Det Chirurgiske Akademie eller på nydansk Det Kirurgiske Akademi var en uddannelsesanstalt for kirurger i Kobenhavn, der eksisterede fra 1785 til 1842. Akademiet var en fortsættelse af det tidligere Theatrum anatomicum, hvor kirurger lærte anatom ...

                                               

De kjobenhavnske Sporveje

A/S De kjobenhavnske Sporveje var et dansk selskab, som formelt blev etableret 22. april 1898 og 1. august 1898 i praksis ved sammenlægning af en række kobenhavnske sporvejsselskaber.

                                               

Demarkationsservitut

Demarkationsservitut er betegnelsen for de indskrænkninger i henseende til bebyggelse og lignende, der navnlig i ældre tid pålagdes de grundejendomme, som lå rundt om en fæstning inden for en vis omkreds. Sådanne demarkationsservitutter har selvf ...

                                               

Det Kjobenhavnske Bygge-Selskab

Det kjobenhavnske Byggeselskab blev stiftet 2. november 1872 med L.P. Holmblad, J.C. Jacobsen, Tage Reedtz-Thott, Carl Liebe og Tietgen i bestyrelsen. Tietgen havde påtaget sig arbejdet med at sanere forholdene omkring Peder Madsens Gang, men kun ...

                                               

Det Kongelige Vajsenhus

Det Kongelige Vajsenhus ligger på Norre Farimagsgade i Kobenhavn. Det er en privat grundskole med næsten 300 års historie. Skolen har ca. 300 elever og 25 lærere, og er under protektion af dronning Magrethe. Skolen har retten til at udgive Den Da ...

                                               

Druknestenen på Åboulevarden

Druknestenen er en mindesten i granit på Åboulevarden i Kobenhavn, som er sat op til minde om ulykken natten til den 27. november 1812, hvor seks personer korte i Ladegårdsåen. Svigerinderne Marie Henriques og Lise Magnus druknede, da de sammen m ...

                                               

Et andet Kobenhavn 1870-1910

Nogle steder der bygget så tæt, at en beboer kan række hånden ud af vinduet og trykke sin genbo i hånden. Sådan lyder en kommentar til et af de 118 enestående fotos, som danner grundlaget for filmen om hovedstadens sociale vilkår omkring år 1900. ...

                                               

Fingerplanen

Fingerplanen er en plan for Kobenhavns udvikling, der blev lavet i 1947 af Egnsplankontoret på initiativ af Dansk Byplanlaboratorium. I stedet for en byudvikling i alle retninger skulle man sorge for, at byen voksede ud i "fingre" med S-bane i mi ...

                                               

Forskonnelsen

Forskonnelsen er en forening, der virker for æstetisk forskonnelse og tillige ofte bevaring af bygninger i Kobenhavn. Foreningen er stiftet den 9. maj 1885 af blandt andre brygger Carl Jacobsen, fabrikant Ludvig Bing og billedhugger Vilhelm Bisse ...

                                               

Frederiksberg Skojteloberforening

Frederiksberg Skojtelober Forening eller FSF, var en dansk kunstskojtelobs sportsforening stiftet i 1870. Sammen med Kobenhavns Skojtelober Forening, der blev stiftet i 1869 og med forste aktive sæson i 1870, var FSF blandt Danmarks allerforste i ...

                                               

Frederiksstaden

Frederiksstaden er et kobenhavnsk bykvarter i Indre By mellem gaderne Bredgade, Sankt Annæ Plads, Toldbodgade og Esplanaden. En del huse på sydsiden af Store Kongensgade er dog opfort samtidig med Frederiksstaden. Frederiksstaden omfatter det mes ...

                                               

Generalplanskitsen

Arbejdet med Generalplanskitsen blev indledt i 1952, da arkitekt Peter Bredsdorff var blevet ansat som afdelingsarkitekt i Stadsingeniorens Direktorat, der var ledet af stadsingenior Poul Vedel. Oplæggets formål var at bringe en oversigt over sta ...

                                               

Gothers Molle

Gothers Molle i Kobenhavn var en af de mange moller der gennem et par hundrede år stod på voldanlægets på bastioner rundt om hele Kobenhavn som byens vartegn. På Kobenhavns volde var der i 1782 18 fungerende moller, men de blev nedlagt lobende i ...

                                               

Gyldenloves Bastion

Gyldenloves Bastion var en bastion i Kobenhavns Vestervold mellem Schacks Bastion og Vesterport i nord og Holcks Bastion i syd. Den blev anlagt 1667-70 ved det lige voldstykke mellem Det Halve Bolværk, den halve bastion ved Vandkunsten og Vesterp ...

                                               

Hahns Molle

Hahns Molle i Kobenhavn var en af de mange moller der gennem et par hundrede år stod på voldanlægets på bastioner rundt om hele Kobenhavn som byens vartegn. På Kobenhavns volde var der i 1782 18 fungerende moller, men de blev nedlagt lobende i 18 ...

                                               

Hans Hansen (snedker)

Hans Hansen, kaldet Hellig-Hansen, var en kobenhavnsk snedkermester og byggematador, der bl.a. etablerede National Scala og Dagmarteatret samt på kort tid opforte mange ejendomme i Kobenhavn. Han er skildret i Herman Bangs roman Stuk fra 1887.

                                               

Hotel Hafnia (Kobenhavn)

For alternative betydninger, se Hotel Hafnia. Se også artikler, som begynder med Hotel Hafnia Hotel Hafnia i Vester Voldgade 23 i Kobenhavn blev bygget i 1899 ved arkitekt Philip Smidth og udbrændte ved en katastrofal pyromanbrand 1. september 19 ...

                                               

Hovedstadens Radikale Venstre

Hovedstadens Radikale Venstre blev stiftet som Kjobenhavns liberale Vælgerforening den 15. november 1883 af liberale Venstrevælgere i Kobenhavn. Blandt medstifterne var Herman og Laurids Bing. Foreningen fungerede fra 1905 som Det Radikale Venstr ...

                                               

Jernporten (Kobenhavn)

Jernporten var en gitterport opfort i 1785, som på grænsen mellem Kobenhavn og Frederiksberg spærrede adgangen til Frederiksberg Allé. Kun de kongelige herskaber og de få beboere, der boede langs alléen havde nogle til Jernporten. I 1862 blev Jer ...

                                               

Kattesundet

Kattesundet er en gade i Indre By i Kobenhavn, der går fra Vestergade i nordvest i forlængelse af Larsbjornsstræde til Lavendelstræde i sydost i forlængelse af Hestemollestræde. Bygningerne på den sydvestlige side med de lige numre stammer alle f ...

                                               

Kjobenhavns Brandforsikring

Kjobenhavns Brandforsikring var det forste danske forsikringsselskab. Det blev stiftet 26. januar 1731, tre år efter Kobenhavns brand i 1728. For denne voldsomme begivenhed, der odelagde omkring 28% af byens bygninger, kendte man ikke til forsikr ...

                                               

Kjobenhavns Skojteloberforening

Kjobenhavns Skojteloberforening eller KSF, er den ældste skojteklub i landet og desuden en af Danmarks ældste sportsklubber overhovedet. KSF blev stiftet den 4. februar 1869 og havde sin forste sæson i 1870. Kobenhavns Magistrat havde givet tilll ...

                                               

Korridorlejlighed

En korridorlejlighed er en lejlighedstype, hvortil adgangen går gennem en korridor; dvs. i lighed med værelserne på et typisk hotel. Denne type var tidligere meget almindelig i Kobenhavn, og under byggeboomet i anden halvdel af 1800-tallet blev d ...

                                               

Kobenhavns belejring (1289)

For alternative betydninger, se Kobenhavns belejring. Se også artikler, som begynder med Kobenhavns belejring Kobenhavns belejring eller slaget ved Kobenhavn var et slag, som fandt sted den 7. juli 1289 som en del af de fredloses krig.

                                               

Ladegården

Ladegården ved Ladegårdsåen og Sankt Jorgens So i Kobenhavn var oprindeligt en avlsgård opfort i 1548 for Kobenhavns Slot, beliggende på landsbyen Solbjergs jorder mellom de tre nuværende gader Åboulevarden, Rosenorns Allé og Julius Thomsens gade ...

                                               

Ligkistesagen

Ligkistesagen har sit navn efter dens hovedaktor, begravelsesforretningen Arbejdernes Ligkistemagasiner. Sagen, der handler om dokumentfalsk, udspillede sig i 1999-2000. I et interview i Politiken fortæller et forældrepar i december 1999, at dere ...

                                               

Luciemollen

Luciemollen også Lavendelstrædes Molle, i bramfri tale Lussemollen, i Kobenhavn var en af de mange stubmoller der gennem et par hundrede år stod på voldanlægets på bastioner rundt om hele Kobenhavn som byens vartegn. På Kobenhavns volde var der i ...

                                               

Middelalderbyen

Middelalderbyen er en betegnelse for den ældste del af den indre by i Kobenhavn. Middelalderbyen er afgrænset af Vester Voldgade, Stormgade, Vindebrogade, Holmens Kanal, Kongens Nytorv, Gothersgade og Norre Voldgade. Begrebet bruges blandt andet ...

                                               

Nabolos

Nabolos er en lille, kort gade i det indre Kobenhavn i forlængelse af Hyskenstræde ned til Slotsholmskanalen. Navnet kommer formentlig af, at der indtil Kobenhavns brand 1728 kun var et hus med indgang fra gaden, mens de ovrige var side- og baghu ...

                                               

Ny-Kobenhavn

Ny-Kobenhavn, Ny Kobenhavn eller Sankt Annæ By er en stor bydel i Kobenhavn, som opstod, da kong Christian IV fordoblede byen Kobenhavns areal med en udvidelse mod ost. Bydelen afgrænses af Gothersgade, Bredgade, Store Kongensgade og Oster Voldga ...

                                               

Norrebros Beboeraktion

Norrebros Beboeraktion var en beboerorganisation i Den sorte firkant på Norrebro i Kobenhavn. Organisationen blev stiftet den 13. januar 1973 af en række enkeltpersoner og organisationer som en beboerorganisation. NB’s formål var ”at organisere b ...

                                               

Orlogsværftet

Orlogsværftet var et tidligere dansk skibsværft, der stod for nybygninger og vedligeholdelse af skibe til Soværnet, som formelt var dets ejer. Værftet lå på Flådestation Holmen og navnet Orlogsværftet er siden 1866 også anvendt om området omkring ...

                                               

Peschiers Gård

Peschiers Gård eller Peschiers Palæ er et palæ i Holmens Kanal i Kobenhavn bygget for Pierre Peschier efter bybranden i 1795 med C.F. Harsdorff som arkitekt. Bygningen blev fredet i 1918. 1784 erhvervede den velhavende kobmand Pierre Peschier den ...

                                               

Poul Fechtels Hospital

Poul Fechtels Hospital eller de hamborgerske sjæleboder i Kobenhavn blev stiftet 1570 af Poul Fechtel, der var montmester under Christian 3. Han var indvandret, rimeligvis fra Hamburg, i Frederik 1.’s dage tog ophold i Helsingor, hvorfra han 1536 ...

                                               

Kobenhavns Red

Kobenhavns Red er betegnelsen for den åbne ankerplads 1 ud for Kobenhavn. Her lå flåden opankret op til Slaget på Reden. Reden bruges stadig til opankring af skibe, der ikke kan eller vil gå til kajs.

                                               

Ruben-samlingen

Ruben-samlingen er Danmarks ældste bevarede lydoptagelser, i alt 154 unikke fonografvalse-optagelser foretaget i Kobenhavn 1889-1895 på Thomas Edisons forbedrede fonograf. Optagelserne blev forestået af generalkonsul og grosserer Gottfried Moses ...

                                               

Serridslev

Ikke at forveksle med Serritslev. Serridslev var en landsby, som havde jorder, hvor Osterbro og Norrebro i dag ligger, men man ved ikke, hvor selve landsbyen var placeret. Serridslev nævnes forste gang i et dokument fra 1186, hvor pave Urban 3. g ...

                                               

Kobenhavns Slot

Kobenhavns Slot var et kongeslot, der fra ca. 1370 til 1731 lå på Slotsholmen i Kobenhavn på det sted, hvor Christiansborg Slot ligger i dag. Kobenhavns Slot blev opfort samme sted som Absalons borg, der var blevet revet ned af Hanseforbundet i 1 ...

                                               

Kobenhavns Sporveje

Kobenhavns Sporveje var et af Kobenhavns Kommune ejet selskab, der blev dannet med virkning fra 1. august 1911 ved en samtidig overtagelse af det private De kjobenhavnske Sporvejes aktiviteter. Senere i 1919 overtog KS også Frederiksberg Sporveje ...

                                               

Stadens 32 mænd

Stadens 32 mænd eller Kobenhavns 32 mænd eller bare betegnet de 32 mænd var en unik forsamling af respekterede borgere og handelsmænd, der efter de kobenhavnske borgeres krav blev nedsat til at styre Kobenhavn umiddelbart inden enevældens oprette ...

                                               

Stormen på Borsen

Stormen på Borsen var et voldeligt angreb på Borsen i Kobenhavn den 11. februar 1918. Angrebet var organiseret af arbejdslose syndikalister. Stormen fandt sted fastelavnsmandag 1918 og udgik fra to moder i Folkets Hus på Jagtvej 69 det senere ung ...

                                               

Telefonhuset

Telefonhuset i Norregade 21 i Kobenhavn var hovedkvarter for telefonselskabet KTAS fra 1910. Det fungerede også som hovedkvarter for Tele Danmark og senere TDC, indtil TDC flyttede til Teglholmen i 2008. Hovedbygningen ud mod Norregade blev opfor ...

                                               

Telefonkiosk

En telefonkiosk var en bygningstype, der rummede den forste egentlige monttelefon. Modsat den senere telefonboks var telefonkiosken betjent af en person, samt der kunne kobes kioskvarer. Den kunne samtidig have andre funktioner og være forsynet m ...

                                               

Theatrum anatomicum

Theatrum anatomicum eller på dansk Det anatomiske teater var det sted, hvor kirurger i 1600-tallet og 1700-tallet underviste i anatomi ved at vise dissekeringer af menneskelig for elever og andre interesserede. Det forste anatomiske auditorium bl ...

                                               

Tugt- og Bornehuset

Tugt- og Bornehuset var et opdragelseshjem for forældrelose born på Christianshavns Torv på Christianshavn, grundlagt af Christian 4. i 1605. Med tiden blev hjemmet også brugt som en straffeanstalt for voksne, kendt som Kvindefængslet på Christia ...

                                               

Vartov

Vartov er navnet på en bygning i Farvergade i Kobenhavn. Den ejes i dag af Grundtvigsk Forum, og dele af den er udlejet til bl.a. Kobenhavns Kommune.

                                               

Vartov Kirke

Vartov Kirke er en kirke bygget 1755 i Longangstræde i Kobenhavn. Kirken er bygget som en del af udvidelsen af det historiske bygningskompleks Vartov fra 1725. Den er den eneste kirke i Kobenhavn uden tårn eller kuppel. De to klokker hænger på en ...

                                               

Kobenhavns volde

Kobenhavns volde omgav Kobenhavn fra middelalderen, til de blev slojfet i 1850erne. Voldene blev bygget som forsvarsværk mod belejrende hære. Efter udviklingen af effektive kanoner var voldenes forsvarsmæssige værdi tvivlsom, da fjenden kunne slå ...

                                               

Kong Christian den Niendes Pontonbro

Kong Christian den Niendes Pontonbro var en pontonbro, der forbandt Aalborg med Norresundby fra 1865 til 1933. Broen var den forste faste forbindelse mellem de to byer, da der indtil da kun havde været færgerforbindelse. Broen blev indviet af Chr ...